Στην τελική ευθεία η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της AVAX κατά 20 εκατ. ευρώ

Στην τελική ευθεία η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της AVAX κατά 20 εκατ. ευρώ
Ο ρόλος της αμκ της Lamda Development στην πορεία των εγκρίσεων
Στην λήψη των τελικών εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς βρίσκεται η δρομολογούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της AVAX κατά 20 εκατ. ευρώ, απόφαση η οποία ελήφθη σε γενική ασυνέλευση των μετόχων στις 26 Σεπτεμβρίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες ήδη οι βασικοί μέτοχοι έχουν δεσμεύσει κεφάλαια ύψους 16 εκατ ευρώ για την αύξηση, ενώ η καθυστέρηση που παρατηρείται στην ολοκλήρωση της διαδικασίας, αποδίδεται κυρίως στο γεγονός ότι στην παρούσα φάση δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Lamda Development για την δρομολογούμενη επένδυση στο Ελληνικό.
Η αύξηση  του μετοχικού κεφαλαίου θα είναι μέχρι του ποσού των 20 εκατ ευρώ και θα πραγματοποιηθεί με την καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης σε όλους τους μετόχους της, με τιμή έκδοσης 0,30 ευρώ ανά μετοχή και την έκδοση 66.666.666 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών.  
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, μετά την αφαίρεση των προβλεπόμενων δαπανών έκδοσης, θα διατεθούν ως εξής:

(α) 4,725 εκατ για κάλυψη υποχρεώσεων που απορρέουν από τα ομολογιακά δάνεια της Εταιρείας,
(β) 5 εκατ. για μείωση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων,
(γ) 3,43 εκατ. για την χρηματοδότηση της 100% θυγατρικής Volterra AE ως προς την
εισφορά ιδίων κεφαλαίων στο αιολικό πάρκο στο Κουρομάντρι-Ριγανόλακα Ναυπακτίας.
(δ) 3,487 εκατ. για βελτίωση ταμειακής ρευστότητας, ενόψη και των πληρωμών (σε δόσεις) του προστίμου ύψους 18,3 εκατ που επιβλήθηκε το 2017 στην Εταιρεία από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για διευθέτηση διαφοράς.
(ε) 3 εκατ ευρώ για εισφορά ιδίων κεφαλαίων και δανείου μειωμένης εξασφάλισης (sub-debt) στο έργο ΣΔΙΤ της διαχείρισης απορριμάτων του Νομού Ηλείας.

Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν στο σύνολό τους σταδιάκά εντός 24 μηνών από την άντλησή τους.
Στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έχουν δεσμευτεί ότι θα συμμετέχουν οι οικογένειες Ιωάννου, Μιτζάλη και Κουβαρά. Ειδικότερα το ποσοστό της οικογένειας Ιωάννου θα ανέλθει λίγο πάνω από το 30%, το ποσοστό της J&P Investments θα περιοριστεί πέριξ του 23-24%, η οικογένεια Μιτζάλη θα φτάσει περίπου στο 17% και η οικογένεια Κουβαρά στο 7%.
Να σημειωθεί ότι σήμερα το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων συμβάσεων του Ομίλου ανέρχεται στα 1,8 δισ, με το 85% να προέρχεται από έργα του εξωτερικού.
Πρόσφατα ο Ομιλος ανάλαβε τρία νέα έργα προϋπολογισμού 740 εκατ. ευρώ ενώ η Aβαξ σε κοινοπραξία με την GHELLA SpA –ALSTOM TRANSPORT S.A, υπέβαλλαν προσφορά για το πρώτο τμήμα της γραμμής 4 του μετρό, προϋπολογισμού 1,5 δισ. ευρώ, όπου μάλιστα όπως έγινε γνωστό η τεχνική προσφορά τους πήρε πολύ μικρό προβάδισμα έναντι του δεύτερου σχήματος που συμμετέχει στο διαγωνισμό.
Επίσης η κοινοπραξία ΑΒΑΞ - Μεσόγειος - ΑΑΓΗΣ, υπέγραψαν τη σύμβαση για τη μονάδα επεξεργασίας στην Ηλεία, μιας τουριστικής περιοχής που αντιμετώπιζε σοβαρότατα προβλήματα με τα σκουπίδια εδώ και πολλά χρόνια.
Πρόκειται για σύμβαση ύψους 38 εκατ. ευρώ, με τα 16,8 εκατ. να προέρχονται από το ΕΣΠΑ και τα υπόλοιπα 21,2 εκατ. ευρώ να αφορούν ιδιωτικά κεφάλαια του αναδόχου.
Η σύμβαση ΣΔΙΤ αφορά στην κατασκευή και τη λειτουργία (για 25 χρόνια) μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων δυναμικότητας 45.000 έως 80.000 τόνων ετησίως.

Ελένη Μπότα
elenimpota@yahoo.gr
www.bankingnews.gr

Ελένη Μπότα

BREAKING NEWS