ΟΠΑΠ: Παραγραφή μερίσματος χρήσης 2013 στις 31/12/2019

ΟΠΑΠ: Παραγραφή μερίσματος χρήσης 2013 στις 31/12/2019
ΟΠΑΠ: Παραγραφή Μερίσματος Χρήσης 2013 στις 31/12/2019
Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ενημερώνει τους μετόχους της ότι στις 31/12/2019 συμπληρώνεται η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος της εταιρικής χρήσης 2013.
Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, τα μερίσματα που δεν θα έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους μετόχους παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
Οι κ.κ. μέτοχοι που δικαιούνται το μέρισμα χρήσης 2013 και δεν το έχουν εισπράξει μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρίας (Λεωφόρος Αθηνών 112, τηλέφωνο επικοινωνίας 210 5798930, e-mail: ir@opap.gr), για την είσπραξή του.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS