Οι τράπεζες θα χάσουν 4 δισ για εξυγίανση αλλά θα κερδίσουν το 2020 μεγάλη μείωση από κόστος κινδύνου και 1 δισ από αντιστροφή προβλέψεων

Οι τράπεζες θα χάσουν 4 δισ για εξυγίανση αλλά θα κερδίσουν το 2020 μεγάλη μείωση από κόστος κινδύνου και 1 δισ από αντιστροφή προβλέψεων
Εάν το 2020 οι ελληνικές τράπεζες δημιουργήσουν 1,5 δισεκ. νέες προβλέψεις αλλά ανακτήσουν – αντιστρέψουν 1 δισεκ. προβλέψεις τότε θα έχει επιτευχθεί ο στόχος της εσωτερικής δημιουργίας κεφαλαίου
Περίπου 4 δισεκ. ευρώ θα πρέπει να δαπανήσουν ως κεφάλαια οι ελληνικές τράπεζες για την πολιτική εμπροσθοβαρούς εξυγίανσης των ισολογισμών τους από τα προβληματικά δάνεια αλλά για το 2020… ποντάρουν και σε οφέλη.
Όπως αναφέρουν καλά ενημερωμένες πηγές στο bankingnews το 2020 οι ελληνικές τράπεζες θα βάλουν σε μια ζυγαριά αξιολόγησης τα εξής δεδομένα.
Από την μια ο Ηρακλής ο νόμος για τα προβληματικά δάνεια και τις εγγυήσεις του δημοσίου και η εμπροσθοβαρής μείωση των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων θα επιφέρουν μείωση στα κεφάλαια κατά 4 δισεκ. ευρώ με μια συντηρητική προσέγγιση.
Από την άλλη όμως θα μειωθούν αισθητά τα προβληματικά ανοίγματα των τραπεζών NPEs περίπου 28 με 30 δισεκ. μειώνοντας έτσι και τον κίνδυνο στους ισολογισμούς των τραπεζών.
Οι επενδυτές και οι ξένοι οίκοι παρατηρούν με προσοχή δύο στοιχεία στις λογιστικές καταστάσεις
PPI δηλαδή προ προβλέψεων έσοδα τα οποία μειώνονται
Cost of risk δηλαδή κόστος κινδύνου που συνεχίζει να είναι μεγάλο στις ελληνικές τράπεζες.
Με την μεγάλη μείωση των NPEs το cost of risk θα μειωθεί στο 0,70 με 0,90 σίγουρα αποτελεί θετική εξέλιξη.
Το ακόμη σημαντικότερο είναι ότι ενώ το 2019 οι τράπεζες στην Ελλάδα πέτυχαν έκτακτα κέρδη πάνω από 1,1 δισεκ. λόγω κυρίως ομολόγων, το 2020 θα συνεχιστούν τα έκτακτα – τα εφάπαξ κέρδη – αλλά από άλλη πηγή…
Οι τραπεζίτες υπολογίζουν ότι το 2020 θα υπάρξει αντιστροφή προβλέψεων κατά 1 δισεκ. όπερ σημαίνει ότι θα αυξηθούν έσοδα και κέρδη και έτσι θα δημιουργήσουν εσωτερικό κεφάλαιο.
Πως όμως θα προκύψει το έκτακτο κέρδος του 1 δισεκ. ευρώ;
Να σημειωθεί ότι για το 2019 οι νέες προβλέψεις για προβληματικά δάνεια θα ανέλθουν σε 2,6 δισεκ. ευρώ.
Οι τράπεζες και το 2019 συνεχίζουν να δημιουργούν νέα προβληματικά δάνεια και να διενεργούν προβλέψεις.
Πως όμως θα προκύψει η αντιστροφή προβλέψεων – δηλαδή θα δημιουργηθούν έσοδα από το παρελθόν;
1)Από την μείωση του cost of risk το οποίο με μια αναγωγή επί των δανείων και προβληματικών δανείων δείχνει την τάση
2)Από αναπροσαρμογές στους ισολογισμούς στις αξίες των ακινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων που λειτουργούν ως εξασφαλίσεις.

Εάν το 2020 οι ελληνικές τράπεζες δημιουργήσουν 1,5 δισεκ. νέες προβλέψεις αλλά ανακτήσουν – αντιστρέψουν 1 δισεκ. προβλέψεις τότε θα έχει επιτευχθεί ο στόχος της εσωτερικής δημιουργίας κεφαλαίου έστω και με ρυθμό δυσανάλογο των αναγκών.
Η εξέλιξη αυτή ακόμη δεν έχει αποτιμηθεί στο χρηματιστήριο αλλά σε γενικές γραμμές μπορεί να ειπωθεί ότι δεν θα έχει μεγάλη επίδραση στις μετοχικές αξίες.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS