Τι εισφορές θα πληρώνουν 1,6 εκατ. αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες

Τι εισφορές θα πληρώνουν 1,6 εκατ. αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες
Τι ισχύει με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο
Έξι συν μία ασφαλιστικές εισφορές, αυξημένες στα κατώτατα επίπεδα, σε σχέση με τα ισχύοντα  καλούνται να πληρώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες με το νέο σύστημα που εισάγει το νομοσχέδιο με εξαίρεση τους νέους εως και 5 χρόνια επαγγελματίες.
Ταυτόχρονα μειώνονται από την 1η Ιουνίου οι εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων.
Με το νέο σύστημα οι εισφορές κύριας σύνταξης προσαυξάνονται όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο, ενώ οι εισφορές υγείας διατηρούνται σταθερές από το 2ο επίπεδο και άνω.
Στο σχέδιο νόμου θεσμοθετείται χαμηλότερο επίπεδο εισφορών για τους νέους ασφαλισμένους αυτοαπασχολούμενους για τα πέντε πρώτα έτη ασφάλισης (τ. ΕΤΑΑ, τ. ΟΑΕΕ) τους.
Η ευνοϊκή αυτή μεταχείριση διευρύνεται για όλους τους αυτοαπασχολούμενους και καταργείται η χρέωση για τους νέους επιστήμονες που όφειλαν να επιστρέψουν το υπόλοιπο ποσό λόγω μειωμένων εισφορών για τα πρώτα πέντε έτη ασφάλισής τους.
Ακόμη θεσμοθετείται για πρώτη φορά προαιρετική ασφάλιση για την λήψη επικουρικής και εφάπαξ παροχής, για όσους ασφαλισμένους μέχρι σήμερα δεν έχουν.
Έτσι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες θα κληθούν σε δυο μήνες από την ψήφιση του νομοσχεδίου να επιλέξουν το ύψος των εισφορών (κλίμακα) που θα καταβάλλουν σε μηνιαία βάση έως το τέλος του 2020.

Οι εισφορές σε ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους

Η πρώτη και υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία για τους προερχόμενους από τον πρώην ΟΑΕΕ και το πρώην ΕΤΑΑ θα ανέρχεται στα 220 ευρώ το μήνα (μαζί με τα 10 ευρώ υπέρ ανεργίας). Συνεπώς οι επαγγελματίες θα πρέπει από τον Ιανουάριο να πληρώνουν κατ ελάχιστο 220 ευρώ το μήνα.
Οι υπόλοιπες 5 προαιρετικές ασφαλιστικές κατηγορίες διαμορφώνονται στα 262 ευρώ, 312 ευρώ, 373 ευρώ, 445 ευρώ και 576 ευρώ.
Οι νέοι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι με ασφάλιση έως 5 έτη θα μπορούν να καταβάλλουν 136 ευρώ το μήνα εντασσόμενοι στην υποκατώτατη κατηγορία εισφορών του νέου συστήματος.
Την υποκατώτατη εισφορά θα την δικαιούνται όλοι οι νέοι επαγγελματίες και όχι μόνο οι επιστήμονες, ακόμη και όσοι προέρχονται από τον πρ. ΟΑΕΕ. Τα 84 ευρώ που υπολείπονται από την πρώτη και ελάχιστη ασφαλιστική κατηγορία δεν θα συνιστούν ασφαλιστική οφειλή.
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο οι κατηγορίες των ασφαλιστικών εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοασχολούμενους είναι οι εξής: Η πρώτη και υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία για τους προερχόμενους από τον πρώην ΟΓΑ θα ανέρχεται στα 119 ευρώ το μήνα.
Συνεπώς οι αγρότες θα πρέπει από τον Ιανουάριο του 2020 να πληρώνουν κατ ελάχιστο 119 ευρώ το μήνα.
Οι υπόλοιπες 5 προαιρετικές ασφαλιστικές κατηγορίες διαμορφώνονται στα 143 ευρώ, 171 ευρώ, 205 ευρώ, 246 ευρώ και 319 ευρώ.
Οι νέοι αγρότες με δραστηριότητα και ασφάλιση έως πέντε έτη θα υπάγονται σε μια υποκατώτατη ασφαλιστική κατηγορία που θα τους επιτρέπει να πληρώνουν λιγότερα. Ειδικότερα το 2020 οι αγρότες με δραστηριότητα έως 5 έτη θα πληρώνουν 85 ευρώ το μήνα. Το 2021 η ίδια κατηγορία ασφαλισμένων θα καταβάλλει 86 ευρώ το μήνα και από το 2022 θα παγιωθεί στα 88 ευρώ.
Οι κατηγορίες εισφορών για τους αγρότες είναι:
Επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ Σαρωτικές αλλαγές έρχονται και στις εισφορές για την επικουρική ασφάλιση, καθώς ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι θα έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν από τις τρεις κατηγορίες που θεσμοθετούνται με το σχέδιο νόμου.
Οι εισφορές αποσυνδέονται από τον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού και ο ασφαλισμένος επιλέγει το ύψος που θα καταβάλλει ανάλογα με την εισφοροδοτική του ικανότητα. Το ίδιο ισχύει και για τις εισφορές για την εφάπαξ παροχή.
Image

Μείωση εισφορών εργοδότη - εργαζομένου

Από 1ης Ιουνίου 2020 στις περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών μειώνονται κατά 0,90 ποσοστιαίες μονάδες ως ακολούθως. 1. Κατά 0,75 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ κλάδου ανεργίας. Η μείωση επιμερίζεται κατά 0,48 πμ στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,27 πμ στο ασφάλιστρο του εργαζομένου. Το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ ανεργίας διαμορφώνεται σε 4,25 % και κατανέμεται 2,69 % στον εργοδότη και 1,56 % στον εργαζόμενο. 2. Κατά 0,15 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ)
Το αντίστοιχο ασφάλιστρο του εργαζομένου υπέρ ΕΛΕΚΠ διαμορφώνεται σε 1,20% και κατανέμεται 0,85% υπέρ π. ΟΕΚ (ΝΔ 2963/54) και 0,35% υπέρ π. ΟΕΕ.

Εισφορές επικουρικής ασφάλισης

Από 1.6.2016 και μέχρι τις 31.5.2019, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση στο Ε.Τ.Ε.Α. όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1.1.1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,5% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38.
Από 1.6.2019 και μέχρι την 31.5.2022, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς στο Ε.Τ.Ε.Α. όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1.1.1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,25% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,25% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38. Μετά το πέρας της εξαετίας, το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς επανέρχεται στο ύψος που ίσχυε κατά τις 31.12.2015.
Άλλες ειδικές εισφορές άπαξ καταβαλλόμενες από τους ασφαλισμένους εντασσόμενων στο Ε.Τ.Ε.Α. ταμείων, τομέων κλάδων και λογαριασμών, καθώς και άλλα επιπλέον έσοδα που προκύπτουν πέραν από τις ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένων και εργοδοτών παύουν να καταβάλλονται από 1.1.2018.
3. Από 1.1.2020 για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, οι αυτοτελώς απασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι έμμισθοι δικηγόροι, του οικείου τομέα του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του πρώην Ε.Τ.Α.Α. κατατάσσονται σε τρείς (3) ασφαλιστικές κατηγορίες.

Ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης

Από 1.1.2017, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των μισθωτών και των λοιπών κατηγοριών που υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ, των οποίων οι ασφαλιστικές εισφορές κλάδου σύνταξης υπολογίζονται κατά τα προβλεπόμενα του παρόντος νόμου, ορίζεται σε ποσοστό 7,10% επί των πάσης φύσεως αποδοχών και κατανέμεται κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος, εκ του οποίου 2,15% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 4,30% βαρύνει τον εργοδότη, και ποσοστό 0,65% για παροχές σε χρήμα, εκ του οποίου 0,40% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 0,25% βαρύνει τον εργοδότη. 2. Από 1-1-2020 για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών κλάδου υγείας , οι αυτοτελώς απασχολούμενοι και οι ανεξάρτητοι επαγγελματίες κατατάσσονται σε έξι (6) ασφαλιστικές κατηγορίες.
Η κατάταξη σε μία από τις έξι είναι υποχρεωτική. Αν ο ασφαλισμένος δεν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία κατατάσσεται υποχρεωτικά στη πρώτη. Ο ασφαλισμένος μπορεί με αίτησή του να επιλέξει ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτή που υπάγεται ή, εφόσον βρίσκεται σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία να επιλέξει κατώτερη. H αίτηση επιλογής δύναται να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά.
Αίτηση για μεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να υποβάλλεται οποτεδήποτε, σε κάθε περίπτωση όμως η μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία θα γίνεται από την 1η του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης και θα ισχύει υποχρεωτικά για όλο το επόμενο έτος από την υποβολή της αίτησης. Σε πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι ασφαλισμένοι επιλέγουν εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυμούν να υπαχθούν άλλως κατατάσσονται στη πρώτη ασφαλιστική κατηγορία.
Από 1-1-2020 θεσπίζεται ειδική κατηγορία για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών της οποίας η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά αντιστοιχεί σε 30.
Στην ειδική αυτή κατηγορία κατατάσσονται οι νέοι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι έως και πέντε (5) έτη από την έναρξη ασκήσεως του επαγγέλματος κατόπιν αιτήσεώς τους.
Χρήση του ευεργετήματος αυτού είναι δυνατή μόνο μία φορά. Σε περίπτωση διακοπής της ασκήσεως του επαγγέλματος του ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοτελώς απασχολούμενου δεν είναι δυνατή η συνέχιση ή επανέναρξη του ως άνω ευεργετήματος δυνατότητα καταβολής μειωμένης εισφοράς έως και μιας πενταετίας των νέων επαγγελματιών δεν αποτελεί ασφαλιστική οφειλή και δεν αναζητείται. Δεν αναζητείται επίσης ως ασφαλιστική οφειλή και η χρήση του ευεργετήματος του άρθρου 39 και του 39 Α΄ για τους ασφαλισμένους κάτω πενταετίας του ν.4387/2016. Οι συνταξιούχοι οι οποίοι αναλαμβάνουν ασφαλιστέα εργασία στον Ε.Φ.Κ.Α. δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω ευεργετική διάταξη. Οι ασφαλισμένοι της παραγράφου 2 κατατάσσονται υποχρεωτικά για τον κλάδο υγείας στην ίδια ασφαλιστική κατηγορία που επιλέγουν για τον κλάδο κύριας σύνταξης.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS