Παύει οριστικά η προστασία της πρώτης κατοικίας μετά τον Απρίλιο 2020

Παύει οριστικά η προστασία της πρώτης κατοικίας μετά τον Απρίλιο 2020
Παύει οριστικά η προστασία της πρώτης κατοικίας μετά τον Απρίλιο

Ριζικά ξεχωρίζει η πρόνοια από την ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας για τη 2η ευκαιρία  στο Eλληνικό Δίκαιο μέχρι τον Απρίλιο του 2020.
Εν τω μεταξύ από τις αρχές του νέου έτους  δημιουργείται ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή,προκειμένου να ενοποιήσει το πτωχευτικό δίκαιο για ιδιώτες και επιχειρήσεις επί τη βάσει αυτής της οδηγίας.

Σε τι θα διαφέρει το νέο δίκαιο από αυτό που έχουμε υπόψη μας μέχρι σήμερα;
Aπό το γεγονός πως ο πτωχός θα ορίζεται ως τέτοιος όταν χάνει όλη την περιουσία του.
Στο πλαίσιο αυτό παύει να ισχύει η οποιαδήποτε δυνατότητα να διασώσει την πρώτη κατοικία ή άλλα περιουσιακά του στοιχεία, ο υπερήμερος δανειλήπτης ή οφειλέτης του Δημοσίου, είτε είναι ιδιώτης είτε επιχείρηση, είτε καταλήγει λόγω πτώχευσης της επιχειρήσής του να πρέπει να διαχειριστεί ως ιδιώτης το χρέος.
Σε αυτήν την περίπτωση που κάποιος λοιπόν πτωχεύσει, ακολουθεί η πρόνοια η οποία θα δίδει τη δυνατότητα στον πτωχό να στεγαστεί και να καλύψει τις πρώτες του ανάγκες είτε λαμβάνοντας κάποιο επίδομα προνοιακού χαρακτήρα είτε κάποιες αντίστοιχες υπηρεσίες στέγασης σε προνοιακές δομές.
Σε ότι αφορά τη δεύτερη ευκαιρία κυρίως σε επιχειρηματίες αυτή θα δίδεται με συγκεκριμένες μέριμνες όπως θα προβλέπει ο νόμος περί πτώχευσης.
Οσον αφορά τη νομολογία που ισχύει σήμερα και την προστασία περιουσιακών στοιχείων που προσφέρει κυρίως σε υπερήμερους δανειολήπτες το τρέχον θεσμικό πλαίσιο,  θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι όσες υποθέσεις βρίσκονται ήδη στα δικαστήρια θα αναμένεται να τελεσιδικήσουν ωστόσο για τις υπόλοιπες δεν θα υπάρξουν αντίστοιχες δυνατότητες.
Μάλιστα οι τράπεζες έχουν πια στη διάθεσή τους να ξεχωρίσουν τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και πολλές περιπτώσεις παρεμβαίνουν καταλυτικά στην νομική διαδικασία.
Υπ' αυτήν την έννοια έχει ιδιαίτερη σημασία οι υπερήμεροι δανειολήπτες να κάνουν ως το τέλος του Απριλίου χρήση των δυνατοτήτων που τους δίνει ο νόμος για την προστασία της πρώτης κατοικίας εφόσον μπορούν.
Αλλωστε οι προγραμματισμένοι πλειστηριασμοί υπερβαίνουν τους 1100 με το ξεκίνημα της νέας χρονιάς ενώ στην κορύφωση της επόμενης χρονιάς οι πλειστηριασμοί αυτοί εκτιμάται πως  μόνον μέσα στο α τετράμηνο θα  φθάσουν τους 2500.
Ας σημειωθεί πως οι θεσμοί πιέζουν έντονα για καλύτερη διεξαγωγή της διαδικασίας των πλειστηριασμών καθώς πάρα πολλοί από αυτούς καταλήγουν να είναι άγονοι (60%) ενώ σε ότι αφορά τους υπόλοιπους η συντριπτική πλειοψηφία των πλειστηριασμάτων καταλήξουν στα πιστωτικά ιδρύματα.
Οπως όμως και να χει οι υπερήμεροι δανειολήπτες θα πρέπει να γνωρίζουν πως είναι περίπου αδύνατον να δοθεί παράταση στη λειτουργία της πλατφόρμας για την πρώτη κατοικία .
To γεγονός πως δεν θα δοθεί παράταση αποτέλεσε μια από τις 6 δεσμεύσεις της κυβέρνησης προκειμένου να εκταμιευτούν τα AΝFAs τα κέρδη δηλαδή των κεντρικών τραπεζών που έχουν προέλθει από τα ελληνικά ομόλογα.

www.bankingnews.gr


bankingnews.gr

BREAKING NEWS