“Ναι” της Περιφέρειας Κρήτης σε υδρογονάνθρακες και καζίνο

“Ναι” της Περιφέρειας Κρήτης σε υδρογονάνθρακες και καζίνο
Το σώμα υιοθέτησε την πρόταση του αντιπεριφερειάρχη Γιώργου Αλεξάκη για την δημιουργία ενός παρατηρητηρίου, το οποίο θα αναλάβει την εποπτικό ρόλο με σκοπό την πρόληψη πιθανών κινδύνων από τις εξορύξεις
Θετική είναι η γνωμοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης για εξορύξεις υδρογονανθράκων και δημιουργία καζίνο στο νησί.
Στην συνεδρίαση της περασμένης Παρασκευής εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία -υπό προϋποθέσεις και σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης- από το περιφερειακό συμβούλιο οι δύο Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορούσαν την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης και στην εκποίηση της έκτασης της πρώην αμερικανικής βάσης με σκοπό τη δημιουργία ξενοδοχείου και καζίνου.
Το σώμα υιοθέτησε την πρόταση του αντιπεριφερειάρχη Γιώργου Αλεξάκη για την δημιουργία, με την συνδρομή του επιστημονικού προσωπικού των ερευνητικών ιδρυμάτων του νησιού, ενός παρατηρητηρίου, το οποίο θα αναλάβει την εποπτικό ρόλο με σκοπό την πρόληψη πιθανών κινδύνων από τις εξορύξεις.
Οριακά εγκρίθηκε και η επικαιροποιημένη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο πλαίσιο κατάρτισης ΕΣΧΑΔΑ για το ακίνητο της πρώην αμερικανικής βάσης Γουρνών. Για το θέμα έχει γνωμοδοτήσει θετικά και το δημοτικό συμβούλιο Χερσονήσου.

Πηγή: www.tourismtoday.gr

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS