Σε μετοχές θα μετατραπεί το ομολογιακό της Selonda μετά την δημόσια πρόταση

Σε μετοχές θα μετατραπεί το ομολογιακό της Selonda μετά την δημόσια πρόταση
Η Andromeda θα προχωρήσει πρώτα σε δημόσια πρόταση για το σύνολο των μετοχών της Selonda και δε θα ασκήσει το δικαίωμα μετατροπής πριν την ολοκλήρωσή της
Το μετατρέψιμο ομολογιακό ύψους 60 εκατ. ευρώ που θα εκδώσει η Σελόντα και θα καλύψει ο νέος βασικός μέτοχος Andromeda Seafood, δεν προβλέπεται να αποπληρωθεί και θα μετατραπεί υποχρεωτικά σε μετοχές.
Σύμφωνα με όσα θα προτείνει το διοικητικό συμβούλιο στη γενική συνέλευση της 27/11  βάσει της σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών μεταξύ των τραπεζών και της Andromeda, ο νέος μέτοχος έχει αναλάβει την υποχρέωση να καταβάλει 20 εκατ. ευρώ για μείωση δανεισμού αλλά και έως 50 εκατ. ευρώ από κοινού και στην Νηρεύς για την κάλυψη των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης, κεφαλαιουχικές και λοιπές δαπάνες.
Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 60 εκατ. ευρώ μετατρέψιμο σε νέες κοινές μετοχές με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων προκειμένου να καλυφθεί από την Andromeda.
Το ομολογιακό έχει επιτόκιο 1,5% συν Euribor εξαμήνου.
Η κάλυψη θα γίνει αμέσως μετά τη μεταβίβαση των μετοχών από τις τράπεζες στην εταιρεία.
Οι ομολογίες δε θα είναι διαπραγματεύσιμες στο ΧΑ, θα έχουν ονομαστική αξία 0,30 ευρώ και ο λόγος μετατροπής θα είναι μία ομολογία προς μία μετοχή.
Η μετοχή έκλεισε τη χθεσινή (21/11) συνεδρίαση στα 0,0490 ευρώ και έχει αριθμό μετοχών 245,5 εκατ. μετοχές περίπου η εισηγμένη.
Από τη σχέση μετατροπής συμπεραίνεται πως όποτε επιλέξει η Andromeda θα προστεθούν άλλα 200 εκατ. μετοχές.
Ωστόσο, η Andromeda θα προχωρήσει πρώτα σε δημόσια πρόταση και δε θα ασκήσει το δικαίωμα μετατροπής πριν την ολοκλήρωσή της.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2019 οι τράπεζες, Πειραιώς, Alpha, Eurobank και Εθνική κατείχαν το 79,8% της εταιρείας.
Στο εξάμηνο η Σελόντα είχε συνολικές υποχρεώσεις 283,4 εκατ. ευρώ, αρνητική καθαρή θέση 49,2 εκατ. ευρώ, ενώ εμφάνισε ζημιές 25,3 εκατ. ευρώ.
Στο υποθετικό σενάριο που οι μέτοχοι μειοψηφίας δεν πουλήσουν τις μετοχές τους στη διαδικασία της δημόσιας πρότασης, ο νέος μέτοχος, μετά τη μετατροπή του ομολογιακού δανείου σε μετοχές, θα έχει το απαραίτητο ποσοστό ώστε μέσω νέας δημόσιας πρότασης να αφαιρέσει τη μετοχή από το ΧΑ.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS