Επιτροπή για το ασφαλιστικό συγκροτούν οι Επιστημονικοί φορείς ενόψει των αλλαγών και στο ΕΤΑΑ

Επιτροπή για το ασφαλιστικό συγκροτούν οι Επιστημονικοί φορείς ενόψει των αλλαγών και στο ΕΤΑΑ
Η απόφαση ελήφθη μετά από συνάντηση των πρόεδρων των Δικηγορικών Συλλόγωνμ του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του ΤΕΕ
Σε συντονισμό των ενεργειών τους προχωρούν οι επιστημονικού φορείς που συγκροτούν την ασφάλιση του ΕΤΑΑ (γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, υγειονομικοί), συγκροτώντας  κοινή ομάδα εργασίας προκειμένου να επεξεργαστούν προτάσεις ενόψει της επικείμενης νομοθέτησης για το ασφαλιστικό.
Η απόφαση ελήφθη μετά από συνάντηση στα γραφεία του ΤΕΕ του Πρόεδρου της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Δημήτρη Βερβεσού, του Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών κ. Γιώργου Πατούλη και του  Πρόεδρου του ΤΕΕ κ. Γιώργου Στασινού.
Οι πρόεδροι των επιστημονικών φορέων συμφώνησαν ότι:
1.Ο ν. 4387/2016 και ο υπολογισμός ασφαλιστικής εισφοράς με βάση το εισόδημα λειτούργησε σε μια τελείως προβληματική για τους ελεύθερους επαγγελματίες και επιστήμονες κατεύθυνση, τόσο ως προς το ύψος των εισφορών και τη συνολική φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση όσο και κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης και καταβολής τους.
2.Θεωρούν ότι η εισφορολόγηση δεν έχει καμία σχέση με τη φορολόγηση και η λογική του ασφαλιστικού συστήματος πρέπει να είναι τελείως διάφορη από το φορολογικό σύστημα.
3.Το προτεινόμενο από την κυβέρνηση σύστημα με ελάχιστη υποχρεωτική και λοιπές ασφαλιστικές κλάσεις, κινείται στο πλαίσιο σε ενός απλού, καθαρού και αναλογικού συστήματος εισφορών, αρκεί να λαμβάνει πρόνοιες ώστε να μην επέλθει καμία επιβάρυνση στους ήδη επιβαρυμένους ελεύθερους επαγγελματίες επιστήμονες οι οποίοι διαβιούν σε δύσκολες συνθήκες άσκησης του επαγγέλματος, ιδίως στα χρόνια μετά την κρίση, ώστε να μην οδηγήσει ακόμη περισσότερους σε έξοδο από το επάγγελμα.
4.Επίσης επισήμαναν ότι πρέπει να υπάρξει πρόνοια για ευαίσθητες κατηγορίες ασφαλισμένων όπως νέων ασφαλισμένων, μητρότητας, Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και σοβαρά προβλήματα υγείας καθώς και ενεργών ασφαλισμένων που έχουν συμπληρώσει προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και επιθυμούν να παραμείνουν ενεργοί.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antobnpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS