Τι τροφοδοτεί την ανάπτυξη της παγκόσμιας βιομηχανίας ταξιδιών και φιλοξενίας

Τι τροφοδοτεί την ανάπτυξη της παγκόσμιας βιομηχανίας ταξιδιών και φιλοξενίας
Σύμφωνα με έρευνα της Transparency Market Research η αγορά του ξενοδοχείου αναμένεται να επηρεαστεί από τεχνολογικές εξελίξεις
Η αδιάκοπη ανάπτυξη της ταξιδιωτικής και τουριστικής βιομηχανίας θα επηρεάσει σημαντικά την επέκταση της αγοράς φιλοξενίας παγκοσμίως.
Αυτό αποκαλύπτει έρευνα της Transparency Market Research, επισημαίνοντας ότι η αύξηση του αριθμού των διεθνών εκδηλώσεων και φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο, τροφοδοτούν την ανάπτυξη της παγκόσμιας βιομηχανίας ταξιδιών και φιλοξενίας.
Σύμφωνα με την έρευνα η αγορά του ξενοδοχείου αναμένεται να επηρεαστεί από τεχνολογικές εξελίξεις.
Η άνοδος των τεχνολογιών, όπως η IoT και η επιστήμη των δεδομένων στα ξενοδοχεία, προσφέρει στα ξενοδοχεία αξιοσημείωτα οφέλη από τη βελτίωση της ασφάλειας και της εμπειρίας.

Οι ξενοδόχοι θα εισέλθουν στην επιχείρηση κοινής στέγασης
Ωστόσο, παρά τον αναπτυσσόμενο τομέα του τουρισμού, ο ξενοδοχειακός κλάδος είναι ευαίσθητος σε ορισμένους παράγοντες. Που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την ανάπτυξη του στο εγγύς μέλλον.
Η αυξανόμενη τάση των υπηρεσιών κοινής στέγασης είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που είναι πιθανό να παρεμποδίσουν την ανάπτυξη της ξενοδοχειακής αγοράς.
Αναμένεται ότι, στο εγγύς μέλλον, οι ξενοδόχοι θα εισέλθουν στην επιχείρηση κοινής στέγασης.
Με την υιοθέτηση κοινών υπηρεσιών ενοικίασης, οι ξενοδόχοι θα αμβλύνουν θετικά την απειλή από το αυξανόμενο τμήμα homestay. Και θα έχουν την ευκαιρία να διαφοροποιήσουν τις πηγές κερδοφορίας τους.

Κυρίαρχες περιοχές στην αγορά ξενοδοχείων
Επί του παρόντος, η Βόρεια Αμερική κυριαρχεί στην παγκόσμια αγορά ξενοδοχείων, ακολουθούμενη από την Ευρώπη.
Η κυριαρχία της Βόρειας Αμερικής μπορεί να αποδοθεί στην παρουσία σημαντικών εμπορικών σημάτων ξενοδοχείων σε χώρες όπως οι ΗΠΑ και ο Καναδάς.
Οι ΗΠΑ είναι μια μεγάλη ξενοδοχειακή αγορά σε όλο τον κόσμο. Ενώ ο Καναδάς είναι μια από τις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές ξενοδοχείων.

Πηγή: www.tourismtoday.gr

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS