Γιατί οι μη αναγνωρισμένοι οίκοι Scope και Rating and Investment αναβαθμίζουν πιο εύκολα την Ελλάδα σε σχέση με Moody’s, Fitch, S&P;

Γιατί οι μη αναγνωρισμένοι οίκοι Scope και Rating and Investment αναβαθμίζουν πιο εύκολα την Ελλάδα σε σχέση με Moody’s, Fitch, S&P;
Στις 24 Απριλίου 2020 η αναβάθμιση της Ελλάδος σε ΒΒ από τους «παραδοσιακούς οίκους αξιολόγησης» - Θα είναι έκπληξη στις 24 Φεβρουαρίου 2020
(upd5) Μέχρι τώρα δύο οίκοι αξιολόγησης η Γερμανική Scope και ο Ιαπωνικός οίκος Rating and Investment έχουν αναβαθμίσει την Ελλάδα στην κλίμακα ΒΒ δηλαδή δύο κλίμακες χαμηλότερα από την επενδυτική βαθμίδα (investment grade) και μια κλίμακα υψηλότερα από την υψηλότερη βαθμολογία της Ελλάδος από την Fitch, DBRS και Standard and Poor’s.
Το βασικό ερώτημα είναι γιατί η Scope και η Rating and Investment αναβάθμισαν με μεγαλύτερη ευκολία την ελληνική οικονομία σε σχέση με τους άλλους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης;
Να τονιστεί ότι τόσο η Scope όσο και η Rating and Investment έχουν κάτι κοινό δεν είναι αναγνωρισμένοι από την ΕΚΤ δηλαδή οι αξιολογήσεις τους δεν προσμετρώνται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Επίσης ο Ιαπωνικός οίκος Rating and Investment δεν έχει καμία επί της ουσίας βαρύτητα γιατ ο λόγος για τον οποίο αξιολογεί την Ελλάδα είναι λόγω της ύπαρξης Samurai Bond δηλαδή ομολόγων που είχε εκδώσει το ελληνικό δημόσιο αποκλειστικά για ιάπωνες επενδυτές.
Μέχρι τώρα η ΕΚΤ αλλά και η FED αναγνωρίζουν μόνο τις αμερικανικές εταιρίες πιστοληπτικής διαβάθμισης Fitch, Moody’s και Standard and Poor’s και τον καναδικό οίκο DBRS.
Έτσι λοιπόν ενώ η Ελλάδα έχει αναβαθμιστεί στην κλίμακα ΒΒ (ακολουθεί το ΒΒ+ και εν συνεχεία το ΒΒΒ- που από την βαθμολογία αυτή και υψηλότερα τα ομόλογα θεωρούνται επενδυτικής βαθμίδας) η ΕΚΤ λαμβάνει υπόψη την βαθμολογία ΒΒ- των Fitch, Standard and Poor’s και DBRS.
Παρά τις απόπειρες που έχουν γίνει δεν φαίνεται πιθανό οι οίκοι Scope και Rating and Investment να αναγνωριστούν από την ΕΚΤ στο προσεχές διάστημα.

1)Η μια εξήγηση στο ερώτημα γιατί οι μη αναγνωρισμένοι οίκοι βαθμολογούν…πιο εύκολα την Ελλάδα έχει να κάνει και με το γεγονός ότι επειδή δεν αναγνωρίζονται έχουν μεγαλύτερη ευελιξία στις αξιολογήσεις τους.

2)Η δεύτερη εξήγηση – εξίσου σημαντική – είναι ότι αναβαθμίζοντας την Ελλάδα σε υψηλότερη βαθμολογία από τους παραδοσιακούς οίκους… στέλνουν ένα μήνυμα στους επενδυτές ότι έρχεται γενική αναβάθμιση, δημιουργούν κέρδη στους επενδυτές.
Ταυτόχρονα έτσι γνωστοποιούν την παρουσία τους στην διεθνή επενδυτική κοινότητα.

3)Υπάρχει και μια τρίτη εξήγηση ίσως πιο σοβαρή από όλες.
Οι οίκοι αυτοί επειδή δεν αναγνωρίζονται από την ΕΚΤ… δεν παίρνουν εύκολα δουλειές από κράτη ή εταιρίες.
Η ελληνική κυβέρνηση πληρώνει τους οίκους αξιολόγησης για να.. αξιολογήσουν την οικονομία όπως και οι εταιρίες ή τράπεζες πληρώνουν για να αξιολογηθούν.
Έτσι αναβαθμίζοντας πιο επιθετικά την Ελλάδα ποντάρουν ότι θα κερδίσουν πόντους σε συνεργασίες ή άλλες δουλειές με το ελληνικό κράτος ή με τράπεζες ή εταιρίες.

4)Η τέταρτη εξήγηση σχετίζεται με το γεγονός ότι οι οίκοι αυτοί δεν είναι αμερικανικοί που έχουν σχεδόν παραπλήσια κριτήρια αξιολόγησης.
Βέβαια και μεταξύ των αμερικανικών οίκων υπάρχουν διαφορές.
Π.χ. η Fitch όσο υπήρχαν τα capital controls δεν μπορούσε να αναβαθμίσει τις ελληνικές τράπεζες λόγω μεθοδολογίας εν αντιθέσει με την Standard and Poor’s που αναβάθμισε τις ελληνικές τράπεζες εν μέσω capital controls.
Θεωρείται π.χ. μεταξύ των αμερικανικών οίκων ότι η Moody’s είναι η πιο συντηρητική.
Να σημειωθεί ότι οι οίκοι αξιολόγησης Scope και Rating and Investment είναι από τις μικρότερες εταιρίες διεθνώς και π.χ. η Egan-Jones Ratings Company (EJR) ή Kroll Bond Rating Agency (KBRA) είναι μεγαλύτεροι οίκοι πιστοληπτικής ικανότητας που δεν αξιολογούν την Ελλάδα.
Αποτέλεσμα εικόνας για moody's DBRS, FITCH S&P

Στις 24 Απριλίου 2020 η αναβάθμιση της Ελλάδος σε ΒΒ από τους «παραδοσιακούς οίκους αξιολόγησης» - Θα είναι έκπληξη στις 24 Φεβρουαρίου 2020

Στις 24 Απριλίου 2020 – έκπληξη θα είναι 24 Φεβρουαρίου 2020 από την Fitch – αναμένεται να σημειωθεί η πρώτη αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τους οίκους αξιολόγησης σε ΒΒ από ΒΒ- δηλαδή αναβάθμιση μιας κλίμακας.
Το bankingnews παρουσιάζει όλες τις ημερομηνίες αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας για το 2020.
Συνολικά 11 φορές θα αξιολογήσουν οι 5 οίκοι πιστοληπτικής διαβάθμισης την Ελλάδα.
Η πρώτη γεύση όχι αξιολόγησης αλλά ανάλυσης και εκτιμήσεων για την ελληνική οικονομία θα δοθεί στις 28 Ιανουαρίου 2020 όπου πραγματοποιείται το συνέδριο της Fitch στην Αθήνα.
Η πρώτη επίσημη αξιολόγηση έχει προγραμματιστεί 24 Φεβρουαρίου 2020 από την Fitch όπου δεν αναμένεται να αλλάξει η πιστοληπτική ικανότητα.
Η πιθανότερη ημερομηνία αναβάθμισης είναι 24 Απριλίου όπου δύο οίκοι η Standard and Poor’s και ο καναδικός οίκος DBRs θα αξιολογήσουν την Ελλάδα.
Είναι πολύ πιθανό να αναβαθμιστεί η ελληνική οικονομία σε ΒΒ από ΒΒ- δηλαδή αναβάθμιση κατά μια κλίμακα.
Με βάση ισχυρές ενδείξεις μόνο η Scope ο γερμανικός οίκος αξιολόγησης που δεν αναγνωρίζεται – ακόμη – από την ΕΚΤ θα αναβαθμίσει την Ελλάδα σε ΒΒ+ από ΒΒ που ήδη βαθμολογεί την Ελλάδα.
Η Moody’s είναι πολύ πιθανό να μην αναβαθμίσει την Ελλάδα το 2020.
Με βάση τις αξιολογήσεις των διεθνών οίκων πιστοληπτικής διαβάθμισης η Ελλάδα βαθμολογείται ως εξής
Fitch ΒΒ- ή 3 κλίμακες χαμηλότερα από investment grade
Moody’s Β1 ή 4 κλίμακες χαμηλότερα από την επενδυτική βαθμίδα ή investment grade
Standard and Poor’s ΒΒ- ή 3 βαθμίδες χαμηλότερα από investment grade
Scope ΒΒ ή 2 βαθμίδες χαμηλότερα από investment grade
Rating and Investm
ent BB ή 2 βαθμίδες χαμηλότερα από investment grade
DBRS ΒΒ Low ή 3 βαθμίδες χαμηλότερα από investment grade
Εκ των πραγμάτων η Ελλάδα είναι αδύνατο να αναβαθμιστεί σε επενδυτική βαθμίδα πριν τα μέσα ή τέλη του 2021 αποκλείεται να αναβαθμιστεί μέσα στο 2020.

Πιθανή αναβάθμιση μια κλίμακα σε ΒΒ από την DBRs

Δύο αξιολογήσεις στις 24 Απριλίου 2020 και 23 Οκτωβρίου 2020 θα πραγματοποιήσει για την ελληνική οικονομία ο καναδικός οίκος DBRs.
Με βάση ενδείξεις η DBRs θα μπορούσε να αναβαθμίσει την Ελλάδα μέσα στο 2020 μόνο κατά μια βαθμίδα σε ΒΒ από BB low.
Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας παραμένουν θετικές.
Πιθανότερη ημερομηνία αναβάθμισης είναι στις 23 Οκτωβρίου και όχι στις 24 Απριλίου, ωστόσο αυτό που έχει σημασία είναι η Ελλάδα όσο πλησιάζει προς την πιστοληπτική διαβάθμιση τόσο θα καθίσταται πιο δύσκολη η αναβάθμιση.
Μέχρι τώρα τρεις οίκοι αξιολόγησης η DBRs και οι αμερικανικοί οίκοι Fitch και Standard and Poor’s βαθμολογούν την Ελλάδα στην κλίμακα ΒΒ- ή BB low που αντιστοιχεί στην ίδια βαθμολογία.
Μόνο η Moody’s βαθμολογεί την Ελλάδα στην κατηγορία Β1 που είναι μια κλίμακα χαμηλότερη από την ΒΒ-.
Αξίζει να αναφερθεί ότι μόνο ο γερμανικός οίκος Scope βαθμολογεί την Ελλάδα σε ΒΒ δηλαδή μια κλίμακα υψηλότερα όλων αλλά με την ιδιαιτερότητα ότι δεν έχει αναγνωριστεί από την ΕΚΤ.
Η ΕΚΤ αναγνωρίζει μόνο τους οίκους Standard and Poor’s, Fitch, Moody’s και DBRs.
H αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας στην κλίμακα ΒΒ με θετικό outlook από τον οίκο DBRS θα αποδοθεί στην σταδιακή βελτίωση της οικονομίας και στην μείωση των NPEs των προβληματικών ανοιγμάτων των ελληνικών τραπεζών.
Το 2020 δεν αναμένονται θεαματικές αλλαγές στην ελληνική οικονομία, στον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ, το πρωτογενές πλεόνασμα, τις επενδύσεις ή την κατανάλωση, οπότε δεν θα είναι έτος επιθετικών αναβαθμίσεων της ελληνικής οικονομίας.

Οίκοι αξιολόγησης και ημερομηνίες για την Ελλάδα το 2020
Οίκοι αξιολόγησης Ημερομηνίες αξιολόγησης
Moody’s 8 Μαΐου 2020
6 Νοεμβρίου 2020
Standard and Poor’s 24 Απριλίου 2020
23 Οκτωβρίου 2020
Fitch

24 Φεβρουαρίου 2020
24 Ιουλίου 2020
DBRS 24 Απριλίου 2020
23 Οκτωβρίου 2020
Scope 6 Μαρτίου 2020
17 Ιουνίου 2020
4 Δεκεμβρίου 2020
Επεξεργασία στοιχείων bankingnews

Σημειώνεται ότι η επενδυτική βαθμίδα είναι από την βαθμολογία ΒΒΒ- (κατά Fitch ή Standard and Poor's) ή Baa3 (κατά Moody's) και υψηλότερα, η σομόν απόχρωση στον πίνακα που ακολουθεί και υψηλότερα.
Η επενδυτική βαθμίδα έχει διάφορες διαβαθμίσεις με μέγιστη ΑΑΑ που είναι π.χ. η βαθμολογία της Γερμανίας ή των ΗΠΑ.
Ο στόχος της Ελλάδος είναι να βαθμολογείται στο τέλος του 2021 σε lower medium grade
Σχετική εικόνα

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS