Νέα αρχιτεκτονική για εργασιακές παραβάσεις με 10.500 κλιμακούμενα και περίοδο «μετάνοιας» στους παραβάτες

Νέα αρχιτεκτονική για εργασιακές παραβάσεις με 10.500 κλιμακούμενα και περίοδο «μετάνοιας» στους παραβάτες
Το νέο σύστημα κυρώσεων και υπολογισμού των προστίμων σχεδιάστηκε με συστηματικό τρόπο και διαθέτει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά...
Μία νέα αρχιτεκτονική κυρώσεων στις επιχειρήσεις που παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία, με τσουχτερά πρόστιμα, αλλά και περίοδο «μετάνοιας» προβλέπουν οι αλλαγές που προωθεί το υπουργείο Εργασίας.
Το νέο σύστημα κυρώσεων και υπολογισμού των προστίμων σχεδιάστηκε με συστηματικό τρόπο και διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:
1.    Αντικειμενικότητα και απλότητα:
Κάθε παράβαση διάταξης της εργατικής νομοθεσίας με βάση τη βαρύτητά της και τον αριθμό εργαζομένων (ξεκινά από 10.500 ευρώ) που πλήττονται από αυτή αντιστοιχίζεται με συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.
Η σοβαρότητα της παράβασης περιγράφεται και αξιολογείται στην Υπουργική Απόφαση, ενώ με βάση τη βαρύτητά της ορίζεται συγκεκριμένο ποσό προστίμου, το οποίο ο Επιθεωρητής Εργασίας καλείται να επιβάλει, εφαρμόζοντας  ευθέως την απόφαση.
Θεσπίζεται δηλαδή ένα σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού των προστίμων και εξαλείφονται τα υποκειμενικά κριτήρια, με στόχο να επιβάλλεται για όμοιες περιπτώσεις πρόστιμο της ίδιας βαρύτητας, να γνωρίζουν οι εργοδότες εκ των προτέρων το ακριβές ύψος του πρόστιμου για κάθε συγκεκριμένη παράβαση, και εν τέλει σε ένα πλαίσιο διαφάνειας και σαφήνειας να προστατεύονται τα δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά και να διασφαλίζεται ο υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων.
2.    Αναλογικότητα  και αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων: 
Τα συγκεκριμένο  ύψος του προστίμου θα είναι ανάλογο με τη διαπιστωθείσα παράβαση, συναρτώμενο, σε κάθε περίπτωση,  με τον αριθμό των εργαζομένων που αφορά η παράβαση.
Διακριτικότερη θα είναι η αντιμετώπιση σε περιπτώσεις που ανασφάλιστοι εργαζόμενοι προσλαμβάνονται κανονικά για διάρκεια 12 μηνών, οπότε το πρόστιμο θα πέφτει στο ¼ του αρχικού καταλογισμού.
3.    Αυστηροποίηση προστίμων για σοβαρές παραβάσεις: Έμφαση δίνεται στις σοβαρές παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αμοιβή της εργασίας, το χρόνο και τους όρους εργασίας των εργαζομένων, στις οποίες, όπως προαναφέρθηκε, το πρόστιμο αυξάνει προοδευτικά με τον αριθμό των εργαζομένων που θίγονται από αυτές.
Ειδικά με το νέο σύστημα δίνεται έμφαση στον αριθμό των θιγομένων εργαζομένων, αλλά και στις παραβάσεις που πλήττουν μερικώς απασχολούμενους και ομάδες ειδικής προστασίας, όπως εγκύους,  μητέρες, ανηλίκους, συνδικαλιστικά στελέχη, επιβάλλοντα δε αυστηρά πρόστιμα σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων τους.
Επισημαίνεται ότι και εδώ κεντρική προτεραιότητα συνιστά η αντιμετώπιση της υποδηλωμένης εργασίας με αυστηρές κυρώσεις σε περιπτώσεις μη δηλωθείσας απασχόλησης πέραν του συμφωνηθέντος ωραρίου μερικής απασχόλησης.
Έτσι, σε συνδυασμό με το ήδη εφαρμοζόμενο μέτρο της προσαύξησης 12% για κάθε επιπλέον ώρα απασχόλησης πέραν των συμφωνημένων, διαμορφώνεται ένα συνεκτικό πλέγμα προστασίας της μερικής απασχόλησης και αποτροπής φαινομένων υποδηλωμένης εργασίας. 
Επίσης, θεσπίζεται διαφορετικού μεγέθους κύρωση για την παράτυπη υπερεργασία έναντι της  παράτυπης υπερωρίας, αξιολογώντας τη διαφορετική απαξία των παραβάσεων με βάση τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, εκτιμώντας το γεγονός ότι η υπερεργασία είναι έκτακτη απασχόληση που εμπίπτει στο νόμιμο ωράριο έναντι της υπερωρίας που  το υπερβαίνει και ισχύει υπό προϋποθέσεις.  Ταυτόχρονα καθίσταται  για πρώτη φορά  εφαρμόσιμη  με δίκαιο τρόπο για όλες τις επιχειρήσεις  η επιβολή αυστηρών  κυρώσεων ανά θιγόμενο για την παράτυπη υπερωρία,  με συνέπεια  προς την αρχή της αναλογικότητας και της ισότητας, δηλαδή με  πρόστιμο που κλιμακώνεται αποκλειστικά με τον αριθμό των εργαζομένων που βρέθηκαν να εργάζονται υπερωριακά  και όχι με το σύνολο του προσωπικού.
4.    Απλούστευση και διαφάνεια του συστήματος: Καταργείται η ισχύουσα μέθοδος υπολογισμού με σύνθετους και μαθηματικούς υπολογισμούς και πράξεις (αλγορίθμους).
Οι επιχειρήσεις με το νέο σύστημα έχουν την δυνατότητα να γνωρίζουν το συγκεκριμένο πρόστιμο που θα κληθούν να πληρώσουν σε περίπτωση που παραβούν την εργατική νομοθεσία και υπάρχει  ευχέρεια για έλεγχο της ορθότητας του υπολογισμού των προστίμων.
5.    Εξάλειψη  συγκεκριμένων στρεβλώσεων:
α)  Κατάργηση των  υποκειμενικών απροσδιορίστων  κριτηρίων,  και αποφυγή ενδεχόμενης καταχρηστικής άσκησης της διακριτικής ευχέρειας των Επιθεωρητών κατά την επιβολή των κυρώσεων και β) Κατάργηση της επιβολής κυρώσεων με βάση το μέγεθος της επιχείρησης πανελλαδικά, καθώς οδηγούσε στην επιβολή βαρύτατων, πολλαπλάσιων της πραγματικής παράβασης, προστίμων σε επιχειρήσεις που διατηρούν αλυσίδα καταστημάτων ή εμφανίζουν διασπορά εγκαταστάσεων ή μεγάλο αριθμό εργαζομένων, ακόμη και εάν η παράβαση αφορούσε π.χ. έναν μόνο εργαζόμενο.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS