Οι συσσωρευτές των EV χάνουν το 2,3% της χωρητικότητάς τους ετησίως!

Οι συσσωρευτές των EV χάνουν το 2,3% της χωρητικότητάς τους ετησίως!
Οι συσσωρευτές των EV χάνουν το 2,3% της χωρητικότητάς τους ετησίως!
Η εταιρία Geotab, η οποία ασχολείται με την τηλεματική στόλων αυτοκινήτων, παρουσίασε μία ενδιαφέρουσα μελέτη για την πτώση της απόδοσης των ηλεκτρικών οχημάτων. Έχοντας πρόσβαση σε δεδομένα από ένα μεγάλο αριθμό ηλεκτρικών αυτοκινήτων -τόσο εταιρικών, όσο και ιδιωτικών- η Geotab κατάφερε να συγκεντρώσει μερικά πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία γύρω από τη λειτουργία τους, σε βάθος χρόνου (διαβάστε περισσότερα)

bankingnews.gr

BREAKING NEWS