ΕΛΤΡΑΚ: Συμμετοχή σε διαγωνισμό του Δήμου Ηρακλείου

ΕΛΤΡΑΚ: Συμμετοχή σε διαγωνισμό του Δήμου Ηρακλείου
Σε διαγωνισμό του δήμου Ηρακλείου συμμετέχει η ΕΛΤΡΑΚ
Τη συμμετοχή της σε διαγωνισμό του Δήμου Ηρακλείου ανακοίνωσε η ΕΛΤΡΑΚ.
Ειδικότερα, ανακοινώνεται από την εταιρεία σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου 1 του Π.Δ. 82/1996, η πρόθεσή της να συμμετάσχει σε διαδικασία διαγωνισμού που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/2005, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το Ν. 3414/2005. Συγκεκριμένα η εταιρεία προτίθεται να λάβει μέρος σε διαγωνισμό του Δήμου Ηρακλείου με Αρ.Πρωτ. Προκήρυξης 129330/19.12.2019 και τίτλο "Προμήθεια μηχανημάτων της Διεύθυνσης Συντήρησης & Αυτεπιστασίας".

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS