Ανοίγει ο διάλογος κράτους - Ασφαλιστικών εταιριών για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών

Ανοίγει ο διάλογος κράτους - Ασφαλιστικών εταιριών για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών
Στο 1,2 τρισ. δολάρια το κόστος από φυσικά φαινόμενα
Ανοίγει ο διάλογος μεταξύ κυβέρνησης και ασφαλιστικού κλάδου για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, που θα είναι ολο και πιο συχνές εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.
Ένα μοντέλο που εξετάζεται παγκόσμια και πιο κοντά στα δικά μας δεδομένα, αφορούν τις συμπράξεις Δήμων-Ασφαλιστικών εταιριών καλύψεις πρόσθετες του κράτους, καθώς από μόνο του κανένας κρατικός φορέας δεν μπορεί να αναλάβει το βάρος μιας μεγάλης καταστροφής, είτε αυτή είναι πυρκαγιά είτε σεισμός.
Σε αυτές τις συμπράξεις, ο ασφαλιστικός κλάδος είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και την εισαγωγή λύσεων, ενώ το κράτος ορίζει τους κοινωνικοπολιτικούς στόχους και το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.
Τα στοιχεία των τελευταίων δεκαετιών δείχνουν πόσο μεγάλο είναι το ασφαλιστικό χάσμα στις χώρες χαμηλού εισοδήματος - από το 1980 έως το 2018, οι συνολικές οικονομικές ζημίες που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές ανήλθαν σε περισσότερα από 1,2 τρισ. δολάρια, εκ των οποίων λιγότερο από το 3% ήταν ασφαλισμένο.
Λόγω της έλλειψης ασφαλιστικής προστασίας, η ανασυγκρότηση, η οποία εξαρτάται ουσιαστικά από τις δωρεές και τις σποραδικές κρατικές παρεμβάσεις, συχνά καθυστερεί και μερικές φορές είναι σχεδόν αδύνατο να επιτευχθεί. Πολλές αναπτυσσόμενες χώρες έχουν ιδιαίτερα ανεπαρκείς οικονομικούς πόρους και εξαρτώνται από εξωτερική βοήθεια όταν χτυπήσει η καταστροφή.
Σε πολλές χώρες του ΟΟΣΑ υπάρχει επίσης σημαντικό ασφαλιστικό κενό και, ακόμη και στις βιομηχανοποιημένες χώρες, το οικονομικό κόστος μιας καταστροφής δεν καλύπτεται ασφαλιστικά. Ενώ η χαμηλή διείσδυση στις χώρες χαμηλού εισοδήματος οφείλεται σε πολλές περιπτώσεις στις δύσκολες οικονομικές και κανονιστικές συνθήκες, η κατάσταση είναι διαφορετική στις χώρες του ΟΟΣΑ, όπου το ασφαλιστικό κενό οφείλεται εν μέρει στα κυβερνητικά προγράμματα βοήθειας έκτακτης ανάγκης ή στην πεποίθηση των πολιτών ότι "το κράτος θα λύσει το πρόβλημα".  
Στη χώρα μας η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών, έχει προχωρήσει στην κατάρτιση προτάσεων τις οποίες θα αποστείλει και θα συζητήσει με τον υπουργό Υποδομών. Πηγές της ΕΑΕΕ σημείωναν στο ΒΝ ότι η κυβέρνηση έχει αντιληφθεί το πρόβλημα, το οποίο έγινε ιδιαίτερα εμφανές με την καταστροφή στο Μάτι και «βρίσκεται κοντά» στις προτάσεις που έχει διατυπώσει και κινούνται σε οκτώ βασικούς άξονες.
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών και Σκαφών της ΕΑΕΕ, Ερρίκο Μοάτσο, στόχος της εν λόγω πρότασης είναι να καλύψει το σύνολο των κατοικιών της χώρας ώστε να μειωθεί το κόστος ασφάλισης, να αναλάβει η ασφαλιστική αγορά την ευθύνη που της αναλογεί για έναν κίνδυνο με υψηλό ρίσκο σε μια σεισμογενή χώρα όπως η Ελλάδα, καθώς και να αποφορτίσει το κρατικό ταμείο από έκτακτα έξοδα για την κάλυψη ζημιών που θα μπορούσε να προκαλέσει ένα ακραίο φυσικό φαινόμενο.

Ειδικότερα οι οκτώ άξονες της πρότασης της Ένωσης για την ασφάλιση των Κατοικιών έναντι φυσικών καταστροφών, έχουν ως εξής:
1.    Θέσπιση της καθολικής ασφάλισης με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κόστους ασφάλισης μέσω της καλύτερης διασποράς του κινδύνου.
2.    Καθιέρωση ενός απλού συστήματος ασφάλισης μέχρι 120τμ2 με 1.000€ ασφαλισμένη αξία, ώστε να καλύπτεται η μεγάλη πλειοψηφία των σπιτιών μ΄ έναν απλό τρόπο υπολογισμού της αξίας (το μέσο σπίτι είναι 86τμ2).
3.    Εξασφάλιση της ελεύθερης επιλογής ασφαλιστικής εταιρίας.
4.    Ορισμός κοινών όρων ασφάλισης για εύκολη σύγκριση.
5.    Κάλυψη, σε πρώτη φάση, των ζημιών από σεισμό και επακόλουθά του (πυρκαγιά, έκρηξη, τσουνάμι) που αποτελεί διαχρονικά τον πλέον σημαντικό καταστροφικό κίνδυνο της χώρας.
6.    Επέκταση, σε 2η φάση, των καλύψεων και από άλλους καταστροφικούς κινδύνους (πλημμύρα, δασική πυρκαγιά).
7.    Εξασφάλιση μέριμνας για την υποστήριξη των ιδιαίτερα αυξημένων κινδύνων (π.χ. παλιές κατασκευές χωρίς αντισεισμική θωράκιση σε επικίνδυνες γεωγραφικές περιοχές).
8.    Διερεύνηση ενδεχόμενης συγχρηματοδότησης, σε ένα ποσοστό, από έναν φορέα, κρατικό ή μη (κατ’ επιλογή), η οποία θα μπορούσε να μεγιστοποιήσει την πρόσβαση και αξιοποίηση μηχανισμών χρηματοδότησης και πέραν της αντασφάλισης (π.χ. καταστροφικά ομόλογα, κλπ.). Επίσης, ο φορέας αυτός θα μπορούσε να προσφέρει λύσεις για την ομαλή λειτουργία του συστήματος.

Σε ό,τι αφορά τα οφέλη από την πρόταση της ΕΑΕΕ για το κράτος και πολίτες, ο κ. Μοάτσος ανέφερε σε πρόσφατο συνέδριο ότι το κράτος απαλλάσσεται από την υποχρέωση να αποζημιώσει τους πολίτες, εξοικονομώντας πόρους. Αυτό συνεπάγεται μικρότερη επιβάρυνση του προϋπολογισμού από την αιφνίδια και μη προγραμματισμένη οικονομική στήριξη των πολιτών.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonisvasilopoulos1@gmail.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS