Θετική η JP Morgan Cazenove για το swap ομολόγου της Εθνικής - Στα 3,90 ευρώ ο στόχος

Θετική η JP Morgan Cazenove για το swap ομολόγου της Εθνικής - Στα 3,90 ευρώ ο στόχος
Σύμφωνα με την JP Morgan Cazenove, το δυνητικό κέρδος από τη συναλλαγή μπορεί να φτάσει στα 500 εκατ. ευρώ ή 8% της λογιστικής αξίας
Θετική η JP Morgan Cazenove για το swap ομολόγου της Εθνικής από το Ελληνικό Δημόσιο, διατηρώντας τη σύσταση overweight, ήτοι για αποδόσεις καλύτερες από αυτές της αγοράς, και την τιμή στόχο στα 3,90 ευρώ.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει στη σημερινή, 21 Ιανουαρίου 2020, 7σέλιδη ανάλυσή της υπό τον τίτλο "National Bank of Greece - Bond swap marks the next step in accelerated NPE reduction; remain OW" (Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος - Η ανταλλαγή ομολόγων σηματοδοτεί το επόμενο βήμα στην επιτάχυνση της μείωσης του NPE - Παραμείνεται OW), που σας παρουσιάζει το bankingnews.gr, η ανταλλαγή ομολόγων της Εθνικής με την ελληνική κυβέρνηση δείχνει ότι η εφαρμογή της στρατηγικής μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων βρίσκεται σε καλό δρόμο.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της JP Morgan Cazenove η συναλλαγή θα προσφέρει κεφαλαιακά κέρδη έως και 8% της τρέχουσας λογιστικής αξίας και θα θέσει την Εθνική Τράπεζα σε ευνοϊκή θέση ώστε να προσφέρει σημαντική αντιστάθμιση για τις επερχόμενες ζημιές τιτλοποίησης.
Image
Γι' αυτούς τους λόγους, η σύσταση παραμένει overweight, ήτοι για αποδόσεις μεγαλύτερες της αγοράς.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την JP Morgan Cazenove, το Ελληνικό Δημόσιο προέβη σε επαναγορά από την Εθνική Τράπεζα τριών Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ), συνολικής ονομαστικής αξίας περίπου 3,3 δισ. ευρώ και αξίας αγοράς περίπου 3,8 δισ. ευρώ, με μέσο σταθερό ονομαστικό επιτόκιο 3,5% και μέση υπολειπόμενη φυσική διάρκεια 5,4 έτη, που είχαν εκδοθεί τον Μάρτιο του 2019, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.
Η εν λόγω επαναγορά έγινε με έκδοση ενός νέου ΟΕΔ διάρκειας 30 ετών, ίσης συνολικής ονομαστικής αξίας και αξίας αγοράς και ονομαστικό επιτόκιο 3,25%.
Σύμφωνα με την JP Morgan Cazenove, το δυνητικό κέρδος από τη συναλλαγή μπορεί να φτάσει στα 500 εκατ. ευρώ ή 8% της λογιστικής αξίας.
Η νέα ανταλλαγή θα επιτρέψει στην Εθνική Τράπεζα να πραγματοποιήσει κέρδη ύψους 470 εκατ. με βάση τις τρέχουσες αποτιμήσεις ή 8% της λογιστικής αξίας / 130 μονάδες βάσης CET1.
Δεδομένου ότι η διαχείριση βρίσκεται στα τελικά στάδια της διάρθρωσης των τιτλοποιήσεων για το 2020, ένα έτος νωρίτερα από το αρχικό σχέδιο, τα oneoff κεφαλαιακά κέρδη θα παράσχουν σημαντική στήριξη στην κεφαλαιακή βάση για το νέο έτος.
Λαμβάνοντας επίσης υπόψη την επερχόμενη πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής, η οποία αναμένεται να αυξήσει τον CET1 κατά 100-150 μονάδων βάσης, η Εθνική Τράπεζα θα ήταν σε θέση να διαχειριστεί αποτελεσματικά όλη τη διαδικασία τιτλοποίησης.

Μεγαλύτερη χρονική διάρκεια περιορίζει τον αντίκτυπο στα NII, αλλά επιδεινώνει τη σύνδεση κράτους / τράπεζας

Τα έσοδα από τόκους επί των υφιστάμενων χαρτοφυλακίων ήταν μια ευπρόσδεκτη υποστήριξη στα NII της Εθνικής Τράπεζας, προσθέτοντας 113 εκατ. τόκους ή ~ 10% της τρέχουσας βάσης.
Τα νέα ομόλογα φέρονται να πληρώνουν τοκομερίδιο 3,25% και απόδοση 2,4%, αποτρέποντας έτσι μια σημαντική απώλεια στα NII από τη διάθεση του χαρτοφυλακίου.
Ταυτόχρονα, η μεγαλύτερη διάρκεια του νέου χαρτοφυλακίου αυξάνει τον κρατικό κίνδυνο στα βιβλία της Εθνικής Τράπεζας.
Ενώ η JP Morgan Cazenove αναμένει ότι το νέο χαρτοφυλάκιο θα ταξινομηθεί ως διακρατούμενο έως τη λήξη, περιορίζοντας τους λογιστικούς κινδύνους, η ευαισθησία του χαρτοφυλακίου είναι ότι η εύλογη αξία σε κάθε σημείο βάσης μεταβάλλεται στο εύρος από 1,9 εκατ. ευρώ σε 8,3 εκατ. ευρώ.
 
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS