Μειωμένες κατά 236 εκατ ευρώ οι συνταξιοδοτικές δαπάνες το 2020 και πλεόνασμα 1,7 δισ. στα ασφαλιστικά Ταμεία

Μειωμένες κατά 236 εκατ ευρώ οι συνταξιοδοτικές δαπάνες το 2020 και πλεόνασμα 1,7 δισ. στα ασφαλιστικά Ταμεία
Ποιοι είναι οι στόχοι της κυβέρνησης βάσει του προϋπολογισμού 2020
Αύξηση κατά 187 εκατ. ευρώ αναμένει η κυβέρνηση στο ισοζύγιο των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (Ασφαλιστικά Ταμεία, ΟΑΕΔ, ΕΟΠΥΥ, ΟΠΕΚΑ και ΝΑΤ) για το 2020 το οποίο προβλέπεται να διαμορφωθεί σε δημοσιονομική βάση σε πλεόνασμα ύψους 1.7 δισ ευρώ.
Το ισοζύγιο των ασφαλιστικών ταμείων σε δημοσιονομικούς όρους για το 2020 προβλέπεται να παρουσιάσει πλεόνασμα ύψους 1.021 εκατ. ευρώ, βελτιωμένο κατά 202 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων για το οικονομικό έτος 2019.
Η μεταβολή του ταμειακού ισοζυγίου κατά 412 εκατ. οφείλεται στην αύξηση των εσόδων κατά 176 εκατ. ευρώ, η οποία αναλύεται ως εξής:

- αύξηση ασφαλιστικών εισφορών κατά 593 εκατ. ευρώ, οφειλόμενη κυρίως στην εκτιμώμενη αύξηση των εισφορών της μισθωτής εργασίας ως αποτέλεσμα της αναμενόμενης βελτίωσης των μακροοικονομικών δεικτών της οικονομίας.
- μείωση της κρατικής επιχορήγησης κατά 475 εκατ. ευρώ. Η ανωτέρω σταθεροποιούμενη αύξηση των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές σε συνδυασμό με την προβλεπόμενη μείωση της δαπάνης για τις κύριες συντάξεις διασφαλίζει την ομαλή καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών παροχών από το ασφαλιστικό σύστημα και επιτρέπει τη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης,
- στη μείωση των δαπανών κατά 236 εκατ. ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως: στην εκτιμώμενη μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης κατά 192 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, εκτιμάται ότι η δαπάνη για τις κύριες συντάξεις θα παρουσιάσει μείωση κατά 121 εκατ. ευρώ, ενώ η αντίστοιχη δαπάνη για τις επικουρικές θα μειωθεί κατά 71 εκατ. ευρώ, κυρίως εξαιτίας της μείωσης του εκτιμώμενου κόστους των αναδρομικών ποσών που καταβάλλονται ετησίως στις νέες απονομές κύριων και επικουρικών συντάξεων.
- στη μείωση των προνοιακών παροχών κυρίως λόγω της κατάργησης από 1/1/2020 των παροχών του ΕΚΑΣ και των σχετικών αντισταθμιστικών μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4387/2016.

Οι αλλαγές το 2020

Κατά το έτος 2020 σχεδιάζεται, σε ευθυγράμμιση και με τις συναφείς αποφάσεις του ΣτΕ, να υλοποιηθούν αλλαγές οι οποίες εκτός των άλλων, θα οδηγήσουν στην απλοποίηση του συστήματος, στην ελαχιστοποίηση της πολυπλοκότητάς του, στην αποκατάσταση της ανταποδοτικότητας και στην ενίσχυση της βιωσιμότητας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, στην καλλιέργεια ασφαλιστικής συνείδησης και στην εμπέδωση της εμπιστοσύνης στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.

- Στον προϋπολογισμό του 2020 έχει ήδη ενσωματωθεί η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών στη μισθωτή εργασία κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες με έναρξη εφαρμογής το β΄ εξάμηνο του 2020. Η μείωση αυτή σχεδιάζεται να εφαρμοστεί μόνο στις περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης και σε συνδυασμό με την πρόσφατη αύξηση (κατά 12%) του κόστους των πέραν των αρχικά συμφωνηθεισών ωρών εργασίας θα λειτουργήσει ως κίνητρο ενίσχυσης του μεριδίου των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης έναντι των συμβάσεων μειωμένου ωραρίου (μερική και εκ περιτροπής απασχόληση).
- Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί κατά το έτος 2020 στην πλήρη εκκαθάριση των ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων υγείας και εφάπαξ παροχών, βάσει ενός ρεαλιστικού και αξιόπιστου σχεδίου δράσης το οποίο στηρίζεται σε ανάλυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υποχρεώσεων και ανασχεδιασμό του τρόπου αντιμετώπισης των προβλημάτων εκκαθάρισης.
- Με την ψηφιοποίηση της απονομής των νέων αιτήσεων συνταξιοδότησης με στόχο τον Ιούνιο του 2020 να εκδίδεται ψηφιακά το 34,5% των νέων αιτήσεων, τον Ιανουάριο του 2021 το 58,9% και τον Ιούνιο του 2021 το 90% των νέων αιτήσεων κύριας σύνταξης.
Image
Image
Image
Image

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS