ΑΔΜΗΕ: Απαραίτητες οι μονάδες φυσικού αερίου και η αντλησιοταμίευση για την επάρκεια του συστήματος

ΑΔΜΗΕ: Απαραίτητες οι μονάδες φυσικού αερίου και η αντλησιοταμίευση για την επάρκεια του συστήματος
Οι προτεραιότητες για την περίοδο 2020-2030
Η ενίσχυση του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής από τουλάχιστον δυο μονάδες συνδυασμένου κύκλου ισχύος 825 MW η κάθε μία που θα ενταχθούν το 2022 και το 2023, αλλά και από νέα αντλητική ισχύ 680 MW θεωρείται απολύτως αναγκαία για την επάρκεια και την αξιοπιστία του συστήματος σύμφωνα με τη μελέτη επάρκειας του ΑΔΜΗΕ για την περίοδο 2020-2030.
Όπως επισημαίνεται από τη μελέτη του ΑΔΜΗΕ κρίσιμη για την επάρκεια του συστήματος είναι η περίοδος 2021-2024 κατά την οποία προβλέπεται η πλήρης απόσυρση των υφιστάμενων λιγνιτικών μονάδων. Μάλιστα σημειώνεται ότι σε περίπτωση που τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας δεν αποδώσουν στο βαθμό που προβλέπεται από το ΕΣΕΚ και η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξηθεί περισσότερο, ή δεν ενταχθούν εγκαίρως στο σύστημα οι προβλεπόμενες νέες μονάδες, η επάρκεια του συστήματος καθίσταται ιδιαίτερα ευάλωτη στις κλιματολογικές και υδρολογικές συνθήκες.

Οι παραδοχές για την ένταξη μονάδων στο σύστημα

Το μεγαλύτερο πρόβλημα σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ είναι η κάλυψη των αιχμών της ζήτησης και τούτο παρά το γεγονός πως στη μελέτη προβλέπεται πως θα έχει ενταχθεί στο σύστημα η δεύτερη γραμμή διασύνδεσης με τη Βουλγαρία ισχύος 600 MW. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά τυχόν καθυστέρηση της ένταξης των νέων μονάδων πέραν του 2025 αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο μη ικανοποιητικής κάλυψης της ζήτησης.
Σε ότι αφορά την πορεία ένταξης νέων μονάδων στο σύστημα η μελέτη έχει βασιστεί στις εξής παραδοχές:
• Το 2020 θα ενταχθεί στο σύστημα με πλήρη ισχύ η Μεγαλόπολη 5 (811 MW)
• Το 2022 θα ενταχθεί η Πτολεμαΐδα 5 (660 MW) μία μονάδα φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου 825 MW και το υδροηλεκτρικό της Μεσοχώρας 160 MW
• Το 2023 θα ενταχθεί μια ακόμη μονάδα φυσικού αερίου συνδυασμένο κύκλου επίσης 825 MW
• Το 2025 θα έχουν ενταχθεί αντλητικά συστήματα 660 MW και το υδροηλεκτρικό Μετσοβίτικο 29 MW
• Το 2028 θα ενταχθεί μια ακόμη μονάδα φυσικού αερίου ισχύος 660 MW και το υδροηλεκτρικό Αυλάκι ισχύος 83 MW
Η μελέτη υπογραμμίζει ακόμη ότι η συμβολή της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην επάρκεια ισχύος είναι σημαντική, ιδίως όταν συνδυάζεται με υψηλή διείσδυση στοχαστικών ΑΠΕ

Η Απολιγνιτοποίηση θα πρέπει να υποκατασταθεί εγκαίρως

Ο ΑΔΜΗΕ αναφέρει με έμφαση ότι η απολιγνιτοποίηση του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής θα πρέπει να συμβαδίζει χρονικά με την ένταξη νέας ισχύος, καθώς σε αντίθετη περίπτωση, παρά τη θεώρηση νέας δυναμικότητας διεθνών διασυνδέσεων, υπάρχει πιθανότητα το σύστημα παραγωγής να μην μπορεί να ικανοποιήσει επαρκώς τις αιχμές φορτίου υπό δυσμενείς συνθήκες.
Αξίζει να σημειωθεί επίσης πως ο ΑΔΜΗΕ σημειώνει ότι η εξέλιξη του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής αντιμετωπίζει σημαντικές αβεβαιότητες με δεδομένο ότι η ένταξη νέων μονάδων εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τη βιωσιμότητα των επενδύσεων, ενώ το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ήδη αποφασισμένων επενδύσεων εμπεριέχει σημαντική αβεβαιότητα λόγω απρόβλεπτων δυσκολιών που μπορεί να ανακύψουν, είτε κατά την αδειοδοτική διαδικασία, είτε κατά το κατασκευαστικό στάδιο.
Υπενθυμίζεται ότι σημαντικές επενδύσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο προγραμματίζουν η Μυτιληναίος που έχει ήδη θεμελιώσει μια μονάδα ισχύος άνω των 800 MW στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που πήρε άδεια παραγωγής από τη ΡΑΕ για μια μονάδα φυσικού αερίου στην Κομοτηνή ο όμιλος Κοπελούζου που διαθέτει άδεια για 660 MW στην Αλεξανδρούπολη και η Elpedison, που σχεδιάζει νέα μονάδα ισχύος 826 MW στην περιοχή των διυλιστηρίων των ΕΛΠΕ στη Θεσσαλονίκη.

Πηγή: www.worldenergynews.gr 
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS