Ορισμένες αλήθειες για το νέο swap της Εθνικής με το δημόσιο – Για να πάρει 500 εκατ ανέλαβε τεράστιο ρίσκο για το μέλλον

Ορισμένες αλήθειες για το νέο swap της Εθνικής με το δημόσιο – Για να πάρει 500 εκατ ανέλαβε τεράστιο ρίσκο για το μέλλον
Ως προς το δημόσιο η υπόθεση του TITLOS έχει σχεδόν βρωμίσει....
Η Εθνική τράπεζα συμμετείχε με το ελληνικό δημόσιο στην 3ή κατά σειρά συναλλαγή με επίκεντρο το γνωστό swap της Goldman Sachs το ΤΙΤLOS.
Ο τρόπος με τον οποίο έχουν πραγματοποιηθεί και οι τρεις συναλλαγές ενώ είναι στατιστικά νόμιμες δείχνουν την αγωνία του κράτους – κάθε φορά – να μετακυλήσει το πρόβλημα.
Να αναφερθεί ότι η Εθνική από την μετατροπή 3 ομολόγων ονομαστικής αξίας 3,3 δισεκ. και τρέχουσας 3,8 δισεκ. κέρδισε περίπου 500 εκατ ή σε ένα εύρος 470 με 515 εκατ ευρώ.
Με τα κεφάλαια αυτά η Εθνική θα επικεντρωθεί στην εξυγίανση του ισολογισμού της.
Η Εθνική διαθέτει 11,1 δισεκ. NPEs και σχεδιάζει τους επόμενους 2-3 μήνες να προχωρήσει σε τιτλοποίηση 8 δισεκ. προβληματικών ανοιγμάτων.
Δεν θα ακολουθήσει το μοντέλο Alpha ή Eurobank με απόσχιση δραστηριοτήτων αλλά για την τιτλοποίηση θα χρειαστεί να πάρει πρόσθετες προβλέψεις.
Για τα 8 δισεκ. θα απαιτηθούν περί τα 1,2 με 1,3 δισεκ. ουσιαστικά θα δαπανήσει τα 500 εκατ μαζί με το κεφαλαιακό μαξιλάρι που διαθέτει για να ολοκληρώσει την εξυγίανση.
Η Εθνική θα διαθέτει μόνο 3 δισεκ. προβληματικά δάνεια μετά την τιτλοποίηση.
Το ελληνικό δημόσιο βοήθησε για 3η φορά την Εθνική να ενισχύσει τα κεφάλαια της ώστε να προχωρήσει στην εξυγίανση.
Αν και η συναλλαγή αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι κινείται στα όρια της ισονομίας έναντι των άλλων τραπεζών βραχυπρόθεσμα είναι θετική για την τράπεζα επειδή της ενισχύει τα κεφάλαια της.
Αξίζει όμως να αναλυθεί τι ρίσκο παίρνει η Εθνική τράπεζα.
Τα 500 εκατ που κέρδισε θα τα χρησιμοποιήσει για την εξυγίανση της όμως παίρνει ένα ρίσκο μακροπρόθεσμα με τα επιτόκια.
Η Εθνική θα διαθέτει ομόλογα ονομαστικής αξίας 3,3 δισεκ. 30ετούς διάρκειας με επιτόκιο 3,25%.
Τι θα συμβεί στο μέλλον όταν θα αρχίσουν να αυξάνονται τα επιτόκια;
Η Εθνική τράπεζα για να μπορέσει να μετριάσει τον κίνδυνο θα πρέπει να ακολουθεί στρατηγικές αντιστάθμισης του επιτοκιακού κινδύνου όπερ σημαίνει ότι στο μέλλον οι επιπτώσεις αυτής της συναλλαγής θα είναι μεγαλύτερες.
Εάν κάποια στιγμή η ποσοτική χαλάρωση θα αποσυρθεί το 30ετές ομόλογο θα έχει απόδοση υψηλότερη του 3,25% όπερ σημαίνει ότι από εκείνο το σημείο και μετά θα εγγράφει ζημίες.
Η Εθνική τράπεζα βραχυπρόθεσμα κερδίζει και αυτό είναι ακριβές, όπως και το ελληνικό δημόσιο αλλά μακροπρόθεσμα το ρίσκο για την Εθνική θα είναι δυσανάλογο του ρίσκου της χώρας.
Η Εθνική τράπεζα λοιπόν πήρε το ρίσκο… να φορτωθεί ρίσκο για το μέλλον ποντάροντας στο σήμερα και τα 500 εκατ.
Χωρίς τα 500 εκατ δεν θα μπορούσε να προχωρήσει σε γενναία εξυγίανση.
Ως προς το δημόσιο η υπόθεση του TITLOS έχει σχεδόν βρωμίσει.
Έχουν πραγματοποιηθεί 3 φορές swaps με αυτό τον ειδικό τίτλο και η νέα ανταλλαγή βραχυπρόθεσμων ομολόγων με 30ετές είναι ίσως η τελευταία προσπάθεια του δημοσίου να μεταφέρει τα βάρη της αποπληρωμής.

Τι ανέφερε ο υπουργός οικονομικών Χ. Σταικούρας

«Το Ελληνικό Δημόσιο (ΕΔ) προέβη σε επαναγορά από την Εθνική Τράπεζα τριών Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ), συνολικής ονομαστικής αξίας περίπου 3,3 δισ. ευρώ και αξίας αγοράς περίπου 3,8 δισ. ευρώ, με μέσο σταθερό ονομαστικό επιτόκιο 3,5% και μέση υπολειπόμενη φυσική διάρκεια 5,4 έτη, που είχαν εκδοθεί τον Μάρτιο του 2019, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, ανέφερε σε δήλωσή του ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.
Όπως διευκρινίζει, η εν λόγω επαναγορά έγινε με έκδοση ενός νέου ΟΕΔ διάρκειας 30 ετών, ίσης συνολικής ονομαστικής αξίας και αξίας αγοράς και ονομαστικό επιτόκιο 3,25%.  
Σύμφωνα με τον ίδιο, από τη συναλλαγή προέκυψαν τα ακόλουθα θετικά αποτελέσματα:
- Είναι δημοσιονομικά και ταμειακά ουδέτερη για το ΕΔ.
- Μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος αναχρηματοδότησης του ΕΔ, αφού λήξεις ομολόγων με μέση διάρκεια 5,5 ετών, αντικαθίστανται με ομόλογα λήξης 2050.
- Είναι μία εμβληματική έκδοση που βοηθά στην ανατιμολόγηση, επί τα βελτίω, του συνόλου της Ελληνικής καμπύλης για όλες τις μικρότερες διάρκειες των 30 ετών.
- Είναι επιβοηθητική ως προς την μελλοντική εκδοτική δραστηριότητα του ΕΔ.
- Για τη νέα έκδοση δεν καταβλήθηκε κάποιου είδους προμήθεια.
- Προέκυψε σημαντικό όφελος αναφορικά με το κόστος νέου δανεισμού του ΕΔ για διάρκεια 30 ετών.
- Το ΕΔ επέλεξε να επεκτείνει τη ληκτότητα μέρους του χρέους του σε 30 έτη, με σταθερό επιτόκιο, σε ένα περιβάλλον ιστορικά χαμηλών επιτοκίων, ενώ ταυτόχρονα αντιστάθμισε επιτοκιακό κίνδυνο.
- Η συναλλαγή επιφέρει περαιτέρω βελτίωση των δεικτών βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους, τόσο αναφορικά με το λόγο χρέους προς ΑΕΠ όσο και με το λόγο των ετήσιων μικτών χρηματοδοτικών αναγκών του ΕΔ προς το ΑΕΠ.        
Επιπλέον, η συναλλαγή βελτιώνει σημαντικά την κερδοφορία της Εθνικής Τράπεζας για το τρέχον έτος, με αποτέλεσμα την κάλυψη μεγάλου μέρους των κεφαλαιακών της αναγκών, γεγονός που αφενός είναι επιβοηθητικό για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα μείωσης μη εξυπηρετούμενων δανείων «Ηρακλής» και αφετέρου αποτελεί όφελος για τους μετόχους της τράπεζας, σημαντικότερος των οποίων είναι το Ελληνικό Δημόσιο, αφού κατέχει αμέσως ή εμμέσως πλέον του 40% του συνόλου των μετοχών της.
Τέλος, για την εν λόγω συναλλαγή είχαν ενημερωθεί αναλυτικά και είχε ληφθεί η σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων εθνικών και ευρωπαϊκών θεσμών, πριν από τη σύναψή της.
Το Υπουργείο Οικονομικών συνεχίζει, με σταθερότητα και σύνεση, τη σταδιακή εφαρμογή του εγκεκριμένου δανειακού και διαχειριστικού προγράμματος για το έτος 2020, επιτυγχάνοντας τη σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα», καταλήγει ο κ. Σταϊκούρας.

Εθνική Τράπεζα: Οι όροι του swap των 3 ομολόγων με την ελληνική κυβέρνηση

Στην ανταλλαγή τριών υφιστάμενων Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ)με ένα νέο ομόλογο του Ελληνικού Δημοσίου, συμφωνήθηκε μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας και της ελληνικής κυβέρνησης.
Όπως επιβεβαίωσε σε σχετική ανακοίνωσή της η Εθνική, οι όροι των ομολόγων έχουν ως εξής:
Image
Η ανταλλαγή έγινε με όρους αγοράς και ολοκληρώθηκε την 21η Ιανουαρίου 2020.
Η ΕΤΕ καταγράφει κέρδος περίπου €515 εκατ. (βάση της λογιστικής αξίας των υφιστάμενων ομολόγων) ως αποτέλεσμα της πρόσφατης μείωσης του περιθωρίου δανεισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, εξασφαλίζοντας παράλληλα σταθερή πηγή επιτοκιακού εσόδου με πραγματικό επιτόκιο περίπου 2,5%.
Η συναλλαγή ενισχύει την κεφαλαιακή θέση της ΕΤΕ, διευκολύνοντας την επιτάχυνση του φιλόδοξου σχεδίου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS