Παυλόπουλος: Ελευθερία και Δικαιοσύνη πρέπει να συνυπάρχουν και να συλλειτουργούν

Παυλόπουλος: Ελευθερία και Δικαιοσύνη πρέπει να συνυπάρχουν και να συλλειτουργούν
Στην Πρέβεζα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Πρ. Παυλόπουλος
«Ελευθερία και Δικαιοσύνη πρέπει να συνυπάρχουν και να συλλειτουργούν», τ’ονσιε από την Πρέβεζα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Πρ. Παυλόπουλος.
Ο κ. Παυλόπουλος, κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών της ημερίδας με θέμα «Επίκτητος και Ελευθερία», ανέφερε ότι «ανακαλώντας στην μνήμη μας, την σκέψη του Επικτήτου Περί Ελευθερίας, μένουμε πιστοί στις αρχές και στις αξίες της Δημοκρατίας και του Πολιτισμού μας, επέκεινα δε στις αρχές και στις αξίες της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού».
Πρόσθεσε ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος υπεράσπισης του Ανθρώπου είναι η υπεράσπιση της Ελευθερίας του, στο πλαίσιο της σύγχρονης Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας, όπως προκύπτει από τον ίδιο τον Ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του Πολιτισμού μας.
Σημείωσε ότι μια τέτοια σύλληψη της Ελευθερίας είναι τόσο περισσότερο επιτακτική για την θωράκιση της Δημοκρατίας μας και του Πολιτισμού μας, όσο στην εποχή μας ο Άνθρωπος χειμάζεται δεινώς, και μάλιστα σε πλανητικό επίπεδο, ιδίως λόγω της ραγδαίας υποχώρησης των πανανθρώπινων αγαθών της Ειρήνης και της Δικαιοσύνης, υφ’ όλες τις διαστάσεις τους.
«Ας μην ξεχνάμε, ότι η αποστολή της Δημοκρατίας μας και του Πολιτισμού μας δεν εξαντλείται στην υπεράσπιση υπερβαίνει τα όρια αυτά και παίρνει πλανητικές διαστάσεις, τις διαστάσεις υπεράσπισης του κάθε Ανθρώπου, ανεξαρτήτως από τα επιμέρους χαρακτηριστικά του» υπενθύμισε ο Πρόεδρος και συμπλήρωσε ότι «κατά τις επιταγές της Δημοκρατίας μας και του Πολιτισμού μας, η υπεράσπιση του Ανθρώπου, εν γένει, δεν είναι προνόμιο αλλά Χρέος».
Ακόμη, επεσήμανε ότι η επικαιρότητα της περί Ελευθερίας σκέψης του Επικτήτου προκύπτει, μέσ’ από την σύγχρονη σύλληψη της Ελευθερίας στο φιλοσοφικό εκείνο επίπεδο, το οποίο όμως λαμβάνει υπόψη του, τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες δικαίου, μέσω των οποίων οργανώνεται η λειτουργία της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας.
 Και αυτό διότι, η σχέση μεταξύ Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας και Ελευθερίας είναι και ευθεία και άρρηκτη, θεσμικώς και πολιτικώς.
Παρατήρησε ότι η ουσία της Ελευθερίας, ως μέσου υπεράσπισης της αξίας του Ανθρώπου και ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς του, πραγματώνεται όχι μόνον όταν ο φορέας της, την υπερασπίζεται αλλά και όταν την υπηρετεί, από την στιγμή που την έχει κατακτήσει, μέσ’ από την θεσμική υπέρ αυτού κατοχύρωσή της.
Παράλληλα, τόνισε ότι το «αέτωμα», θεσμικό και πολιτικό, της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας στηρίζουν δύο, κατά βάση, κίονες: Η Ελευθερία και η Δικαιοσύνη. «Η μεν Ελευθερία, ως μέσο υπεράσπισης της αξίας του Ανθρώπου και διασφάλισης της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς του. Η δε Δικαιοσύνη, ως μέσο υπεράσπισης του Ανθρώπου εναντίον κάθε μορφής αυθαιρεσίας».
Υπογράμμισε ότι «Ελευθερία και Δικαιοσύνη πρέπει να συνυπάρχουν και να συλλειτουργούν, προκειμένου το όλο οικοδόμημα της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας να διατηρεί τη θεσμική και πολιτική του «στατικότητα». Διότι η Ελευθερία χωρίς Δικαιοσύνη οδηγεί σ’ ένα είδος «τυραννίας», ενώ η Δικαιοσύνη χωρίς Ελευθερία καταλήγει να είναι ένα είδος «δεσμωτηρίου».
Αναφερόμενος στο θέμα του Συνεδρίου, ο κ. Παυλόπουλος έκανε λόγο για τα πρωτοποριακά χαρακτηριστικά του, τόσο ως προς την εξέλιξη της Στωϊκής Φιλοσοφίας, όσο και ως προς την μετ΄αυτόν εξέλιξη της Φιλοσοφικής Σκέψης γενικότερα, με αφετηρία την περί Ελευθερίας σκέψη του Επικτήτου, αλλά και για το γεγονός ότι οργανώνεται, για πρώτη φορά, στην Νικόπολη, στον χώρο όπου ο Επίκτητος ίδρυσε την Σχολή του μετά την φυγή του από την Ρώμη.
Μάλιστα, ευχήθηκε το Συνέδριο να καταστεί ένα είδος θεσμού, με την έννοια της επανάληψής του, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, στον ίδιο πάντα χώρο, έτσι ώστε η Νικόπολη να καταστεί το επίκεντρο του διεθνούς διαλογισμού σε ό,τι αφορά την φιλοσοφική σκέψη του Επικτήτου.
 
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS