Σενάρια εξόδου από το ελληνικό χρηματιστήριο για την Καράτζης – Γιατί θεωρείται φθηνή η μετοχή

Σενάρια εξόδου από το ελληνικό χρηματιστήριο για την Καράτζης – Γιατί θεωρείται φθηνή η μετοχή
Χαμηλότερα από την τιμή εισαγωγής διαπραγματεύεται η μετοχή και χαμηλότερα από την αξία των περιουσιακών στοιχείων
Έντονη είναι το τελευταίο διάστημα η φημολογία γύρω από τη μετοχή της Καράτζης.
Η κρητική εταιρεία μετά την απόκτηση επιπλέον ποσοστού από το βασικό μέτοχο, Αντώνιο Καράτζη, στις αρχές Νοεμβρίου, βρίσκεται στο επίκεντρο πληροφοριών για επικείμενη δημόσια πρόταση.  
Ωστόσο, για να υπάρξει υποχρέωση, θα πρέπει ο βασικός μέτοχος να αυξήσει επιπλέον το ποσοστό του.
Η μετοχή κινείται σε υψηλά πολλών ετών και περίπου 1 ευρώ υψηλότερα από την τιμή που αγόρασε το πακέτο μετοχών (2% του μετοχικού κεφαλαίου) ο κ.Καράτζης.
Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς που παρακολουθούν μετοχές από όλο το χρηματιστηριακό ταμπλό σημειώνουν πως παρά την άνοδο η μετοχή θεωρείται εξαιρετικά φθηνή, ειδικά μετά και την πώληση της ΚΕΝ, η οποία αφαιρεί κάποιες ανησυχίες που είχαν δημιουργηθεί για το κατά πόσο μία τέτοια δραστηριότητα θα μπορούσε να δημιουργήσει κέρδη.
Σε μία προσπάθεια αποτίμησης της εισηγμένης, σημειώνουν:
Στις 30/6/19 τα ίδια κεφάλαια ήταν στα 138,24 εκατ. ευρώ και θα πρέπει να προσθέσουμε σίγουρα άλλα 7,5 εκατ. ευρώ καθαρά κέρδη από την πώληση της ΚΕΝ.
Επιπλέον δεν συνυπολογίζουμε ότι στο δεύτερο εξάμηνο καταγράφονται τα κέρδη από τα δύο ξενοδοχεία, τα οποία εκτιμάται ότι είχαν σημαντική συνεισφορά στα μεγέθη του 2019.
Επιπλέον, τα ξενοδοχεία είναι αποτιμημένα στα βιβλία της εταιρείας στα 75,6 εκατ. ευρώ, όταν με βάση τις εκτιμήσεις της αγοράς και πρόσφατα deals, θα μπορούσαν άνετα να αποτιμώνται στα 110-120 εκατ. ευρώ, ήτοι μία κρυμμένη υπεραξία 35-45 εκατ. ευρώ.
Τέλος, η βιομηχανία, η οποία παρουσίασε καθαρή κερδοφορία 5,2 εκατ. ευρώ το 2018 (μια δύσκολη χρονιά) αποτιμάται στα 52,4 εκατ. ευρώ, η οποία άνετα θα μπορούσε να πουληθεί στα 75-80 εκατ. ευρώ, με βάση το παγκόσμιο ενδιαφέρον που υπάρχει για τον κλάδο, ήτοι άλλα περίπου 25 εκατ. ευρώ υπεραξία.
Συνοψίζοντας, με την διοίκηση να εστιάζει στην βιομηχανία, στην ενέργεια (AΠΕ) και στα ξενοδοχεία μετά την πώληση της ΚΕΝ, θα πρέπει λογικά να αναμένουμε σημαντική βελτίωση των μεγεθών στα επόμενα έτη και είναι πολύ πιθανό να προσελκύσει το επενδυτικό ενδιαφέρον, ακόμα και θεσμικών επενδυτών, οι οποίοι είχαν αποστασιοποιηθεί λόγω ΚΕΝ.
Όσον αφορά στην αποτίμηση έχουμε: Ίδια Κεφάλαια 138,24 εκατ. + υπεραξία ΚΕΝ 7,5 εκατ. + Υπεραξία ξενοδοχείων 35 εκατ. + Υπεραξία βιομηχανίας 25 εκατ. = 205,74 εκατ. ευρώ ήτοι 14 ευρώ/μετοχή, όταν στο ταμπλό είναι στα 8,90 ευρώ με αποτίμηση 130,6 εκατ. ευρώ!
Επιπλέον ο καθαρός δανεισμός πλέον θα είναι μηδενικός μετά την πώληση της ΚΕΝ.
Σημειώνεται πως ο βασικός μέτοχος αγόρασε 300 χιλ. τεμάχια στα 7,84 ευρώ περίπου ανά μετοχή.
Τέλος, τονίζεται πως η τιμή εισαγωγής της μετοχής στο ΧΑ ήταν πάνω από τα 10 ευρώ και φυσικά τότε δεν είχε το σημερινό μέγεθος ο όμιλος.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS