Εξαγορά φωτοβολταϊκού σταθμού από την Quest Συμμετοχών - Στα 1,9 εκατ. το τίμημα

Εξαγορά φωτοβολταϊκού σταθμού από την Quest Συμμετοχών - Στα 1,9 εκατ. το τίμημα
Εξαγορά φωτοβολταϊκού σταθμού από την Quest Συμμετοχών
Η "Quest Συμμετοχών Α.Ε." ενημερώνει ότι η κατά 100% έμμεση θυγατρική της εταιρεία «ΞΥΛΑΔΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» την 21η  Ιανουαρίου 2020, ολοκλήρωσε την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΛΙΟΜΥΛΟΣ ΑΕ» έναντι τιμήματος 1,9 εκατ. συμπεριλαμβανομένου του καθαρού δανεισμού.
Η εταιρεία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΛΙΟΜΥΛΟΣ ΑΕ» διαθέτει φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 0,985 MW, στον Δήμο Αλμυρού της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας.
Με την ανωτέρω εξαγορά η εγκατεστημένη ισχύς των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, του ενεργειακού βραχίονα του Ομίλου Quest Συμμετοχών  (Quest Energy A.E.), ανέρχεται σε 26,2MW.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS