ΕΕΕΠ: Το σχήμα της Mohegan - ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μοναδικός υποψήφιος για το καζίνο στο Ελληνικό

ΕΕΕΠ: Το σχήμα της Mohegan - ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μοναδικός υποψήφιος για το καζίνο στο Ελληνικό
Η κοινοπραξία Mohegan - ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μοναδικός υποψήφιος για το καζίνο στο Ελληνικό
Η κοινοπραξία της αμερικανικής Mohegan με την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι και επισήμως ο μοναδικός υποψήφιος για την παραχώρηση άδειας καζίνο στο Ελληνικό, όπως ανακοίνωσε σήμερα (20/1) η διοίκηση της Επιτροπής Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων (ΕΕΕΠ). 

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΕΕΠ

«Ανακοινώνεται ότι με την με αριθμό 457/1/14.01.2020 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.:

1. ορίσθηκε ότι δεν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 35 του ν. 4413/2016 στο πρόσωπο του Νομικού Συμβούλου της Ε.Ε.Ε.Π. για τη Διενέργεια του Διεθνούς Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Παραχώρηση Άδειας λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού -Αγίου Κοσμά.
2. επικυρώθηκαν τα Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας του ως άνω διεθνούς διαγωνισμού που αφορούν στα αποτελέσματα του σταδίου αξιολόγησης του Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» των Διαγωνιζομένων, σύμφωνα με τα οποία απορρίπτεται η Προσφορά του Διαγωνιζομένου SHRE/SHRI, LLC και γίνεται αποδεκτή η Προσφορά του Διαγωνιζομένου INSPIRE ATHENS (Ένωση Προσώπων).
Η εν λόγω ομόφωνη απόφαση, μαζί με τα πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, κοινοποιήθηκε στους Διαγωνιζομένους».
Μετά την κοινοποίηση της απόφασης, οι υποψήφιοι έχουν χρονικό περιθώριο δέκα ημερών προκειμένου να προχωρήσουν την άσκηση προδικαστικής προσφυγής.
Συνεπώς αναμένεται η στάση που θα ακολουθήσει η διοίκηση της Hard Rock η οποία είχε προαναγγείλει προσφυγές σε περίπτωση αποκλεισμού.

Image

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS