Οι καμπάνες της Επιτροπής Ανταγωνισμού στη Friesland Hellas και οι διακοπές της διοίκησης

Οι καμπάνες της Επιτροπής Ανταγωνισμού στη Friesland Hellas και οι διακοπές της διοίκησης
Για 18 χρόνια παραβίαζε τον ανταγωνισμό
Σε διακοπές βρήκε τη διοίκηση της «ΦΡΗΣΛΑΝΤ ΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ»  η ανακοίνωση του προστίμου από την  Επιτροπή Ανταγωνισμού που  καταλόγισε πρόστιμο 3,3 εκατομμυρίων ευρώ για  παραβάσεις περί  της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.
Η διοίκηση πιθανότητα  δεν είχε καμία αγωνία για την υπόθεση καθώς ήταν  προετοιμασμένη για το πρόστιμο αφού γνώριζε από  πρώτο χέρι  την ετυμηγορία της Ανεξάρτητης Αρχής.
Η τελική απόφαση που να σημειωθεί προήλθε από αυτεπάγγελτη έρευνα  της Γενικής  Διεύθυνσης Ανταγωνισμού διαπίστωσε ότι η εταιρεία συμμετείχε σε απαγορευμένη κάθετη σύμπραξη που συνίστατο αφενός στον καθορισμό τιμών μεταπώλησης κι αφετέρου στην επιβολή ρήτρας μη ανταγωνισμού σε συνεργαζόμενους με αυτήν χονδρεμπόρους/διανομείς.
Στο πλαίσιο των παραβάσεων των άρθρων 1 του ν. 703/1977, 1 του ν. 3959/2011, 81 Συν θΕΚ και 101 ΣΛΕΕ, παρόλο που οι προαναφερόμενες πρακτικές φαίνεται να έλαβαν χώρα σε διαφορετικό χρόνο (μεταξύ τους) και να είχαν (τουλάχιστον με βάση τα στοιχεία στη διάθεση της Επιτροπής) διαφορετική εμβέλεια, η Επιτροπή έκρινε ότι συνιστούν μία ενιαία και συνολική στρατηγική συμπεριφοράς παρεμπόδισης του ανταγωνισμού.

Για 18 χρόνια παραβίαζε τον ανταγωνισμό

Η «ΦΡΗΣΛΑΝΤ ΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ» εντοπίστηκε  για δύο παραβάσεις και αφορούσαν   τον καθορισμό τιμών μεταπώλησης με χρονική διάρκεια από το 1996 έως το 2014.
Η δεύτερη  παράβαση  αφορούσε στη ρήτρα μη ανταγωνισμού με χρονική διάρκεια από  ατό 1996 έως το 2009.
Η δεύτερη επιμέρους διαπιστωθείσα παράβαση που αφορά στη ρήτρα μη ανταγωνισμού, έχει ως χρονική διάρκεια τα έτη 1996 έως τον Απρίλιο του 2009.
Η  Επιτροπή Ανταγωνισμού με ομόφωνη απόφαση της, προειδοποίησε την προαναφερόμενη εταιρία με χρηματική ποινή/πρόστιμο ποσού δέκα χιλιάδων 10.000 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης- συμμόρφωσης προς την ως άνω απόφαση, από την ημέρα της δημοσίευσής της, ήτοι για κάθε μέρα επανάληψης της ως άνω παράβασης, εφόσον διαπιστωθεί τέτοια με νέα απόφαση της Επιτροπής.
Ο Ολλανδικός πολυεθνικός Όμιλος παρουσιάζει  έντονη δραστηριότητα στην εγχώρια  αγορά   για περισσότερα από 50 χρόνια με βασικά προϊόντα το γάλα  ΝΟΥΝΟΥ.
Η σημερινή  διοίκηση  καλείται να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά και το κυριότερο να διαμορφώσει  το νέο πλαίσιο συμμόρφωσης.
Τέλος να σημειωθεί ότι στα δημοσιευμένα στοιχεία  δεν εμφανίζονται  τα οφέλη που αποκόμισε  η εταιρεία  παραβιάζοντας για 18 χρόνια  τη νομοθεσία  περί  Ανταγωνισμού.

Νίκος Θεοδωρόπουλος
ntheo@bankingnews.gr
www.bankingnews.gr

Νίκος Θεοδωρόπουλος

BREAKING NEWS