Στο +9% η AVAX μετά την προσαρμογή της τιμής - Χωρίς το δικαίωμα στην ΑΜΚ από σήμερα

Στο +9% η AVAX μετά την προσαρμογή της τιμής - Χωρίς το δικαίωμα στην ΑΜΚ από σήμερα
Ειδικότερα η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίο ύψους 20 εκατ ευρώ της AVAX θα γίνει με την καταβολή μετρητών και την έκδοση και διάθεση 66.666.666 νέων μετοχών
(upd3) Χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση διαπραγματεύτηκαν σήμερα οι μετοχές της AVAX,  ενώ η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 27.01.2020 έως και την 10.02.2020.
Σήμερα η μετοχή άρχισε τη διαπραγμάτευση με την προσαρμοσμένη τιμή των 0,5370 ευρώ, ενώ έκλεισε στα επίπεδα των 0,5850 ευρώ, καταγράφοντας κέρδη άνω του 9%.

Μάλιστα, η μετοχή εμφάνισε έντονη κινητικότητα, με τον όγκο να φτάνει τις 652 χιλ. τεμάχια.
Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίο ύψους 20 εκατ ευρώ της AVAX θα γίνει με την καταβολή μετρητών και την έκδοση και διάθεση 66.666.666 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ ανά μετοχή η κάθε μία και τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία 0,85849970735 νέες μετοχές για κάθε μία παλαιά.
Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης το ποσοστό συμμετοχής του μεγαλύτερου βασικού μετόχου (Joannou & Paraskevaides Investments) θα μειωθεί από 44,18% σε 23,77%, λόγω μη συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Αντίθετα, το ποσοστό της μετόχου JCGH Ltd θα αυξηθεί από 3,40% σε 23,81%, λόγω της απορρόφησης των αδιάθετων μετοχών της Joannou & Paraskevaides Investments, ενώ το ποσοστό συμμετοχής του λοιπού επενδυτικού κοινού στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα παραμείνει ίδιο μετά την αύξηση, ήτοι 30,53%.
Aπό τα κεφάλαια που θα αντληθούν η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει ποσό ύψους 4,725 εκατ. για κάλυψη υποχρεώσεων που απορρέουν από τα ομολογιακά δάνεια, ενώ ποσό 5 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για
τη μείωση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.
Επίσης, θα χρησιμοποιήσει ποσό 3,43 εκατ. για τη χρηματοδότηση της 100% θυγατρικής Volterra AE ως προς την εισφορά ιδίων κεφαλαίων στο αιολικό πάρκο στο Κουρομάντρι-Ριγανόλακα Ναυπακτίας.
Επίσης, ποσό ύψους 3,49 εκατ. θα διατεθεί για βελτίωση ταμειακής ρευστότητας, ενόψει και των πληρωμών (σε δόσεις) του προστίμου ύψους 18,3 εκατ. που επιβλήθηκε το 2017 στην Εταιρεία από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για διευθέτηση διαφοράς, και ποσό 3,0 εκατ. για εισφορά ιδίων κεφαλαίων και δανείου μειωμένης εξασφάλισης στο έργο ΣΔΙΤ της διαχείρισης απορριμμάτων του Νομού Ηλείας.
Να σημειωθεί ότι η εταιρεία δραστηριοποιείται στο Κατάρ, στην Κύπρο, στο Ιράκ, στη Λιβύη, στην Ιορδανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Ο Όμιλος έχει αναστείλει τις εργασίες κατασκευής του θερμικού σταθμού παραγωγής ενέργειας ισχύος 590MW στο Deir Aamar (Phase II) κοντά στην πόλη Τρίπολη του Λιβάνου, και έχει καταθέσει Αίτηση Διαιτησίας ενώπιον του Διεθνούς Κέντρου Επίλυσης Επενδυτικών Διαφορών (ICSID) για απαίτηση αποζημίωσης από το κράτος του Λιβάνου.
Στον Περσικό Κόλπο, ο Όμιλος ίδρυσε τον Μάιο 2019 στην Κύπρο την AVAX Middle East Ltd, ως φορέα λειτουργικής διαχείρισης ορισμένων εταιρειών (Conspel Construction Specialist (Isle of Man) Limited, J&P Qatar WLL και Abu Dhabi J&P LLC) τις οποίες εξαγόρασε από την υπό εκκαθάριση J&P (Overseas) Ltd. Η κίνηση αυτή αποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση των εργασιών στο έργο του Qatar Foundation Stadium
στο οποίο συμμετείχαν, και απαιτείτο ο μέτοχος της εταιρείας να μην είναι υπό καθεστώς πτώχευσης.
 Η ενσωμάτωση της AVAX Middle East Ltd στον Όμιλο επηρέασε άμεσα τα οικονομικά μεγέθη του. Στις 30.06.2019 εμφάνιζε δανεισμό 82 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ποσό 51 εκατ. ευρώ αφορά σε μακροπρόθεσμο δανεισμό ο οποίος θα αποπληρωθεί στην περίοδο πέραν του ενός έτους και εντός των επόμενων πέντε ετών. Επιπροσθέτως, εμφανίζει ταμειακά διαθέσιμα 31 εκατ. ευρώ και βραχυπρόθεσμο δανεισμό 31 εκατ ευρώ που αποτελούν ροές των έργων τα οποία εκτελεί.
Ο βραχυπρόθεσμος αυτός δανεισμός αναμένεται να αποπληρωθεί εντός δώδεκα μηνών (μέχρι το 2020) από τις ροές των έργων αυτών. Παράλληλα, προστέθηκε σημαντικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων, ύψους 361 εκατ. ευρώ κυρίως στην αγορά του Κατάρ.
Να σημειωθεί ότι σήμερα το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων συμβάσεων του Ομίλου ανέρχεται στα 1,8 δισ, με το 85% να προέρχεται από έργα του εξωτερικού.
Πρόσφατα ο Ομιλος ανάλαβε τρία νέα έργα προϋπολογισμού 740 εκατ. ευρώ ενώ η Aβαξ σε κοινοπραξία με την GHELLA SpA –ALSTOM TRANSPORT S.A, υπέβαλλαν προσφορά για το πρώτο τμήμα της γραμμής 4 του μετρό, προϋπολογισμού 1,5 δισ. ευρώ, όπου μάλιστα όπως έγινε γνωστό η τεχνική προσφορά τους πήρε πολύ μικρό προβάδισμα έναντι του δεύτερου σχήματος που συμμετέχει στο διαγωνισμό.
Επίσης η κοινοπραξία ΑΒΑΞ - Μεσόγειος - ΑΑΓΗΣ, υπέγραψαν τη σύμβαση για τη μονάδα επεξεργασίας στην Ηλεία, μιας τουριστικής περιοχής που αντιμετώπιζε σοβαρότατα προβλήματα με τα σκουπίδια εδώ και πολλά χρόνια.
Πρόκειται για σύμβαση ύψους 38 εκατ. ευρώ, με τα 16,8 εκατ. να προέρχονται από το ΕΣΠΑ και τα υπόλοιπα 21,2 εκατ. ευρώ να αφορούν ιδιωτικά κεφάλαια του αναδόχου.
Η σύμβαση ΣΔΙΤ αφορά στην κατασκευή και τη λειτουργία (για 25 χρόνια) μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων δυναμικότητας 45.000 έως 80.000 τόνων ετησίως.

Ελένη Μπότα
www.bankingnews.gr

Ελένη Μπότα

BREAKING NEWS