Αιτήματα για ένταξη στον Ηρακλή: Eurobank μέσα Φεβρουαρίου 7,5 δισ, Πειραιώς Μάιο 4 δισ, Alpha Ιούνιο 12 δισ, Εθνική Σεπτέμβριο 6 δισ

Αιτήματα για ένταξη στον Ηρακλή: Eurobank μέσα Φεβρουαρίου 7,5 δισ, Πειραιώς Μάιο 4 δισ, Alpha Ιούνιο 12 δισ, Εθνική Σεπτέμβριο 6 δισ
Οι ελληνικές τράπεζες με τις κινήσεις αυτές υλοποιούν σχέδια εμπροσθοβαρούς μείωσης των NPEs αλλά πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι τα NPEs συνεχίζουν να παραμένουν στους ισολογισμούς των τραπεζών
Το χρονοδιάγραμμα ένταξης των ελληνικών τραπεζών στο σχέδιο Ηρακλής με τιτλοποιήσεις προβληματικών ανοιγμάτων 30 δισεκ. ευρώ παρουσιάζει το bankingnews.
Συγκεκριμένα
Η Eurobank θα υποβάλλει αίτημα ένταξης στον Ηρακλή με τιτλοποίηση 7,5 δισεκ. ευρώ και έκδοση senior bond περίπου 2,2 δισεκ. ευρώ.
Η Eurobank θα λάβει την κρατική εγγύηση περί τον Απρίλιο του 2020.
Η Πειραιώς θα υποβάλλει το αίτημα Μάιο 2020 για 4 δισεκ. NPEs
Η Alpha bank με το πρόγραμμα Galaxy δηλαδή τιτλοποίηση NPEs 12 δισεκ. θα υποβάλλει αίτηση για ένταξη στον Ηρακλή τον Ιούνιο ώστε να λάβει την κρατική εγγύηση για το senior bond για 3,7 δισεκ. ευρώ.
Η Εθνική θα υποβάλλει το αίτημα ένταξης στον Ηρακλή περί τον Σεπτέμβριο του 2020
Συνολικά οι ελληνικές τράπεζες θα τιτλοποιήσουν και θα εντάξουν στο σχέδιο Ηρακλής η Eurobank 7,5 δισεκ. η Alpha bank 12 δισεκ. η Εθνική 6 δισεκ. και η Πειραιώς 4 δισεκ. δηλαδή 30 δισεκ. ευρώ.
Από τα μοντέλα τιτλοποιήσεων που θα υπάρξουν μόνο δύο τράπεζες υιοθέτησαν τον μηχανισμό curve out δηλαδή μηχανισμό απόσχισης η Eurobank και η Alpha bank ενώ Εθνική και Πειραιώς επέλεξαν την στρατηγική των τιτλοποιήσεων χωρίς απόσχιση δραστηριοτήτων σε καλή και κακή τράπεζα.
Οι ελληνικές τράπεζες με τις κινήσεις αυτές υλοποιούν σχέδια εμπροσθοβαρούς μείωσης των NPEs αλλά πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι τα NPEs συνεχίζουν να παραμένουν στους ισολογισμούς των τραπεζών αλλά με τις εγγυήσεις στα κύρια ομόλογα – senior bond – μειώνεται το ρίσκο στο μέσο σταθμισμένο ενεργητικό.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS