Τέρνα Ενεργειακή: Ο Γ. Κούβαρης νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Τέρνα Ενεργειακή: Ο Γ. Κούβαρης νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Τέρνα Ενεργειακή: Η  Γενική Συνέλευση εξέλεξε τον κ. Γεώργιο Κούβαρη, ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ»,  μετά  την  εκλογή  από  την  Έκτακτη  Γενική  Συνέλευση  των  Μετόχων  της  20/1/2020, του κ. Γεωργίου Κούβαρη, ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικό μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος και πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002,  συγκροτήθηκε σε Σώμα κατά την σημερινή του συνεδρίαση ως εξής:

1. Βασίλειος Δεληκατερίνης του Ευαγγέλου       Εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος,
2. Δήμητρα Χατζηαρσενίου του Νικολάου             Μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος,
3. Αριστοτέλης Σπηλιώτης του Νικολάου              Εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος
4. Γεώργιος Μέργος του Ιωάννη                                             Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
5. Γεώργιος Κούβαρης του Θεολόγου                   Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
Η   θητεία   όλων  των Μελών   λήγει   στις   30/6/2022  και  το  αργότερο  την  ημερομηνία  έως  την οποία πρέπει να συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση εντός του 2022.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS