Πλασματικά έτη: Πληρώνεις φθηνότερα συνταξιοδοτείσαι νωρίτερα ως 7 χρόνια

Πλασματικά έτη:  Πληρώνεις φθηνότερα συνταξιοδοτείσαι νωρίτερα ως 7 χρόνια
Από 1-1-2020 αυξάνεται το κόστος πλασματικών ετών κατά 3,33% στο Δημόσιο
Δυνατότητα 5 ημερών έχουν περίπου 50.000 ασφαλισμένοι του Δημοσίου προκειμένου να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες αναγνώρισης πλασματικών ετών -ως πραγματικών - προκειμένου να κερδίσουν μέχρι και 10 ασφάλισης, καθώς το κόστος αναγνώρισης από 1-1-2020 αυξάνεται κατά 3,33%.
Έτσι, όσοι προλάβουν να υποβάλλουν αίτηση εξαγοράς πλασματικών ετών εντός του 2019 το κόστος υπολογίζεται στο 16,67% επί των συντάξιμων αποδοχών του υπαλλήλου το μήνα της αίτησης.
Οι  δημόσιοι υπάλληλοι που επιθυμούν να κάνουν χρήση πλασματικών χρόνων ασφάλισης θα υπολογίσουν το κόστος με βάση το συνολικό ασφάλιστρο εργαζομένου και εργοδότη που ισχύει για το τρέχον έτος, ήτοι 16,67% (10% για τον εργοδότη και 6,67% για τον εργαζόμενο).
Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολουμένους - επιστήμονες και τους αγρότες το κόστος των πλασματικών ετών ασφάλισης μειώνεται, ακολουθώντας τις εισφορές.
Αγοράζοντας κανείς τον χρόνο ασφάλισης μπορεί να βγει νωρίτερα στη σύνταξη ή και να αυξήσει το ποσό της.
Η εξαγορά δεν συμφέρει όλους τους ασφαλισμένους, αλλά κυρίως όσους μπορούν με τα επιπλέον χρόνια να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης αναδρομικά με διατάξεις του 2010, του 2011 και του 2012, ώστε συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα όρια ηλικίας να αποχωρήσουν νωρίτερα μέχρι και 7 χρόνια από την αγορά εργασίας, με πλήρη σύνταξη.
Οι περιπτώσεις αναγνώρισης ετών αφορούν τα εξής:
1. Στρατιωτική θητεία ασφαλισμένου, γονική άδεια, εκπαιδευτική άδεια, στρατιωτική θητεία ασφαλισμένου -30% (θεμελίωση 2011 - 2014), στρατιωτική θητεία υποψήφιου συνταξιούχου -30% (θεμελίωση  2011 - 2014), χρόνος σπουδών, αναγνώριση τέκνων και κενό χρόνο.
Να σημειωθεί ότι ασφαλισμένοι μέχρι 31-12-1982 μπορούν να αναγνωρίσουν μόνο στρατιωτική υπηρεσία.
2. Τα πλασµατικά χρόνια  φέρνουν νωρίτερα τη συνταξιοδότηση και επηρεάζουν το ποσό της σύνταξης (ποσοστά αναπλήρωσης, συντάξιµες αποδοχές και εθνική σύνταξη).
Εκτιμάται  ότι το 2020, περίπου  50.000 ασφαλισμένοι είναι αυτοί που μπορούν να προχωρήσουν στην εξαγορά πλασματικών ετών και να βγουν νωρίτερα στη σύνταξη. Η αναγνώριση αφορά όσους μπορούν με τα επιπλέον χρόνια, να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης αναδρομικά με διατάξεις του 2010, του 2011 και του 2012, ώστε συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα όρια ηλικίας να αποχωρήσουν. Όπως αφορά κι αυτούς που θα χρησιμοποιήσουν τα πλασματικά έτη για να συμπληρώσουν 40 έτη ασφάλισης και με τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας τους.
3. Οι πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίζονται χωρίς εξαγορά και χρησιμοποιούνται μόνο για θεμελίωση δεν συνυπολογίζονται για τον υπολογισμό του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης δηλαδή δεν συνυπολογίζονται ούτε στα ποσοστά αναπλήρωσης ούτε στον υπολογισμό των συνταξίμων αποδοχών.
Αντίθετα σε περίπτωση που ασφαλισμένος έχει αναγνωρίσει χωρίς εξαγορά πλασματικούς χρόνους, οι οποίοι αξιοποιούνται μόνο για τη θεμελίωση , οι χρόνοι αυτοί συνυπολογίζονται στη διαμόρφωση του ποσού της εθνικής σύνταξης, δηλαδή στη συμπλήρωση των 20 ετών για τη λήψη του πλήρους ποσού εθνικής σύνταξης.
4. Τα  νέα πρόσωπα που δικαιούνται να αναγνωρίσουν πλασματικά έτη ασφάλισης αφορούν όσους ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά από 1/1/1993 και εφεξής (νέοι ασφαλισμένοι), οι οποίοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω γήρατος με την συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας και την πραγματοποίηση 40 ετών ή 12.000 ημερών ασφάλισης.
5. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες ΕΦΚΑ οποτεδήποτε, προγενέστερα ή μεταγενέστερα του έτους, τις προϋποθέσεις του οποίου επιθυμεί να κατοχυρώσει ο ασφαλισμένος, ακόμα και ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης, σε καμία όμως περίπτωση μετά την ημερομηνία της εν λόγω αίτησης (εφόσον καθίστανται συνταξιούχοι από αιτήσεως) ή σε χρόνο μεταγενέστερο εκείνου που ο ασφαλισμένος κατέστη συνταξιούχος (εφόσον κριτήριο για την έναρξη συνταξιοδότησης δεν είναι ο χρόνος υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης).
6. Η αναγνώριση γίνεται με την καταβολή από τον ασφαλισμένο, του συνόλου των εισφορών κλάδου σύνταξης (εργοδότη και ασφαλισμένου) για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου χρόνου ασφάλισης, στο ποσοστό που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 20%, ΤΑΠ-ΟΤΕ  24%).
7/ Η καταβολή του ποσού της εξαγοράς γίνεται:
α) Εφάπαξ, μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης με έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς. Εξαγορά χρόνου που υπολείπεται του ενός έτους δεν τυγχάνει έκπτωσης.
β) Σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ανάλογα με τον αριθμό των μηνών που αναγνωρίζονται (Τόσες δόσεις όσοι οι μήνες που αναγνωρίζονται). Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης, το ποσό αυτής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη.
γ) Σε περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή προσαύξησης του ποσού της σύνταξης το ποσό εξαγοράς παρακρατείται κάθε μήνα από τη σύνταξη και μέχρι την εξόφληση, ποσό ίσο με το ¼ του ποσού της σύνταξης.
8/.Από φέτος  έχει μειωθεί έως 33,3% το κόστος των πλασµατικών για επαγγελµατίες (πρ. ΟΑΕΕ), αυτοαπασχολούµενους-επιστήµονες (πρ. ΕΤΑΑ) λόγω των νέων εισφορών. 
Η μείωση του βασικού ασφαλίστρου για σύνταξη υπέρ ΕΦΚΑ από το 20% στο 13,33% παρασύρει και το κόστος των πλασµατικών ετών ασφάλισης που μπορούν να εξαγοράσουν οι επιτηδευµατίες προκειµένου να βγουν νωρίτερα στη σύνταξη.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS