Τα κατορθώματα Χουρδάκη της EY στην ΕΛΒΟ και τα προς αποφυγή παραδείγματα σε Μαλαματίνα-Creta Farms

Τα κατορθώματα Χουρδάκη της EY στην ΕΛΒΟ και τα προς αποφυγή παραδείγματα σε Μαλαματίνα-Creta Farms
Οι ενδείξεις σκανδαλωδών πρακτικών, οι αμοιβές … διαρκείας και το πέπλο υποστήριξης
Της Άρτας το γεφύρι θυμίζει η αποκρατικοποίηση της ΕΛΒΟ με τον ειδικό εκκαθαριστή της Ernst & Young κ. Μιχάλη Χουρδάκη να ελέγχεται ήδη για πράξεις και παραλείψεις που έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδο της διαδικασία εκκαθάρισης της εταιρίας.
Ο κ. Χουρδάκης έχει εγκατασταθεί εδώ και χρόνια στην εταιρία αλλά μέχρι στιγμής το αποτέλεσμα είναι σχεδόν μηδενικό παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια εταιρία με ευαίσθητα ζητήματα καθώς σχετίζεται με τις αμυντικές δαπάνες της χώρας.
Μόλις στα τέλη Νοεμβρίου του 2019 συγκλήθηκε συνέλευση για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις του έτους από 17 Φεβρουαρίου του 2015 έως 16 Φεβρουαρίου του 2016 αλλά και να εκλέξει ορκωτούς για τις τρεις επόμενες χρήσεις οι οποίες έχουν λήξει.
Το γεγονός αυτό από μόνο του δείχνει ότι έχει παραβιαστεί σωρεία διατάξεων της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιριών με ευθύνη του κ. Χουρδάκη ο οποίος εμφανίζεται ως ο μέγας ειδήμων των εκκαθαρίσεων έχοντας αναλάβει και άλλες υποθέσεις όπως η Μαλαματίνα και η Creta Farms.
Και στις άλλες υποθέσεις τα όσα έχουν διαδραματιστεί υποκρύπτουν στοιχεία σκανδαλώδους διαχείρισης από την πλευρά του κ. Χουρδάκη καθώς στη μεν Μαλαματίνα υπάρχει ένα μείζον ερώτημα αν και κατά πόσο ο κ. Χουρδάκης ενημέρωσε τις τράπεζες για έκθεση της KCS για ποσό 15 εκ ευρώ που υπήρχε σε τράπεζα στο Λιχτενστάιν ενώ στην Creta Farms ο κ. Χουρδάκης ελέγχεται διότι πρότεινε μια προσωρινή διοίκηση η οποία συγκάλεσε παράνομα Γενική Συνέλευση ενώ φαίνεται να έχει χάσει το λογαριασμό σχετικά με τις δαπάνες που έγιναν στην Creta από την ημέρα που ανέλαβε ως CRO.
Βέβαια το ερώτημα που τίθεται είναι πως ο κ. Χουρδάκης αναλαμβάνει τη μια εργασία μετά την άλλη στο σκέλος της εκκαθάρισης με την απάντηση να δείχνει τραπεζικά στελέχη με τους οποίους έχει ιδιαίτερες σχέσεις.
Ωστόσο είναι απορίας άξιον που καταλήγουν οι σχέσεις αυτές όταν τα αποτελέσματα είναι τραγικά σε πλήθος περιπτώσεων και εκθέτουν συνολικά τη διαδικασία εξυγίανσης προβληματικών εταιριών που καταλήγει να είναι διαδικασία χρόνιας παραλυσίας με συνεχή παραμονή του κ. Χουρδάκη στις εταιρίες με το αζημίωτο.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com

www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS