Moody's: Τράπεζες και ανάπτυξη εμποδίζουν την επενδυτική αξιολόγηση της Ελλάδας - Αδύναμες οι πιστωτικές συνθήκες... στο -1

Moody's: Τράπεζες και ανάπτυξη εμποδίζουν την επενδυτική αξιολόγηση της Ελλάδας - Αδύναμες οι πιστωτικές συνθήκες... στο -1
Ισχυρό εργαλείο για τη βελτίωση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών ο "Ηρακλής"
Το "αδύναμο" μακροοικονομικό προφίλ της Ελλάδας (B1 - Σταθερό) είναι απόρροια των σχετικά υψηλών επιπέδων πλούτου της χώρας και του μετρίου μεγέθους και διαφοροποίησης της οικονομίας.
Ενώ οι προοπτικές της ανάπτυξης της Ελλάδας βελτιώνονται, παραμένουν σημαντικά εμπόδια στη βιώσιμη ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των δομικά χαμηλών αποταμιεύσεων και των επενδύσεων.
Αυτό αναφέρει η Moody's, στη νέα 11σέλιδη ανάλυσή της με τίτλο "Banks – Greece: Macro profile – Weak" (Τράπεζες - Ελλάδα: μακροοικονομικό προφίλ - αδύναμο) που σας παρουσιάζει το bankingnews.gr, στην οποία επισημαίνει ότι η θεσμική ισχύς της Ελλάδας αντικατοπτρίζει τις σταθερές επιδόσεις των αρχών όσον αφορά την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων κατά τα τελευταία χρόνια, καθώς και τη σημαντική τεχνική βοήθεια που έλαβαν από τους Ευρωπαίους πιστωτές στους τομείς της δημόσιας και φορολογικής διοίκησης.
Η ευαισθησία στον κίνδυνο αντικατοπτρίζει ένα πιο σταθερό πολιτικό περιβάλλον μετά από τις γενικές εκλογές στις 7 Ιουλίου 2019.
Για πρώτη φορά από το 2009, ένα μόνο κόμμα εξασφάλισε την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο.
Το μακροοικονομικό προφίλ της Ελλάδας αντικατοπτρίζει επίσης:
(1) τις πολύ αδύναμες πιστωτικές συνθήκες, χαρακτηριζόμενες από υψηλό επίπεδο προβληματικών δανείων και εγγενή πιστωτικό κίνδυνο στη ζώνη του ευρώ, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για τις τράπεζες.
(2) τη βελτίωση της καταθετικής εμπιστοσύνης μετά την πλήρη εξάλειψη της χρήσης του μηχανισμού επείγουσας παροχής ρευστότητας (ELA) και την πλήρη άρση των ελέγχων κεφαλαίου τον Σεπτέμβριο του 2019.
Image

Οικονομική ισχύς: baa3

Η εκτίμηση της Moody's για την οικονομική ισχύ της Ελλάδας (baa3) εξισορροπεί τα σχετικά υψηλά επίπεδα πλούτου της χώρας με την οικονομία να παραμένει σε μέτριο μέγεθος (περίπου 218 δισεκατομμύρια δολάρια) και τη διαφοροποίησή της.
Το κατά κεφαλήν εισόδημα της Ελλάδας ύψους 29.123 δολαρίων σε όρους ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης είναι πολύ υψηλότερο από το μέσο όρο των χωρών με βαθμολογία Β1.
Ταυτόχρονα, η οικονομία της Ελλάδας μόνο πρόσφατα άρχισε να ανακάμπτει με ισχυρότερο ρυθμό.
Παρόλο που αναμένουμε ότι οι προοπτικές ανάπτυξης της Ελλάδας θα βελτιωθούν περαιτέρω τα επόμενα δύο χρόνια, παραμένουν σημαντικά εμπόδια για τη βιωσιμότητά της, συμπεριλαμβανομένων των δομικά χαμηλών αποταμιεύσεων και των επενδύσεων, αναφέρει η Moody's.
Η οικονομία της Ελλάδας αναπτύσσεται από τις αρχές του 2017 και περιμένουμε η ανάκαμψη θα επιταχυνθεί ελαφρώς το 2019-20, υποστηριζόμενη από τις ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς εργασίας και τη βελτίωση της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων και των καταναλωτών τους τελευταίους μήνες.
Η δημοσιονομική πολιτική θα στηρίξει την ανάκαμψη το 2020 και τα επόμενα χρόνια, σε αντίθεση με το παρελθόν.
Η ανταγωνιστικότητα του κόστους εργασίας έχει βελτιωθεί σημαντικά και η Ελλάδα κατάφερε να μειώσει ορισμένες από τις πολύ μεγάλες εσωτερικές και εξωτερικές ανισορροπίες, συμπεριλαμβανομένων των ιστορικά αυξημένων ελλειμμάτων του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.
Αναμένουμε ότι ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ θα διαμορφωθεί στο 2,5% κατά τα επόμενα έτη, κάπως ισχυρότερος από ό, τι το 2018 και το 2019.
Η ισχυρότερη ανάπτυξη είναι εφικτή, αλλά εξαρτάται από την ανάκαμψη των επενδύσεων, η οποία έχει καθυστερήσει μέχρι στιγμής την ανάκαμψη.
Η κυβέρνηση έχει θέσει σε φορολογικές περικοπές και μείωση της γραφειοκρατίας, τα οποία αποτελούσαν το βασικό ακρογωνιαίο λίθο του κυβερνητικού της προγράμματος.
Οι μακροπρόθεσμες προκλήσεις περιλαμβάνουν δυσμενή δημογραφικά στοιχεία τα οποία επιδεινώνονται από τη μετανάστευση μεγάλου ποσοστού νέων και μορφωμένων.
Image

Θεσμική ισχύς: baa3

Η θεσμική ισχύς της Ελλάδας αντικατοπτρίζει την σταθερή ιστορία όσον αφορά την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων κατά τα τελευταία χρόνια, ιδίως όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά, καθώς και τη σημαντική τεχνική βοήθεια που οι ελληνικές αρχές έχουν λάβει από τους ευρωπαίους πιστωτές στους τομείς της δημόσιας και φορολογικής διοίκησης, η οποία δεν είναι συνήθως διαθέσιμη για παρόμοια αξιολογημένες χώρες.
Η αξιολόγηση αντικατοπτρίζει επίσης τις ακόμα αδύναμες αξιολογήσεις της Ελλάδας για το κράτος δικαίου, την αποτελεσματικότητα και τον έλεγχο της κυβέρνησης, όπως μετράται από τους δείκτες παγκόσμιας διακυβέρνησης, οι οποίοι έχουν επιδεινωθεί κατά την τελευταία δεκαετία και είναι χαμηλότεροι από αυτούς άλλων χωρών της ζώνης του ευρώ.
Για τους σκοπούς του μακροοικονομικού προφίλ της Ελλάδας, η βαθμολογία "baa3" δεν λαμβάνει υπόψη την αναδιάρθρωση του χρέους το 2012, η οποία περιορίζει τη θεσμική βαθμολογία της Ελλάδας.
Image

Ευαισθησία σε κίνδυνο συμβάντος: ba

Η εκτίμηση της Moody's σχετικά με την ευαισθησία της Ελλάδας σε κίνδυνο εκδήλωσης κάποιου συμβάντος αντικατοπτρίζει ένα πιο σταθερό πολιτικό περιβάλλον μετά τις γενικές εκλογές
στις 7 Ιουλίου 2019.
Για πρώτη φορά από το 2009, ένα ενιαίο κόμμα - η Νέα Δημοκρατία - εξασφάλισε την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο.
Ωστόσο, η βαθμολογία για τους κινδύνους εκδήλωσης είναι υψηλότερη από ό, τι σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αντανακλώντας την ανάγκη οι ελληνικές αρχές να επιδιώξουν συνετές δημοσιονομικές πολιτικές και να εφαρμόσουν περαιτέρω θεσμικές και διαρθρωτικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις

Πιστωτικές Συνθήκες: -1

Οι πολύ αδύναμες πιστωτικές συνθήκες της Ελλάδας αντικατοπτρίζουν τα συνεχιζόμενα υψηλά επίπεδα του εγχώριου χρέους του ιδιωτικού τομέα και το υψηλό απόθεμα της χώρας σε μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs).
Το εγχώριο χρέος του ιδιωτικού τομέα προς το ΑΕΠ ήταν περίπου 89% στο τέλος του 2018, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη απομόχλευση από τις τράπεζες και την περαιτέρω αύξηση του ΑΕΠ, καθώς οι οικονομικές συνθήκες εξομαλύνουν σταδιακά.
Η ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων παραμένει η κύρια πρόκληση για τις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες είχαν από τον Ιούνιο του 2019 περίπου 75,4 δισ. ευρώ NPEs.
Οι τεράστιοι όγκοι ΝΡΕ καταναλώνουν πόρους και μειώνουν την κερδοφορία και το κεφάλαιο των τραπεζών.
Οι τράπεζες έχουν υποβάλει αναθεωρημένους στόχους στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τη μείωση του μεγάλου αριθμού των ΝΡΕ.
Το νέο εγκεκριμένο σύστημα προστασίας περιουσιακών στοιχείων (APS), ο "Ηρακλής" θα είναι επίσης ένα ισχυρό εργαλείο για τη βελτίωση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών.
Παράλληλα, οι ελληνικές τράπεζες θα χρησιμοποιήσουν και άλλα μέσα για να μειώσουν την αξία των NPE, όπως ηλεκτρονικές δημοπρασίες, αναδιαρθρώσεις και διαγραφές.
Image
Image

Συνθήκες χρηματοδότησης: Καμία προσαρμογή

Οι αυξημένες καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα σε συνδυασμό με την πρόσβαση στη αγορά διατραπεζικών συμφωνιών επαναγοράς (repo) επέτρεψαν στις ελληνικές τράπεζες να εξαλείψουν εντελώς τη χρήση ELA από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία εκκρεμούσε από το 2015.
Μεταξύ Δεκεμβρίου 2016 και Σεπτεμβρίου 2019, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά περίπου 15%, με τη στήριξη της σταδιακής βελτίωσης του κλίματος των αγορών, της οικονομικής δραστηριότητας και της απασχόλησης.
Υπήρξε επίσης αύξηση των διατραπεζικών συναλλαγών καθώς αυξήθηκε η όρεξη των ξένων επενδυτών των ελληνικών τραπεζών.
Επιπλέον, οι αντισυμβαλλόμενοι δέχονται τώρα ένα ευρύτερο φάσμα ελληνικών εξασφαλίσεων για αυτά τα repos - και σε χαμηλότερο κόστος από ό, τι πριν.
Οι ελληνικές τράπεζες έχουν επίσης πρόσβαση στην αγορά καλυμμένων ομολογιών, καθώς δύο από τις τέσσερις μεγάλες συστημικές τράπεζες αύξησαν το κεφάλαιο της Κατηγορίας 2 το 2019, ενώ η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα ανακοίνωσε πρόσφατα την πρόθεσή της να εκδώσει παρόμοιο τίτλο έως το 2022.
Κατά τους επόμενους 12 έως 18 μήνες, η Moody's αναμένει από τις τράπεζες να έχουν πρόσβαση όλο και περισσότερο στις διεθνείς κεφαλαιαγορές καθώς το οικονομικό κλίμα βελτιώνεται.
Τον Σεπτέμβριο του 2019, η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε την πλήρη κατάργηση των ελέγχων κεφαλαίου, γεγονός που πιθανότατα θα ενθαρρύνει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να
επιστρέψουν σε τοπικές τράπεζες τυχόν μετρητά εκτός τραπεζικού συστήματος, τα οποία πιθανόν θα μειώσουν το κόστος χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών.
Image

Δομή της βιομηχανίας: Καμία προσαρμογή

Μετά την ευρεία ενοποίηση από το 2012, οι τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας κυριαρχούν στο σύστημα, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 93% του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων  (συμπεριλαμβανομένων όλων των εγγεγραμμένων εμπορικών, συνεργατικών και ξένων τραπεζών και άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων) από τον Ιούνιο του 2019.
Ο ολιγοπωλιακός χαρακτήρας της αγοράς προσδίδει κάποια ισχύ στην τιμολόγηση των τεσσάρων μεγαλύτερων παικτών χωρίς την παρουσία μικρότερων τραπεζών.
Ενώ ο ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών αυτών είναι έντονος, οι πιέσεις έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια, επιτρέποντας στις τράπεζες να μειώνουν προοδευτικά τα επιτόκια καταθέσεων καθώς και το κόστος τους.
Image

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS