Πως αποτιμούν τα αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών BofA, JP Morgan, Goldman – Έκτακτα και εξωτερικό έσωσαν την κερδοφορία – Οι τιμές στόχοι

Πως αποτιμούν τα αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών BofA, JP Morgan, Goldman – Έκτακτα και εξωτερικό έσωσαν την κερδοφορία – Οι τιμές στόχοι
JP Morgan Cazenove διατήρησε τη σύσταση overweight για τις ελληνικές τράπεζες, ενώ η BofA/ML είναι πιο επιφυλακτική
Τα έκτακτα, ιδίως τα έσοδα από τη βελτίωση των ελληνικών ομολόγων, αλλά και οι διεθνείς δραστηριότητες ήταν δύο από τους βασικούς λόγους συντήρησης της κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών στα επίπεδα του προηγούμενου τριμήνου, σύμφωνα με τους αναλυτές.
Ειδικότερα, η JP Morgan Cazenove διατήρησε τη σύσταση overweight,ήτοι για αποδόσεις καλύτερες από αυτές της αγοράς, τόσο για την Εθνική όσο και για τη Eurobank, ενώ πιο επιφυλακτική ήταν η Bank of America Merrill Lynch για την Εθνική, σε αντίθεση με τη σύσταση που έδωσε στην Eurobank.
Από την άλλη, μπορεί να είναι φιλόδοξοι, αλλά είναι ταυτόχρονα και ρεαλιστικοί οι στόχοι για τα προ προβλέψεων κέρδη που έχει θέσει η Alpha Bank, σύμφωνα με την JP Morgan Cazenove, η οποία σχολιάζει τις τελευταίες ανακοινώσεις της τράπεζας για το νέο στρατηγικό της σχέδιο, ενώ από τη μεριά της η Bank of America Merrill Lynch παραμένει επιφυλακτική για την Alpha Bank.

Αναλυτικά:

Bank of America Merrill Lynch: Αύξηση κεφαλαιακών δεικτών, βελτίωση CoR αλλά χαμηλά έσοδα έδειξε στο γ' 3μηνο η Eurobank
 
Στους αυξημένους κεφαλαιακούς δείκτες, στο βελτιωμένο κόστος κινδύνου, αλλά και στα χαμηλότερα έσοδα, στέκεται η Bank of America Merrill Lynch, για τα αποτελέσματα του γ' 3μηνου 2019 της Eurobank.
Διατηρώντας τη σύσταση buy, ήτοι για αγορά, και την τιμή στόχο στα 1,12 ευρώ, η BofA/ML υπενθυμίζει ότι η Eurobank παρουσίασε κέρδη 59 εκατ. ευρώ από συνεχιζόμενες δραστηριότητες το τρίτο τρίμηνο (-6% σε τριμηνιαίο επίπεδο).
Η αναφερθείσα κατώτατη γραμμή (συμπεριλαμβανομένων των διακοπτόμενων  δραστηριοτήτων και των εφάπαξ πληρωμών) ανήλθε σε 56 εκατ. ευρώ που δείχνουν 4% RoTE.
Image
Τα βασικά έσοδα ήταν αποτέλεσμα:
i) της βελτίωσης των βασικών εσόδων που αντισταθμίστηκε από τα χαμηλότερα εμπορικά και λοιπά εισοδήματα,
ii) της διατήρησης του αρνητικού οργανικού σχηματισμού NPE με μειωμένες προβλέψεις για ζημίες δανείων,
iii) των κερδών MtM που υποστηρίζουν τους δείκτες κεφαλαίου.
Η Eurobank παραμένει η προτιμώμενη ελληνική τράπεζα, τονίζει η Bank of America Merrill Lynch.
Τα βασικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 2% λόγω της διαρκούς αύξησης των τελών (5% σε τριμηνιαία βάση) και της αύξηση 1% στο NII (χάρη στην αυξημένη συμβολή των διεθνών επιχειρήσεων).
Ωστόσο, τα χαμηλότερα κέρδη από συναλλαγές (19 εκατ. ευρώ έναντι 26 εκατ. ευρώ το 2ο τρίμηνο) και 6 εκατ. ευρώ άλλες δαπάνες (που σχετίζονται με την εξαγορά της Piraeus Bank Bulgaria) είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση 7% των συνολικών εσόδων.
Οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά 3%.
Ο λόγος NPE ήταν μειωμένος κατά 2pp και το Cairo θα ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2020.
Το απόθεμα NPE μειώθηκε κατά 460 εκατ.  ευρώ σε 13,8 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα το ποσοστό NPE να υποχωρήσει στο 31%.
Οι αποσβέσεις ήταν ένα μεγάλο μέρος της μείωσης, αν και οι καθαρές ροές NPE παρέμειναν θετικές (210 εκατ. ευρώ).
Οι προβλέψεις μειώθηκαν κατά 21%, ενώ η διοίκηση αναμένει να υπογράψει δεσμευτικές συμφωνίες για την τιτλοποίηση και πώληση του χαρτοφυλακίου Cairo ύψους 7,5 δισ. ευρώ και της θυγατρικής FPS εντός του 2019 και να ολοκληρώσει τις συναλλαγές το πρώτο τρίμηνο του 2020.
Η κάλυψη NPE της Eurobank ανήλθε στο 55% το τρίτο τρίμηνο, ενώ ο CET1 FL αυξήθηκε κατά 40 μ.β. στο 14,1%, κυρίως χάρη στα κέρδη από τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου.
Το συνολικό CAD ανήλθε σε 18,6% (+20 μ.β.).
Image

JP Morgan Cazenove: Ουδέτερο το κεφαλαιακό κόστος του Ηρακλή για την Eurobank - Στα 1,30 ευρώ η τιμή στόχος

Τα αποτελέσματα της Eurobank ήταν καλύτερα των εκτιμήσεων της JP Morgan Cazenove σε επίπεδο PPOP, ήτοι στα προ προβλέψεων λειτουργικά κέρδη, ενώ η αγορά αναμένει και την οριστικοποίηση της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου Cairo.
Αυτό αναφέρει στην τελευταία της ανάλυση η JP Morgan Cazenove, στην οποία και σχολιάζει τα αποτελέσματα 3ου τριμήνου 2019 της Eurobank.

Τι νέο υπάρχει

Η Eurobank ανέφερε τριμηνιαία κέρδη ύψους 59 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 6%, αλλά αύξηση 23% σε σχέση με την ίδια περίοδο πριν από ένα χρόνο.
Αυτό μεταφράζεται σε ROE 3,7% με υποκείμενο ROA στο 0,4%.
Ο δείκτης CET στο 16,3% είναι αυξημένο κατά 40 μ.β. σε τριμηνιαία βάση (FLB3 14,1%), κυρίως λόγω των κερδών αποτίμησης ομολόγων και τα τριμηνιαία κέρδη.
Το TBVPS είναι 1,65 ευρώ, αυξημένο κατά 3% σε τριμηνιαία βάση.
Τα αναφερόμενα κέρδη είναι 21% υψηλότερα σε σχέση με τις εκτιμήσεις της JP Morgan Cazenove, κυρίως λόγω των καλύτερων καθαρών εσόδων από τόκους και χαμηλότερων προβλέψεων για αυτό το τρίμηνο από ό, τι αναμενόταν, ενώ οι αμοιβές και το κόστος ήταν λίγο πολύ σύμφωνες με τις εκτιμήσεις της JP Morgan Cazenove.
Το NII είχε τριμηνιαία αύξηση, χάρη στα καλύτερα spreads, το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης από repo καθώς και τη συνεισφορά από διεθνείς θυγατρικές, ενώ το κόστος του κινδύνου για τα καθαρά δάνεια έφθασε το 1,57% καθώς ο αρνητικός σχηματισμός συνεχίστηκε.

Τι έκανε εντύπωση περισσότερο

Σύμφωνα με την JP Morgan Cazenove αναμένεται ουδέτερη επίδραση κεφαλαίου από την ένταξη του Cairo στο σχέδιο Ηρακλής.
Με βάση τις δεσμευτικές προσφορές που έλαβε η διοίκηση τώρα, η διοίκηση περιμένει τη νομοθεσία του HAPS καθώς και την οριστικοποίηση των αξιολογήσεων για το κλείσιμο του Cairo, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις αρχές του 2020.
Η εφαρμογή του HAPS σημαίνει ότι το μέγεθος των senior notes θα μειωθεί κατά την καθαρή παρούσα αξία του συνόλου των εγγυήσεων περίπου 250 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τη διοίκηση.
Ως εκ τούτου, η επίδραση στο κεφάλαιο από τα mezzanine notes θα είναι πιθανώς υψηλότερη από την αρχική καθοδήγηση ύψους 1,2 έως 1,4 δισ. ευρώ.
Αυτό θα αντισταθμιστεί από την αποδέσμευση RWA από τα senior notes με 0% υποτιθέμενη στάθμιση κινδύνου.
Συνολικά, ο αντίκτυπος του κεφαλαίου από τον HAPS θα είναι ουδέτερος. Αυτό οφείλεται στην εφαρμογή από την Eurobank της προσέγγισης IRB, σταθμίσεως NPEs στο Cairo με υποτιθέμενο 69%, ενώ ο αντίκτυπος του HAPS στην κεφαλαιακή επάρκεια θα είναι υψηλότερη για τις τράπεζες που χρησιμοποιούν την τυποποιημένη μέθοδο (συμπεριλαμβανομένης της Alpha Bank) με συντελεστές στάθμισης κινδύνου NPE άνω του 100%.
Για το Cairo, το κύριο όφελος του HAPS θα είναι η πιθανή διευκόλυνση του SRT (σημαντική μεταφορά κινδύνου).
Η διοίκηση δεν σχεδιάζει να εφαρμόσει το HAPS στο Pillar αναδρομικά, η οποία έχει νόημα δεδομένου ότι έχουν ληφθεί εγκρίσεις.

Προοπτικές

Με στόχο CoR στο 1,7% και με βελτιωμένες τάσεις στο τέλος του έτους, η διοίκηση της Eurobank είναι πεπεισμένη ότι θα έχει δείκτη 1,4% το τελευταίο τρίμηνο του έτους.
Για το σχέδιο μείωσης των NPE, η διοίκηση είναι αισιόδοξη για ROE 10% το 2020.
Η Eurobank διαπραγματεύεται σε 0,6x σε όρους P/B του 2020 και 8,3x σε όρους προσαρμοσμένου P/E και για 10% RoTE το 2022.
Image

BofA/Merrill Lynch: Παραμένει η σύσταση underperform για την Εθνική, μετά τα αποτελέσματα γ' 3μηνου - Στα 3,04 ευρώ η τιμή στόχος
 
Μπορεί η Εθνική Τράπεζα να ανακοίνωσε ισχυρά κέρδη από συναλλαγές, χαμηλότερο εσωτερικό κόστος κινδύνου (CoR) και αυξημένους κεφαλαιακούς δείκτες, όμως η Bank of America Merrill Lynch διατηρεί τη σύσταση underperform, ήτοι για αποδόσεις μικρότερες της αγοράς, για τη μετοχή.
Μάλιστα, συντηρεί και την τιμή στόχο στα 3,04 ευρώ, σχεδόν στα ίδια επίπεδα στα οποία διαπραγματεύεται σήμερα.
Σύμφωνα με την BofA/ML, η Εθνική Τράπεζα είχε καθαρά κέρδη ύψους 171 εκατ. ευρώ από συνεχιζόμενες δραστηριότητες το τρίτο τρίμηνο του 2019.
Η κατώτατη γραμμή (συμπεριλαμβανομένων των διακοπτόμενων δραστηριοτήτων και των εφάπαξ πληρωμών) ανήλθε σε 146 εκατ. ευρώ.
Image
Τα βασικά έσοδα προήλθαν:
i) τα ισχυρά κέρδη συναλλαγών και τη διαρκής επιβάρυνση από την αντιστάθμιση της τριμηνιαία συρρίκνωσης του NII,
ii) την υποχώρηση των προβλέψεων για εγχώριες λειτουργίες και 1,5 δισ. ευρώ μείωση NPE στο πίσω μέρος των μη οργανικών δράσεων
iii) την αύξηση των δεικτών κεφαλαίου χάρη στα κέρδη MtM.
Παρά τις πρόσφατες θετικές τάσεις, η MofA/ML δηλώνει προσεκτική για τον κλάδο λόγω των μακροπρόθεσμων διαρθρωτικών κινδύνων.
Εντούτοις, τα κέρδη από εμπορικές συναλλαγές ενισχύουν τα προ προβλέψεων κέρδη, ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, κυρίως λόγω του χαμηλότερου εισοδήματος από τίτλους και
από την έκδοση Tier 2 τον Ιούλιο.
Η τάση των τελών παρέμεινε άθικτη (11% σε ετήσια βάση) χάρη στην συνεχή συμβολή από κάρτες και ψηφιακά κανάλια.
Ωστόσο, ο βασικός συνεργάτης
Συνολικά, τα έσοδα προ προβλέψεων ανερχόταν σε 257 εκατ. ευρω ενώ οι εσωτερικές προβλέψεις και οι διεθνείς ζημίες έχουν αυξηθεί.
Η σημαντική μείωση των NPE το τρίτο τρίμηνο οφείλεται σε πώληση χαρτοφυλακίου ύψους 1,2 δισ. (Project Leo και Icon), ενώ η καθαρή οργανική ροή NPE παρέμεινε στη σωστή κατεύθυνση, η οποία υποστηρίχθηκε από τη συνεχιζόμενη μείωση χρέους (200 εκατ. ευρώ).
Οι απομειώσεις στην Ελλάδα υποχώρησαν αισθητά σε 23 εκατ. (32 μ.β. CoR) από 100 εκατ. ευρώ το 2ο τρίμηνο του 2019.
Image

JP Morgan Cazenove: Καλύτερα των εκτιμήσεων τα αποτελέσματα γ' 3μηνου 2019 της Εθνικής - Στα 3,90 ευρώ η τιμή στόχος
 
Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε κέρδη 146 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο του έτους, με πτώση 24% σε επίπεδο τριμήνου εξαιτίας της one off επίδρασης από την διάθεση της Εθνικής Πανγαία.
Εντούτοις, όπως επισημαίνει η JP Morgan Cazenove τα μεγέθη της Εθνικής είναι καλύτερα των εκτιμήσεων, με ισχυρά λειτουργικά αποτελέσματα, σε συνδυασμό με υψηλότερα κέρδη από τις συναλλαγές.

Τι νέο υπάρχει

Τα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκε κατά 40% σε επίπεδο τριμήνου (πριν από τις ετήσιες συνεισφορές ΛΕΠΕΤΕ στα 36 εκατ.).
Αυτό μεταφράζεται σε ROE 10,2% για το τρίτο τρίμηνο, με υποκείμενη απόδοση ROA 0,9%.
Ο δείκτης CET 1 Pro-forma ήταν στο 13,4% είναι αυξημένος κατά 80 μ.β., εξαιτίας της αποτίμησης των ομολόγων και των κερδών.
Το TBVPS είναι 6,24 ευρώ, αυξημένο κατά 6%.

Τι εντυπωσίασε περισσότερο

Οι κυριότερες τάσεις κερδοφορίας δείχνουν ότι η Εθνική Τράπεζα εφαρμόζει αποτελεσματικά το σχέδιο μετασχηματισμού, με την JP Morgan Cazenove ναεπισημαίνει ότι όλες οι γραμμές δείχνουν μια σταδιακή βελτίωση το τρίτο τρίμηνο.
Ο NII υποχώρησε στο τρίμηνο, κυρίως λόγω του υψηλότερου κόστους χρηματοδότησης χονδρικής από την έκδοση Tier 2 (περίπου 3 εκατ. ευρώ το μήνα) και χαμηλότερα έσοδα από τίτλους για τις πωλήσεις ομολόγων, ενώ ο NII από τον δανεισμό σημείωσε αύξηση, παρέχοντας κάποια αντιστάθμιση.
Τα τέλη βελτιώθηκαν επίσης, ενώ ο εξορθολογισμός του κόστους συνεχίζεται με την έναρξη του προγράμματος εθελουσίας εξόδου να αποδίδει καρπούς και ο εγχώριος CIR βελτιώθηκε σε 57% από 65% πέρυσι.
Όσον αφορά την ποιότητα του ενεργητικού, η Εθνική Τράπεζα πρέπει να μειώσει τα NPEs κατά 4 δισ. ευρώ και να επιτύχει περαιτέρω μείωση κατά 0,3 δισ. ευρώ το 4ο τρίμηνο για να επιτύχει το στόχο για το 2019, ενώ  ο αρνητικός σχηματισμός συνεχίζεται σε όλα τα τμήματα.
Με θετική εξέλιξη την έγκριση του σχεδίου Ηρακλής, η διοίκηση επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να επιταχύνει τη μείωση των ΝΡΕ.

Προοπτικές

Οι τάσεις κερδοφορίας της Εθνικής Τράπεζας είναι πάνω από τις προσδοκίες της, σύμφωνα με τη JP Morgan Cazenove, με σταθερά λειτουργικά αποτελέσματα σε συνδυασμό με υψηλότερα τα κέρδη από τις συναλλαγές.
Όσον αφορά το μέλλον, η διοίκηση αναμένει να λάβει μη δεσμευτικές προσφορές για την Εθνική Ασφαλιστική μέχρι το τέλος του έτους, ενώ η υπογραφή συμφωνίας αναμένεται στις αρχές του 2020, η οποία αποτελεί βασική δυνητική στήριξη του κεφαλαίου.
Η μετοχή διαπραγματεύεται στο 0,5x σε όρους Ρ/Β του 2020 και 8,9x σε όρους Ρ/Ε και 7,6% RoTE το 2022e.
Image

Παραμένει ουδέτερη η BofA/ML για την Alpha Bank, μετά το νέο στρατηγικό πλάνο - Στα 2,04 ευρώ η τιμή στόχος

Επιφυλακτική παραμένει η Bank of America Merrill Lynch για την Alpha Bank, μετά την ανακοίνωση του νέο στρατηγικό πλάνο που ανακοίνωσε στις 19 Νοεμβρίου 2019, συστήνοντας "ουδετερότητα" (neutral) με την τιμή στόχο στα 2,04 ευρώ.
Όπως αναφέρει η BofA/ML, το νέο στρατηγικό σχέδιο της Alpha Bank στοχεύει ο RoE να διαμορφωθεί στο 9% 2022.
Το σχέδιο αποτελείται από τρεις πυλώνες:
i) Δέσμευση ύψους 12 δισ. ευρώ για την τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) το 2020 (Project Galaxy), το οποίο θα μείωνε κατά το ήμισυ τον δείκτη NPE του ομίλου σε 23%,
ii) Κέρδη απόδοσης (120 εκατ. του κόστους μείωσης έως το 2022)
iii) Υψηλότερες εκταμιεύσεις δανείων (μείωση του καθαρού επιτοκιακού εισοδήματος και αύξηση των τελών κατά 110 εκατ. ευρώ έως το 2022).
Ωστόσο, το σχέδιο μείωσης των NPEs θα έχει ως αποτέλεσμα κεφαλαιακό κόστος 350 εκατ. ευρώ (θα αντισταθμιστεί κυρίως από έκδοση Tier 2) και περίπου 2 δισ. ευρώ στην BV (TBV: 8 δισ. Ευρώ), σύμφωνα με τη διοίκηση.
Image

Πυλώνας 1: Επιταχυνόμενη μείωση NPE

Το σχέδιο NPE έχει τρία στάδια:
1) Η τράπεζα θα τιτλοποιήσει περίπου 12 δισ. NPEs και θα υποβάλει αίτηση για την ένταξή της στο πρόγραμμα προστασίας περιουσιακών στοιχείων - Ηρακλής για τα senior notes
2) Η συναλλαγή θα συνοδεύεται από την μεταβίβαση της πλατφόρμας NPE της τράπεζας στην Cepal Hellas και την πώληση της συγχωνευθείσας εταιρείας σε επενδυτές που συμμετέχουν στο Project Galaxy.
3) Η τράπεζα θα μεταβιβάσει τις βασικές τραπεζικές υπηρεσίες επιχειρήσεων σε μια νέα οντότητα για την αποφυγή της νομοθεσίας περί DTC.
Image
Το Project Galaxy θα μειώσει τα NPE σε <23% (από 46%) και να φέρει κόστος κινδύνου (CoR) στις 100 μονάδες βάσης (από 200 μ.β.).
Η διοίκηση στοχεύει να μειωθεί περαιτέρω ο δείκτης NPE στο 13% το 2022 με <70 μ.β. CoR.
Η απώλεια του κεφαλαίου ως επί το πλείστον αντισταθμίζεται από την έκδοση τίτλου Tier 2.
Η διοίκηση εκτιμά κεφαλαική απώλειες 350 μ.β. στο συνολικό κεφάλαιο (έναντι του τρίτου τριμήνου του 2019 σε pro-forma στο 18,3%).
Η τράπεζα σκοπεύει να χρησιμοποιήσει πλήρως την έκδοση Tier 2 για να μετριάσει τις επιπτώσεις.
Το 2022 οι στόχοι της τράπεζας για CAD και CET1 ανέρχονται σε 17% και 15% αντίστοιχα.
Image
Image

Πυλώνας 2: Μετασχηματισμός λειτουργικού μοντέλου

Η τράπεζα προτίθεται να μειώσει το κόστος κατά 120 εκατ. ευρώ μέχρι το 2022, υποδεικνύοντας πτώση κατά 10% έναντι της βάσης του 2019, δια μέσου:
1) 35 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα εθελοντικής αποχώρησης
2) 35 εκατ. ευρώ από τη διοίκηση του outsourcing για τα NPEs
3) 50 εκατ. ευρώ από την αύξηση της παραγωγικότητας (μείωση 18% στο αποτύπωμα υποκαταστημάτων).

Πυλώνας 3: Ανάπτυξη που βασίζεται στον πελάτη

Το νέο επιχειρηματικό σχέδιο ενσωματώνει εκταμιεύσεις ύψους 14 δισ. που αναμένεται να υποστηρίξουν τον NII και να αυξήσει τα έσοδα κατά 110 εκατ. ευρώ έως το 2022.

Image
 

JP Morgan Cazenove: Φιλόδοξοι, αλλά ρεαλιστικοί οι στόχοι για τα προ προβλέψεων κέρδη της Alpha Bank - Ισχυρή η κεφαλαιακή της θέση

Μπορεί να είναι φιλόδοξοι, αλλά είναι ταυτόχρονα και ρεαλιστικοί οι στόχοι για τα προ προβλέψεων κέρδη που έχει θέσει η Alpha Bank, σύμφωνα με την JP Morgan Cazenove, η οποία σχολιάζει τις τελευταίες ανακοινώσεις της τράπεζας για το νέο στρατηγικό της σχέδιο.
Όπως αναφέρει η JP Morgan Cazenove, η ισχυρή κεφαλαιακή της θέση θα επιτρέψει τη μεγαλύτερη τιτλοποίηση NPEs στην Ευρώπη.
Ωστόσο, η JP Morgan Cazenove διατηρεί τη σύσταση neutral (ουδετερότητα) για την τράπεζα.
Ειδικότερα, η Alpha Bank στοχεύει να αυξήσει το ROE σε ~9% μέχρι το 2022 από <1% σήμερα, ενώ με τη νέα στρατηγική δίνει προτεραιότητα στη μείωση των NPE και την ενίσχυση των εσόδων.
Η άνετη κεφαλαιακή της θέση θα επιτρέψει τη μεγαλύτερη τιτλοποίηση NPE στην ελληνική αγορά, έως 12 δισ. ευρώ, που είναι υψηλότερη από τις αρχικές προσδοκίες των 8-10 δισ. ευρώ.
Αυτό θα φέρει το κόστος κινδύνου σε <70bps έως το 2022 και σε συνδυασμό με τα έσοδα που εστιάζονται στην ανάπτυξη των τελών και τον περαιτέρω εξορθολογισμό του κόστους, ανοίγει το δρόμο για ~ 9% ROE.
Σύμφωνα με την JP Morgan Cazenove οι στόχοι της διοίκησης είναι φιλόδοξοι αλλά και αξιόπιστοι, ενώ οι φιλοδοξίες για τα προ προβλέψεων κέρδη μέχρι το 2022 δεν είναι πολύ μακριά από τρέχουσες προβλέψεις.
Με στόχο 15% στον CET1 και 17% στον CAR μέχρι το 2022, η διοίκηση της Alpha Bank εμφανίστηκε βέβαιη, θέτοντας έναν φιλοδοξικό στόχο πληρωμής 10% από το 2021.
Image

Η ανώτερη κεφαλαιακή θέση θα επιτρέψει μία από τις μεγαλύτερες τιτλοποιήσεις NPE της Ευρώπης

Στον πυρήνα του σχεδίου μείωσης NPE της Alpha είναι το Project Galaxy, το οποίο περιλαμβάνει τιτλοποίηση μικτών NPE αξίας 12 δισ. που θα φέρει το λόγο των NPEs στο 20% το 2020 από 44% το τρίτο τρίμηνο του 2019 και θα μειώσει το κόστος κινδύνου σε <100 μ.β. από ~200 μ.β. σήμερα.
Η συναλλαγή θα καλυφθεί από το σχέδιο HAPS και θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2020 με την αναμενόμενη οριστικοποίηση το πρώτο εξάμηνο.
Η συνολική αρνητική επίδραση στα κεφάλαια εκτιμάται στο 3,5% συμπεριλαμβανομένων των ζημιών από την πώληση των mezzanine και junior τίτλων και τα κέρδη από τη διάθεση της πλατφόρμας εξυπηρέτησης καθώς επίσης και την ανακούφιση από την ανάληψη κινδύνου.
Μια αναμενόμενη έκδοση Tier 2 (η οποία μπορεί να ακολουθήσει οποτεδήποτε από τώρα) και η παραγωγή οργανικών κεφαλαίων θα παράσχει κάποια αντιστάθμιση.
Η διοίκηση στοχεύει περαιτέρω στη μείωση του ποσοστού εγχώριων NPE στο 10% έως το 2022, με αποτέλεσμα το κόστος του κινδύνου να διαμορφωθεί στις ~70 μ.β. (vs ~ 130 μ.β. που είναι τώρα η εκτίμηση).
Η διοίκηση υπογράμμισε επίσης και την πρόσφατη συμφωνία με το doValue και πιθανές ανόργανες ενέργειες στο μέλλον.

Μια πρώτη ματιά στο Project Galaxy

Ενώ λεπτομέρειες για τη δομή του Galaxy παραμένουν άγνωστες, το προβλεπόμενο ποσό των κρατικών εγγυήσεων ύψους 3,7 δισ. ευρώ, η οποία, σύμφωνα με την ευρεία δομή του HAPS, υποδηλώνει 30% με εγγυήσεις ύψους 9 δισ. ευρώ για συνολικά NPEs ύψους 30 δισ. ευρώ.
Οι υπολογισμοί που βασίζονται σε αρχικά δεδομένα υποδεικνύουν περαιτέρω 50% κάλυψη έναντι του τρέχοντος ποσοστού κάλυψης NPE.
Ενώ το σχέδιο της διοίκησης είναι να προσφέρει το χαρτοφυλάκιο σε ιδιώτες επενδυτές μαζί με την Cepal, άφησε την πόρτα ανοιχτή για πιθανή κατανομή της στα mezzanine και junior notes προς τους μετόχους.
Η JP Morgan χαιρετίζει το μέγεθος της τιτλοποίησης ύψους 12 δισ. ευρώ, η οποία είναι υψηλότερη από τις αρχικές προσδοκίες.

Ο στόχος των προ προβλέψεων κερδών είναι φιλόδοξος αλλά ρεαλιστικός

Τα PPOP είναι ένας ακόμη πυλώνας της νέας στρατηγικής και η διοίκηση αναμένει υψηλότερα έσοδα και περαιτέρω αποδοτικότητες από πλευράς κόστους που θα προσθέσουν συλλογικά 3,5% -4% στον ROE έως το 2022.
Αυτό θα προέρχονται κυρίως από νέες εκταμιεύσεις ύψους 11 δισ. ευρώ για τα επόμενα τρία χρόνια, 110 εκατ. ευρώ από την αύξηση των τελών και μείωση κατά 10% της βάσης κόστους του ομίλου.
Η JP Morgan θεωρεί ότι οι στόχοι όγκου και κόστους είναι ρεαλιστικοί, με τους αριθμούς που έχουν ανακοινωθεί περισσότερο ή λιγότερο σύμφωνα με τις τρέχουσες προβλέψεις της, ενώ η φιλοδοξία για αύξηση των τελών είναι υψηλότερη από τη δική της (110 εκατ. έναντι 76 εκατ. ευρώ σωρευτικά στην επόμενη τριετία).
Σημειώνει επίσης ότι οι υποκείμενες μακροοικονομικές παραδοχές ευθυγραμμίζονται με τις ευρείες προσδοκίες της αγοράς (2% αύξηση του ΑΕΠ και 3,5% -4% αύξηση των τιμών κατοικιών, το 2020-2022).

Goldman Sachs: Τα 5 βασικά συμπεράσματα από το νέο στρατηγικό πλαίσιο της Alpha Bank – Σύσταση buy

Τα 5 βασικά συμπεράσματα από το νέο στρατηγικό πλαίσιο που ανακοίνωσε η Alpha Bank στοιχειοθέτησε η Goldman Sachs, η οποία συντηρεί τη σύσταση buy για τη μετοχή μετά και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γ' 3μηνου του 2019.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Goldman Sachs, συνολικά η Alpha Bank ανακοίνωσε ένα καλό σύνολο αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου, με τα προ προβλέψεων κέρδη να αυξάνονται περισσότερο από το αναμενόμενο, γεγονός που οφείλεται κυρίως σε υψηλότερα από τα αναμενόμενα τέλη (+9%), τα οποία όμως υπεραντιστάθμισαν από τα χαμηλότερα από τα αναμενόμενα έσοδα από τόκους (-7%) και το υψηλότερο κόστος (+7%).
Ο δείκτης NPE υποχώρησε στο 45,5% το τρίτο τρίμηνο (-2,6 ποσοστιαίες μονάδες) με την κάλυψη των ταμειακών διαθεσίμων να μειώνεται στο 44% το τρίμηνο (-3 π.μ. αυτό οφειλόταν κυρίως στην αναταξινόμηση στο χαρτοφυλάκιο HFS 1,8 δισ. NPEs - Project Neptune).
Τέλος, η τράπεζα ανέφερε δείκτη CET1 15,1%, ο οποίος ήταν σημαντικά χαμηλότερος από τον αναμενόμενο παρά την ισχυρή διαδοχική ανάπτυξη.
Ακόμη πιο σημαντικό, όμως, η τράπεζα ανακοίνωσε επίσης ένα νέο τριετές στρατηγικό σχέδιο (2020-22), που επικεντρώνεται στις προσπάθειες μείωσης των NPE (με μεγάλη τιτλοποίηση NPE έως 12 δισ. ευρώ) και επιταχύνει τη μείωση των 7 δισ. NPE έως το 2020.
Η διοίκηση της τράπεζας στοχεύει σε δείκτη ΝΡΕ στο 13%, με την ταμειακή κάλυψη να μην διαφέρει σημαντικά από τώρα (44% από το 3ο τρίμηνο του 2019), τον CET1 στο 15%, τον RoE στο 10% (έναντι <1% το 2019Ε).
Και αυτοί οι στόχοι θα επιτευχθούν έως το 2022.
Τα πέντε βασικά στοιχεία από το Σχέδιο (συμπεριλαμβανομένων των βασικών μηνυμάτων από τη διοίκηση) είναι τα εξής:
- Η τράπεζα εκτιμά ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας μεταξύ 2% και 4%, η οποία αναμένεται να οδηγήσει το ποσοστό ανεργίας σε 14,5% έως το 2022, από 16,7% τον Αύγουστο του 2019.
- Επιτάχυνση της μείωσης των NPE
Οι νέοι στόχοι μείωσης του NPE υπονοούν ότι η τράπεζα θα φτάσει στους προηγούμενους στόχους μέχρι το 2020, που είναι ένα έτος νωρίτερα από ό, τι είχε αρχικά προγραμματιστεί.
- Η τράπεζα υποστηρίζει ότι θα εξασφαλίσει υψηλότερα κέρδη απόδοσης
Η τράπεζα ανακοίνωσε επίσης σχέδια για εξοικονόμηση κόστους ύψους 120 εκατ.ευρώ έως το 2022 (έναντι της βάσης κόστους 2019)
- Αναμένονται υψηλότερα έσοδα από δανεισμό και τέλη
Αναμένεται να ξεκινήσουν χορηγήσεις ύψους 14 δισ. ευρώ το 2019-22 σε επίπεδο Ομίλου.
- Συνολικές επιδράσεις
Συνολικά το PPI το 2021 αναμένεται να είναι κατά 10% χαμηλότερο από το επίπεδο του 2019.
Το συνολικό ενεργητικό αναμένεται να αυξηθεί κατά 6 δισ. ευρώ σε 67 δισ. ευρώ το 2022
Το καθαρό αποτέλεσμα από τις διάφορες θετικές και αρνητικές επιπτώσεις που συνδέεται με τα επιταχυνόμενα σχέδια μείωσης των NPE αναμένεται να ανέλθει στο 3,5% των RWA.
Ως εκ τούτου, με αναλογία CET1 στο 15,4% το 3ο τρίμηνο, αυτό θα μειωνόταν στο 11,9% μετά το Galaxy Project.
Image
Image

Pantelakis: Η Alpha Bank ακολουθεί τις επιδόσεις της Eurobank και της Εθνικής για τη μείωση των NPEs

Την εμπροσθοβαρή προσπάθεια της Alpha Bank να μειώσει τον κίνδυνο, σχολιάζει σε νέα ανάλυσή της η Pantelakis, με αφορμή την ανακοίνωση του σχεδίου στρατηγικής, επιβεβαιώνοντας τις παλαιότερες εκτιμήσεις ότι η τράπεζα θα επιταχύνει την εκκαθάριση του ισολογισμού της μέσω τιτλοποίησης 12 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με την Pantelakis, η οποία δίνει στην μετοχή σύσταση overweight, ήτοι για αποδόσεις καλύτερες από αυτές της αγοράς, αλλά δεν δίνει τιμή στόχο (U/R), η Alpha Bank βρίσκεται τώρα πιο κοντά στην Εθνική, όσο και στη Eurobank, οι οποίες στοχεύουν σε μονοψήφια ποσοστά προβληματικών δανείων και ειδικότερα στο 9% μέχρι το τέλος του 2021.
Όπως αναφέρει το κόστος στα κεφάλαια της Alpha bank, από το νέο σχέδιο, αναμένεται στις 350 μονάδες, με απώλειες από την πώληση 95% mezzazine/junior τίτλους, η οποία θα αντισταθμιστεί εν μέρει από το κέρδος από τη διάθεση της μονάδας διαχείρισης στην Cepal και του διορθωτικού συντελεστή στάθμισης 0% επί των διατηρούμενων ανώτερων τίτλων (με χρήση κρατικών εγγυήσεων ύψους 3,7 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος Hercules-APS.
Ακόμα, η τράπεζα θα διατηρήσει επαρκές κεφάλαιο, με τον CET1 του 2022 στο 15% (έναντι 18% τώρα) και το συνολικό CAD στο 17% (περιλαμβανομένης της έκδοσης Tier II.
Image
Αν και είναι λίγο δύσκολο να προσδιοριστεί επακριβώς, αυτή η καθοδήγηση συνεπάγεται απώλεια κεφαλαίου ύψους 20% της τιτλοποίησης των 12 δισ. (υποθέτοντας κάλυψη σε μετρητά παρόμοια με το σύνολο του ομίλου) και στο 36% την τιμή πώληση.
Ο RoTE αναμένεται να αυξηθεί στο 9% το 2022 από <1% τώρα, με την άνοδο να εξηγείται από α) τον χαμηλότερο CoR, β) την εξοικονόμηση κόστους (κατά 10% ή EUR120 εκατ. ετησίως) και γ) τις πρωτοβουλίες για τα έσοδα (ισχυρή αύξηση των τελών και όχι λιγότερο από 14 δισ. ευρώ νέες εκταμιεύσεις σε σχέση με την αντιστάθμιση πολύ χαμηλότερων δεδουλευμένων τόκων NPE).
Συνολικά, σύμφωνα με την Pantelakis, οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να επιτύχουν τους ολοένα και πιο απαιτητικούς στόχους μείωσης NPE με φιλικούς προς τους μετόχους τρόπους.
Ευτυχώς, ένα βελτιωτικό εγχώριο μακροοικονομικό περιβάλλον και η αύξηση των τιμών των ακινήτων θα πρέπει να δρουν υποστηρικτικά στη διαδικασία.
Ο σύντομα νομοθετημένος Ηρακλής (ειδικά η κρίσιμη παραδοχή για 0% RW) και η τελική τιμολόγηση της συναλλαγής της Eurobank για το Cairo (ορίζοντας ένα σημαντικό προηγούμενο για τα ελληνικά προβληματικά περιουσιακά στοιχεία) θα είναι οι βασικοί σηματοδότες που θα παρακολουθήσει η αγορά.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS