Ξεκίνησε ο διαγωνισμός για την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών - Στις 14/2 η προθεσμία για την α' φάση

Ξεκίνησε ο διαγωνισμός για την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών - Στις 14/2 η προθεσμία για την α' φάση
Έναρξη διαγωνισμού για την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών
Στην έναρξη διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για την από κοινού πώληση με την Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΕ», η οποία θα δημιουργηθεί μετά την μερική διάσπαση του κλάδου των υποδομών της ΔΕΠΑ, προχωρά το ΤΑΙΠΕΔ.
Σήμερα (9/12) το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% και τα Ελληνικά Πετρέλαια το υπόλοιπο 35% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ. Κατόπιν της μερικής διάσπασης της, οι δύο μέτοχοι θα κατέχουν τα ανάλογα ποσοστά στη ΔΕΠΑ Υποδομών (65% το ΤΑΙΠΕΔ και 35% τα ΕΛΠΕ) και θα ενεργήσουν ως από κοινού πωλητές.
Στην ΔΕΠΑ Υποδομών θα περιλαμβάνονται:
-100% του μετοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία διαχείρισης των δικτύων διανομής φυσικού αερίου Αττικής (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ - ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ), 51% του μετοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία διαχείρισης των δικτύων διανομής φυσικού αερίου Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ - ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ) και 100% του μετοχικού κεφαλαίου στην εταιρεία διαχείρισης των δικτύων διανομής φυσικού αερίου λοιπής Ελλάδας (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕ - ΔΕΔΑ ΑΕ),
-η κυριότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε. επί των παγίων των δικτύων διανομής,
-το δίκτυο οπτικών ινών που ανήκει στην κυριότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε.,
-τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της ΔΕΠΑ Α.Ε. αναφορικά με την ανάπτυξη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων υποδομής δικτύων διανομής συμπεριλαμβανομένων έργων υποδομής συμπιεσμένου φυσικού αερίου ή μικρής κλίμακας Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ), εξαιρουμένων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας σε διεθνή έργα, όπως δεσμεύσεις ποσοτήτων στο διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB) ή στο πλωτό τερματικό αεριοποίησης ΥΦΑ (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη.

Διαγωνιστική διαδικασία

Η διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: φάση προεπιλογής (Α΄ Φάση) και φάση υποβολής δεσμευτικών προσφορών (Β΄ Φάση).
Στην Α΄ Φάση το ΤΑΙΠΕΔ προσκαλεί τους επενδυτές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης, στις 14 Φεβρουαρίου 2020.
Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές που θα πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής (προεπιλεγέντες) θα κληθούν να συμμετάσχουν στη Β΄ Φάση, όπου θα αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφοριακό υλικό σχετικά με τη ΔΕΠΑ Υποδομών μέσω εικονικής αίθουσας τεκμηρίωσης (Virtual Data Room - VDR), και στη συνέχεια θα κληθούν να υποβάλουν δεσμευτικές οικονομικές προσφορές.
Λεπτομέρειες του διαγωνισμού περιγράφονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ.

Θωμάς (Υφυπ. Ενέργειας): Προσβλέπουμε στην εκδήλωση σημαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος για την ΔΕΠΑ Υποδομών

Την προσδοκία της κυβέρνησης για εκδήλωση μεγάλου επενδυτικού ενδιαφέροντος σχετικά με την ΔΕΠΑ Υποδομών εξέφρασε ο υφυπουργός Ενέργειας, Γεράσιμος Θωμάς από το βήμα του επενδυτικού συνεδρίου Invest in Greece της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
«Προσβλέπουμε στην εκδήλωση σημαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος από την Ελλάδα και το εξωτερικό για την ΔΕΠΑ Υποδομών, μιας εταιρείας με Ρυθμιζόμενο από τη ΡΑΕ έσοδο που καλείται να υλοποιήσει επενδυτικό πρόγραμμα της τάξης των 400 εκατ. ευρώ την επόμενη πενταετία. Ένα επενδυτικό πρόγραμμα που θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και παράλληλα θα δώσει ενεργειακές επιλογές στους καταναλωτές σε όλη τη χώρα» ανέφερε ο κ. Θωμάς.
Σημειώνεται ότι το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε νωρίτερα την προκήρυξη του διαγωνισμού για το 100% της εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΕ» που θα προκύψει από την μερική διάσπαση του κλάδου Υποδομών της ΔΕΠΑ.
«Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι σε θέση να ανακοινώσω εδώ, στη Νέα Υόρκη, την εκκίνηση μιας εμβληματικής ιδιωτικοποίησης για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και για την κυβέρνηση συνολικά. Οι ρυθμίσεις για τον εταιρικό μετασχηματισμό της ΔΕΠΑ ψηφίστηκαν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 28 Νοεμβρίου και 11 ημέρες αργότερα «βγαίνει στον αέρα» ο διεθνής, ανοιχτός, πλειοδοτικός διαγωνισμός», τόνισε ο υφυπουργός Ενέργειας.
«Το επόμενο βήμα προς τον μετασχηματισμό της αγοράς φυσικού αερίου είναι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Εμπορίας, η έναρξη της οποίας τοποθετείται χρονικά τον Ιανουάριο του 2020. Η προσέλκυση νέων ιδιωτικών κεφαλαίων και το άνοιγμα της αγοράς φυσικού αερίου αποτελούσε προγραμματική μας δέσμευση και την υλοποιούμε με ταχύτητα και αποφασιστικότητα», πρόσθεσε ο κ. Θωμάς.

Μνημόνιο Επιχειρηματικής Συνεργασίας ΕΛΠΕ με ΤΑΙΠΕΔ για την πώληση της ΔΕΠΑ Υποδομών

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ανακοινώνει ότι σήμερα, 9 Δεκεμβρίου 2019, συνήψε Μνημόνιο Επιχειρηματικής Συνεργασίας με το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. ) για την από κοινού πώληση του 100% της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε., η οποία θα προκύψει μετά την μερική διάσπαση του κλάδου των υποδομών της ΔΕΠΑ Α.Ε., σύμφωνα με το Νόμο 4001/2011, ως τροποποιήθηκε δυνάμει του Νόμου 4643/2019. Σήμερα, μέτοχοι της ΔΕΠΑ Α.Ε. είναι το ΤΑΙΠΕΔ και η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., με ποσοστά 65% και 35% αντίστοιχα.
Μετά την σύσταση της εταιρείας ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε., το ΤΑΙΠΕΔ θα κατέχει το 65% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής και η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. το 35% αντιστοίχως.
Το ανωτέρω μνημόνιο θα αχθεί προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.  
Το ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. έχει ήδη προσκαλέσει ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδηλώσεις ενδιαφέροντος («ΕΕ») για τη συμμετοχή τους στη διεθνή διαγωνιστική διαδικασία για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Ε.».


Ενδιαφέρον από Ε.ΟΝ για ΔΕΠΑ Υποδομών και ΔΕΔΔΗΕ

Εντός του Ιανουαρίου θα δημοσιευθεί από το ΤΑΙΠΕΔ η πρόσκληση ενδιαφέροντος και για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας
Στην τελική ευθεία βρίσκεται η έναρξη ιδιωτικοποίησης της Δημοσίας Επιχείρησης Αερίου, καθώς εντός της εβδομάδας πρόκειται να δημοσιευθεί από το ΤΑΙΠΕΔ η πρόκληση ενδιαφέροντος για τη ΔΕΠΑ Υποδομών.
Oι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο γερμανικός κολοσσός Ε.ΟΝ που φέρεται ως ενδιαφερόμενος για το δίκτυο της ΔΕΠΑ Υποδομών ήδη εξετάζει και την συμμετοχή του στον σημαντικό διαγωνισμό για την ΔΕΗ, που θα λάβει χώρα το 2020 και αφορά την μερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ.
Η πρόσκληση για την ΔΕΠΑ Υποδομών θα αφορά την απόκτηση του 100% της εταιρείας, καθώς εκτός από τη συμμετοχή του Δημοσίου (65%) έχει οριστικοποιηθεί πως μέσω του διαγωνισμού θα εκχωρήσουν το μερίδιό τους (35%) και τα Ελληνικά Πετρέλαια, αποχωρώντας έτσι πλήρως από τον κλάδο λειτουργίας και ανάπτυξης δικτύων διανομής φυσικού αερίου.
Πηγές μιλούν για ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον από διεθνείς «μνηστήρες», με δεδομένο  ότι είναι δρομολογημένη η επέκταση των δικτύων διανομής φυσικού αερίου σε αρκετές ακόμη Περιφέρειες της χώρας, πέραν της Αττικής και της Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας, όπου υπάρχει ήδη πρόσβαση στο καύσιμο.
Μία επέκταση που υπόσχεται τη συνεχή αύξηση της περιουσιακής βάσης της εταιρείας και, κατά συνέπεια, των ρυθμιζόμενων εσόδων της.

Γερμανικό ενδιαφέρον για δίκτυα διανομής φυσικού αερίου και ρεύματος

Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία βρίσκεται στο «στόχαστρο» της Ε.ΟΝ.
Ο γερμανικός ενεργειακός κολοσσός ασχολείται μεταξύ άλλων στη διαχείριση και ανάπτυξη δικτύων διανομής φυσικού αερίου, τόσο στη Γερμανία όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες μέσω θυγατρικών, με συνέπεια μία πιθανή απόκτηση της ΔΕΠΑ Υποδομών να εντάσσεται στο χαρτοφυλάκιο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων.
Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως η Ε.ΟΝ προβάλλει επίσης και ως υποψήφιος «μνηστήρας» για το μετοχικό μερίδιο του ΔΕΔΔΗΕ που πρόκειται να ιδιωτικοποιηθεί εντός του 2020.
Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία εξέφρασε το ενδιαφέρον της για τα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας απευθείας στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά το πρόσφατο ταξίδι του στη Γερμανία.
Όσον αφορά πάντως τη ΔΕΠΑ Υποδομών, ενδιαφέρον φαίνεται να υπάρχει και από την Italgas, τη μεγαλύτερη εταιρεία διανομής φυσικού αερίου στην Ιταλία και την τρίτη μεγαλύτερη στην Ευρώπη.
Μάλιστα, η Italgas φέρεται να βρίσκεται σε προχωρημένες συνεννοήσεις με την επίσης ιταλική Eni gas e Luce, για την εξαγορά του ποσοστού 49% και του management που κατέχει η τελευταία στην ΕΔΑ ΘΕΣΣ.
Παράλληλα, υπάρχουν στους ενδιαφερόμενους φαίνεται να περιλαμβάνονται επίσης η Snam, η βελγική Fluxys και η ισπανική Enagas.

Ποιά είναι η E.ON. και οι τελευταίες εξελίξεις που την αφορούν

Η E.ON θα κινηθεί γρήγορα για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της Npower, της ζημιογόνου βρετανικής επιχείρησης λιανικού εμπορίου που αναλαμβάνει αφού οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές ενέκριναν  την αγορά περιουσιακών στοιχείων της Innogy.
"Η Npower είναι μια ανοιχτή πληγή που αιμορραγεί βαριά", έχει δηλώσει ο διευθύνων σύμβουλος Johannes Teyssen στους δημοσιογράφους.
Οι δηλώσεις έγιναν αφού οι ρυθμιστικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμονοπωλιακή πολιτική ενέκριναν νωρίτερα την εξαγορά  από την E.ON του δικτύου και των καταστημάτων λιανικής πώλησης της Innogy, ανοίγοντας το δρόμο για ένα σημαντικό ανασχηματισμό στον ενεργειακό τομέα της Γερμανίας.
Η έγκριση σφραγίζει τη μοίρα της Innogy, η οποία αποσχίστηκε από την RWE και καταχωρήθηκε πριν από τρία χρόνια ως ξεχωριστή οντότητα, με τα περιουσιακά στοιχεία της να αναλαμβάνονται από τη μητρική της και την E.ON.

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση της γερμανικής βιομηχανίας ηλεκτρικής ενέργειας

Η Npower, ένας από τους έξι μεγάλους προμηθευτές ενέργειας της Βρετανίας, είναι ζημιογόνος  εδώ και χρόνια και τόσο η Innogy όσο και η E.ON έχουν δηλώσει ότι θα εξετάσουν όλες τις επιλογές για την επιχείρηση, αφήνοντας περιθώρια για πώληση, αναδιάρθρωση ή εκκαθάριση.
O τεμαχισμός της Innogy σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση της βιομηχανίας ηλεκτρικής ενέργειας της Γερμανίας από τη στιγμή που η χώρα επιτάχυνε την έξοδο της από την πυρηνική ενέργεια κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας.
Θα μετατρέψει την E.ON σε αλυσίδα ενεργειακών δικτύων και λιανικών πωλήσεων με περισσότερους από 50 εκατομμύρια πελάτες.
Η RWE, με τη σειρά της, θα γίνει ο No.3 φορέας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη μετά την ισπανική  Iberdrola και την ιταλική Enel και θα κατέχει το 16,7% της E.ON, καθιστώντας την τον μεγαλύτερο μέτοχο.
Ο διευθύνων σύμβουλος της RWE Rolf Martin Schmitz θα συμμετάσχει στην εποπτική επιτροπή της E.ON.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία εποπτεύει την πολιτική ανταγωνισμού στην ΕΕ των 28, ενέκρινε τη συμφωνία υπό την προϋπόθεση ότι η E.ON θα πουλήσει ορισμένες επιχειρήσεις στη Γερμανία, την Τσεχία και την Ουγγαρία.
"Είναι σημαντικό να μπορούν όλοι οι Ευρωπαίοι και οι επιχειρήσεις να αγοράζουν ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο σε ανταγωνιστικές τιμές", ανέφερε σε δήλωσή της η Επίτροπος Ανταγωνισμού της ΕΕ Margrethe Vestager προσθέτοντας ότι οι δεσμεύσεις της E.ON σημαίνει ότι η συμφωνία δεν θα οδηγήσει σε λιγότερες επιλογές ή υψηλότερες τιμές.

Εκχώρηση 2 εκατ. πελατών

Η E.ON συμφώνησε να μεταθέσει πελάτες της που τροφοδοτούνται με ηλεκτρικό ρεύμα στη Γερμανία και να διακόψει τη λειτουργία 34 σταθμών ηλεκτρικής φόρτισης κατά μήκος των γερμανικών αυτοκινητοδρόμων.
Επίσης, θα εκχωρήσει μέρος της λιανικής επιχείρησης στην Ουγγαρία, καθώς και την επιχείρηση λιανικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Innogy στην Τσεχία, οι οποίες έχουν ήδη προσελκύσει ενδιαφέρον από δυνητικούς αγοραστές, δήλωσε ο Teyssen.
Οι εκχωρήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν περίπου 2 εκατομμύρια πελάτες, θα μειώσουν τα αποτελέσματα της E.ON κατά περισσότερο από 100 εκατομμύρια ευρώ πρόσθεσε.
Ο Teyssen δήλωσε ότι ένιωσε ανακούφιση από τη ρυθμιστική εκκαθάριση καθώς η Επιτροπή άσκησε βέτο στις συμφωνίες της Siemens και της Alstom καθώς και των Thyssenkrupp και Tata Steel νωρίτερα αυτό το έτος.
"Λαμβάνοντας υπόψη ... τις εξαιρετικές ευκαιρίες ανάπτυξης της E.ON, αυτές οι αρκετά οδυνηρές παραχωρήσεις είναι ανεκτές" δήλωσε ο Teyssen.
Πηγή: Worldenergynews.gr - Τελευταία τροποποίηση στις 19/09/2019 - 08:28

Αναμενόμενη η αποχώρηση των ΕΛΠΕ

Την ίδια στιγμή, η πώληση του 35% των ΕΛΠΕ κάθε άλλο παρά αποτελεί κεραυνό εν αιθρία, καθώς εδώ και μήνες έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι οι υποδομές της ΔΕΠΑ βρίσκονται εκτός του core business του Ομίλου και, κατά συνέπεια, ότι προτίθενται να αποσυρθούν από τον συγκεκριμένο κλάδο.
Έτσι, η πώληση του ποσοστού του Δημοσίου αποτελεί ιδανική συγκυρία για να εκχωρήσουν και τα Ελληνικά Πετρέλαια το μερίδιό τους.
Από την άλλη πλευρά, η δημοσίευση της πρόσκλησης επιβεβαιώνει την πρόθεση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να «τρέξει» όσο το δυνατόν συντομότερα την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ, με την έναρξη των σχετικών διαδικασιών παράλληλα με τον εταιρικό μετασχηματισμό της επιχείρησης, ο οποίος δρομολογήθηκε με την υπερψήφιση του νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ μόλις στις 28 Νοεμβρίου.
Μάλιστα, εντός του Ιανουαρίου αναμένεται να δημοσιευθεί η αντίστοιχη πρόσκληση και για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας.

Μοναδικός μέτοχος ο πλειοδότης του διαγωνισμού

Η από κοινού πώληση Δημοσίου-ΕΛΠΕ σημαίνει πως ο πλειοδότης θα αποκτήσει το 100% της εταιρείας, αποτελώντας τον μοναδικό της μέτοχο.
Με αυτό τον τρόπο, θα περιέλθουν στην κατοχή του οι συμμετοχές της ΔΕΠΑ στις εταιρείες διαχείρισης των δικτύων διανομής φυσικού αερίου Αττικής (ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ), όπου κατέχει το 100%, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) όπου κατέχει το 51%, καθώς και λοιπής Ελλάδας (ΔΕΔΑ), η οποία είναι 100% θυγατρική της.
Επίσης, στον νέο ιδιοκτήτη θα «περάσουν» η κυριότητα της ΔΕΠΑ επί των παγίων των δικτύων διανομής, το δίκτυο οπτικών ινών που ανήκει στην κυριότητα της ΔΕΠΑ, καθώς και δικαιώματα και υποχρεώσεις της ΔΕΠΑ αναφορικά με την ανάπτυξη, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων υποδομής δικτύων διανομής συμπεριλαμβανομένων σχετικών έργων συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή μικρής κλίμακας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

πηγή: www.worldenergynews.gr
www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS