Αποκάλυψη: Το Συνεγγυητικό επί Γκότση έστειλε ανακριβές και παράτυπο πρακτικό ΔΣ στην Εισαγγελία Εφετών

Αποκάλυψη: Το Συνεγγυητικό επί Γκότση έστειλε ανακριβές και παράτυπο πρακτικό ΔΣ στην Εισαγγελία Εφετών
Άλλα μέλη ΔΣ εμφανίζονταν να μετέχουν στη συνεδρίαση και άλλα που δεν ήταν μέλη να επικυρώνουν το πρακτικό
Απίστευτα περιστατικά που εκθέτουν τον θεσμό της Κεφαλαιαγοράς αποκαλύπτονται σε απορριπτική διάταξη του Αντιεισαγγελέα Εφετών κ. Κελάμη σε προσφυγή του Συνεγγυητικού κατά απόφασης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών με την οποία έστειλε στο αρχείο μήνυση του Συνεγγυητικού για τοκογλυφία εναντίον επενδυτών που είχαν χάσει τα χρήματά τους από το σκάνδαλο της ΓΕΝΕΣΙΣ Χρηματιστηριακή.
Ο κ. Γκότσης όντας Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Πρόεδρος του Συνεγγυητικού και κατ επέκταση εκπρόσωπος του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου δια μέσω των πληρεξούσιων δικηγόρων προσκόμισε πρακτικά ΔΣ τα οποία είναι στην καλύτερη των περιπτώσεων… προβληματικά.
Ειδικότερα όπως αναφέρεται στην απορριπτική διάταξη του κ. Αντιεισαγγελέα Εφετών κατατέθηκε απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης ΔΣ του Συνεγγυητικού που έλαβε χώρα στις 25 Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 το πρωί στην έδρα του Συνεγγυητικού κατόπιν πρόκλησης του Προέδρου κ. Γκότση.
Όπως προκύπτει από την πρώτη σελίδα του πρακτικού στη συνεδρίαση αυτή παρόντες ήταν ο κ. Χαράλαμπος Γκότσης ως Πρόεδρος του Συνεγγυητικού, ο κ. Σπύρος Κυρίτσης ως Αντιπρόεδρος, ο κ. Ίων Κουφοπαντελής Αναπληρωτής εντεταλμένος Σύμβουλος και τα μέλη Κωνσταντίνος Δεπόλας, Ευάγγελος Χαρατσής και Κίμων Βολίκας ενώ ως απών σημειώθηκε ότι ήταν ο κ Νικόλαος Πετροπουλάκης μέλος με εξουσιοδότηση στον Αντιπρόεδρο σπύρο Κυρίτση. Το ότι οι παραπάνω είχαν τις ιδιότητες που αναφέρεται στο πρακτικό επιβεβαιώνεται από το απόσπασμα πρακτικού της 12ης Ιουνίου 2019 (13 ημέρες πριν)  στην οποία πρώτο θέμα συζήτησης ήταν η συγκρότηση σε σώμα και η εκπροσώπηση του Συνεγγυητικού.
Με βάση το απόσπασμα στη δεύτερη και τρίτη σελίδα αποφασίζεται ομόφωνα από τα παριστάμενα μέλη η προσφυγή κατά της απορριπτικής διάταξης του εισαγγελέα Πρωτοδικών. 
Ακολουθεί όμως η τέταρτη σελίδα όπου λογικά τα παριστάμενα μέλη υπογράφουν το απόσπασμα ως παρόντα στη συνεδρίαση. Ως πρώτο πρόσπωπο σημειώνεται ο κ. Γκότσης και παραπλεύρως η γραμματέας και ακολουθούν τα ονόματα των μελών ΔΣ υπό την ένδειξη τα μέλη όπου αναγράφονται τα εξής άτομα: Σπύρος Κυρίτσης, Μιχαήλ Καραμανώφ, Νικόλαος Πετροπουλάκης, Αλέξανδρος Πουλαρίκας, Ιωάννης Πολυχρονίου και Ηρακλής-Κωνσταντίνος Ρούπας.
Από τα παραπάνω ο κ. Αντιεισαγγελέας διαπιστώνει ότι υπογράφουν μέλη που δεν είναι μέλη του ΔΣ και συγκεκρικριμένα οι κύριοι Καραμανώφ, Πουλαρίκας, Πολυχρονίου και Ρούπας και δεν δεν προκύπτει από την τέταρτη σελίδα αν ήταν παρόντες οι απόντες οι κύριοι Κουφοπαντελής, Δεπόλας, Χαρατσής και Βολίκας. Έτσι ο κ. Αντιεισαγγελέας διαπίστωσε ότι πάσχει εγκυρότητας η προσφυγή καθώς κρίνεται ότι οι δικηγόροι κ.κ. Τσουτσάνης και Καραμαγκιώλης την άσκησαν χωρίς την απαιτούμενη  εξουσιοδότηση, αφού αυτή τους χορηγήθηκε κατά τη συνεδρίαση ΔΣ της 25/6/2019 ., «συνεδρίαση κατά την οποία η σχετική απόφαση να δοθεί η εξουσιοδότηση λήφθηκε ακύρως-παρατύπως, για όσους λόγους προεκτέθηκαν». Κατά συνέπεια η προσφυγή απορρίφθηκε ως απαράδεκτη και ο κ. Αντιεισαγγελέας δεν μπήκε στην ουσία όπως είχε κάνει ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών που επίσης είχε απορριτπική διάταξη για λόγους ουσίας.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS