Εθνική Τράπεζα: Αναλυτικά οι όροι του swap των 3 ομολόγων με την ελληνική κυβέρνηση

Εθνική Τράπεζα: Αναλυτικά οι όροι του swap των 3 ομολόγων με την ελληνική κυβέρνηση
Η ανταλλαγή έγινε με όρους αγοράς και ολοκληρώθηκε την 21η Ιανουαρίου 2020
Στην ανταλλαγή τριών υφιστάμενων Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ)με ένα νέο ομόλογο του Ελληνικού Δημοσίου, συμφωνήθηκε μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας και της ελληνικής κυβέρνησης.
Όπως επιβεβαίωσε σε σχετική ανακοίνωσή της η Εθνική, οι όροι των ομολόγων έχουν ως εξής:
Image
Η ανταλλαγή έγινε με όρους αγοράς και ολοκληρώθηκε την 21η Ιανουαρίου 2020.
Η ΕΤΕ καταγράφει κέρδος περίπου €515 εκατ. (βάση της λογιστικής αξίας των υφιστάμενων ομολόγων) ως αποτέλεσμα της πρόσφατης μείωσης του περιθωρίου δανεισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, εξασφαλίζοντας παράλληλα σταθερή πηγή επιτοκιακού εσόδου με πραγματικό επιτόκιο περίπου 2,5%.
Η συναλλαγή ενισχύει την κεφαλαιακή θέση της ΕΤΕ, διευκολύνοντας την επιτάχυνση του φιλόδοξου σχεδίου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS