Περίπου 50.000 νέες θέσεις εργασίας δημιουργούν οι 5 προτάσεις του ΙΟΒΕ για τη Βιομηχανία

Περίπου 50.000 νέες θέσεις εργασίας δημιουργούν οι 5 προτάσεις του ΙΟΒΕ για τη Βιομηχανία
Από την πλευρά του γενικός διευθυντής  του ΙΟΒΕ κ. Νίκος  Βέττας  κατά την παρουσίαση της μελέτης είπε ότι  το υπερ πλεόνασμα  πρέπει να κατευθυνθεί   εν μέρει  στις αδύναμες κοινωνικές ομάδες
Νέες θέσεις εργασίας και αύξηση του ΑΕΠ μπορεί να φέρει η υλοποίηση πέντε  στρατηγικών παρεμβάσεων για την ανάπτυξη της βιομηχανίας , σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ η οποία έγινε με πρωτοβουλία της «Ελληνικής Παραγωγής».
Το παρόν έδωσε ο Μιχάλης Στασινόπουλος εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Βιοχάλκο και   πρόεδρος της «Ελληνικής Παραγωγής» ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις έχουν ισχυρό  αναπτυξιακό αποτύπωμα εάν θέλουμε πραγματικά να πετύχουμε ισχυρή και διατηρήσιμη ανάπτυξη.
Από την πλευρά του γενικός διευθυντής  του ΙΟΒΕ κ. Νίκος  Βέττας  κατά την παρουσίαση της μελέτης είπε ότι  το υπερ πλεόνασμα  πρέπει να κατευθυνθεί   εν μέρει  στις αδύναμες κοινωνικές ομάδες αλλά και στην ενίσχυση της μεταποίησης  η οποία  μπορεί να φέρει υπεραξίες στην ελληνική οικονομία .
Οι προτεινόμενες  στρατηγικές είναι σε θέση  να φέρουν  53.068 νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν όταν υλοποιηθούν οι πιο πάνω στρατηγικές: Η  εφαρμογή της ταχύτερης εφαρμογής των αποσβέσεων, η μείωση του μη μισθολογικού κόστους εργασίας, η μείωση του κόστους ενέργειας, ηη μείωση φορολογίας  των επιχειρήσεων και  στην ενίσχυση της χρηματοδότησης επενδύσεων στη μεταποίηση.
Ο κ. Άγγελος  Τσακανίκας  που επιμελήθηκε  τη μελέτη ανέλυσε τις στρατηγικές  κατά οφέλη από την  υλοποίηση των 5 στρατηγικών.
Η Αλλαγή του νομικού πλαισίου των αποσβέσεων  που σήμερα επιτρέπεται μόλις στο 10%  το χρόνο για την ανανέωση του μηχανικού εξοπλισμού.

Το μέτρο των αποσβέσεων

Στο ενδεχόμενο να ανέλθει το δικαίωμα στο 48%, οι επιχειρήσεις  θα αποκτήσουν  άμεση ρευστότητα  για επενδύσεις στα επίπεδα των 340,4 εκατ  ευρώ  το δεύτερο έτος  εφαρμογής του μέτρου θα φέρει 159,5 εκατ  ευρώ και στην  τριετία θα έχουν  εξοικονομηθεί συνολικά 506,8 εκατ. ευρώ εκ των οποίων το 75%  θα έχει επιστρέψει  στη   βιομηχανία ως επενδύσεις.
Η εφαρμογή του μέτρου θα πλήξει αρχικά τα κρατικά έσοδα  και πιο συγκεκριμένα την πρώτη τριετία ενώ η πορεία των εσόδων θα αποκατασταθεί μετά το 2023 όταν  το μέτρο των αποσβέσεων τερματιστεί το 2029. Σε μακροπρόθεσμο  ορίζοντα  δεκαετίας  θα φέρει  επιπλέον έσοδα στα επίπεδα του 3,3%.
Η συνολική επίδραση του μέτρου στην ελληνική  Οικονομία θα είναι η ενίσχυση του  ετήσιου ΑΕΠ κατά 280 εκατ. ευρώ το  χρόνο  και στη δημιουργία 6.700 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης  για τρία έτη. Η εφαρμογή του χαρακτηρίσθηκε  ως θετικό  σοκ για την οικονομία 
 
Η Μείωση του Μη Μισθολογικού Κόστους  Εργασίας
 
Οι φόροι στην εργασία αποτελούνται  από  το φόρο  εισοδήματος , τις ασφαλιστικές  εισφορές εργαζομένων και τις  ασφαλιστικές εισφορές των εργοδοτών .
Σήμερα η Ελλάδα βρίσκεται στις  χώρες με τις υψηλότερες  εισφορές στην ΕΕ και στις χώρες του ΟΟΣΑ ενώ οι εισφορές των εργαζόμενων είναι χαμηλότερες ως ποσοστό του ακαθάριστου μισθού μεταξύ των χωρών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ.
Ο κ. Τσακανίκας τόνισε ότι στο σενάριο μείωσης κατά 5 ποσοστιαίων μονάδων στο 17,5 από 22,5% σήμερα θα προκαλέσει την αύξηση της απασχόλησης κατά 3,05%  που αντιστοιχεί σε 8 248 νέες θέσεις εργασίας.
Οι νέες θέσεις θα δημιουργήσουν επιπλέον 2.281 της  ζήτησης.
Ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων θα φθάσει τους 10.529 εργαζόμενους. Η  προοπτική αυτή θα μειώσει κατά 147 εκατ. ευρώ τα κρατικά έσοδα αλλά θα φέρει ενίσχυση του ΑΕΠ κατά 102 εκατ.  ευρώ . Ακόμη η ζήτηση θα ενισχυθεί λόγω της αύξησης της απασχόλησης δίνοντας έσοδα 26 εκατ. ευρώ.

Το κόστος της ενέργειας
 
Στο σενάριο μείωσης κατά 10% του ενεργειακού κόστους  στη Μεταποίηση  το οποίο    έχει συνολικό κόστος 115 εκατ ευρώ η υλοποίηση του μπορεί να δημιουργήσει  επιπλέον 12.000 θέσεις εργασίας.

Η μείωση της φορολογίας επι των κερδών των επιχειρήσεών

Πρόκειται για το μόνο μέτρο που βρήκε το δρόμο της υλοποίησης. Ο φορολογικός  συντελεστής από το 28% μειώθηκε στο 24% για τα κέρδη των εταιρειών που θα δημιουργηθούν τη φετινή οικονομική χρήση. Αξίζει να αναφερθεί ότι σημαντικό μέρος  των κερδών των επιχειρήσεων στην Ελλάδα το 2017 προήλθε από τις μεταποιητικές  επιχειρήσεις. Το 53,89% του συνολικού καθαρού πλεονάσματος  της ελληνικής οικονομίας  προέρχεται από την μεταποίηση. Η μείωση του φορολογικού συντελεστή  μπορεί να δημιουργήσει  2773 νέες  θέσεις εργασίας και στη δεκαετία να ανέλθουν σε 6.426. Όταν ο φορολογικός συντελεστής υποχωρήσει στο 20% θα έρθουν 11420 νέες θέσεις εργασίας και στη δεκαετία θα ξεπεράσουν τις 20.000. 

Η Ενίσχυση των Επενδύσεων στη Μεταποίηση
 
Στο σενάριο χρηματοδότης της Βιομηχανίας μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων  Επενδύσεων και το ΕΣΠΑ θα φέρει συνολική ενίσχυση της απασχόλησης  με 14.700 θέσεις εργασίας σταθερή για όλη την περίοδο της χρηματοδότησης των επενδύσεων. Το ΑΕΠ θα  ενισχυθεί κατά  555 εκατ. ευρώ το χρόνο τη περίοδο 2021 έως το 2027.
 
Νίκος  Θεοδωρόπουλος
ntheo@bankingnews.gr
www.bankingnews.gr

Νίκος Θεοδωρόπουλος

BREAKING NEWS