Έτος καμπής το 2019 για την Ευρωπαϊκή Πίστη που καταγράφει κέρδη 9μήνου 59,5%

Έτος καμπής το 2019 για την Ευρωπαϊκή Πίστη που καταγράφει κέρδη 9μήνου 59,5%
Η Ευρωπαϊκή Πίστη το 2019 εμφανίζει κέρδη στο εννεάμηνο του έτους αυξημένα κατά 59,5% (12,5 εκατ. ευρώ), έναντι 7,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018
Σε μία από τις σημαντικότερες χρονικές καμπές εξελίσσεται για την Ευρωπαϊκή Πίστη το 2019 καθώς η εταιρία εμφανίζει κέρδη στο εννεάμηνο του έτους αυξημένα κατά 59,5% (12,5 εκ. ευρώ), έναντι 7,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018.
Η ασφαλιστική εταιρία, που είναι αμιγώς ελληνική εταιρία εισηγμένη στο ΧΑΑ, όχι μόνο διατηρεί την υψηλή κερδοφορία, φτάνοντας στο υψηλότερο σημείο, όταν την ίδια στιγμή η ασφαλιστική αγορά εμφανίζει αύξηση μεριδίου, με πολύ μικρότερα ποσοστά.
Επίσης, εμφανίζει ισχυρή αύξηση των Εγγεγραμμένων Ασφαλίστρων και συναφών εσόδων κατά 11,3% στα 151,1 εκ., έναντι 135,8 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Σημαντική αύξηση του Ενεργητικού, το οποίο ανήλθε στα 455,9 εκ., έναντι 427,5 εκ. την 31/12/2018, παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 6,6%, επηρεασμένο από την αύξηση κατά 12,6% του Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου, το οποίο διαμορφώθηκε στα 375,8 εκ. το Σεπτέμβριο 2019, από τα 333,8 εκ. την 31/12/2018.
Περαιτέρω ισχυροποίηση των Ιδίων Κεφαλαίων κατά 15,6% στα 134,7 εκ., έναντι 116,5 εκ. στα τέλη του 2018.
Αύξηση των Ασφαλιστικών Προβλέψεων κατά 4,9% στα 299,8 εκ., έναντι 285,7 εκ. την 31/12/2018.
Ισχυρή βελτίωση στα Έσοδα Επενδύσεων τα οποία διαμορφώθηκαν στα 9,3 εκ. την 30/09/19, από τα 5,1εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018, σημειώνοντας αύξηση ύψους 84,3%.
Αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού, με τις συνολικές θέσεις απασχόλησης να ανέρχονται στις 442 από 434 το Σεπτέμβριο του 2018.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Πίστη συνεχίζει να αυξάνει το μερίδιο της στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά, εκτιμώντας ότι κατέχει πλέον το 5,1%, ενώ παρουσιάζει υψηλή ρευστότητα, γεγονός που της επιτρέπει να έχει μηδενικό δανεισμό, σημαντικά ελεύθερα αποθεματικά και να καταβάλλει άμεσα τις υποχρεώσεις προς τους πελάτες της.

Αντώνης Βασιλόπουλος
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS