Lagarde: Οι Κεντρικές Τράπεζες δεν έχουν εξαντλήσει τα όπλα τους - Δεν αποκλείω αλλαγή πολιτικής τους επόμενους 12 μήνες

Lagarde: Οι Κεντρικές Τράπεζες δεν έχουν εξαντλήσει τα όπλα τους - Δεν αποκλείω αλλαγή πολιτικής τους επόμενους 12 μήνες
Η δημοσιονομική πολιτική δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη νομισματική πολιτικήείπε η Lagarde
Τη θέση ότι οι Κεντρικές Τράπεζες δεν έχουν εξαντλήσει τα όπλα τους διατύπωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Christine Lagarde, επισημαίνοντας ότι είναι γελοίο να πιστεύει κανείς ότι η πολιτική της ΕΚΤ είναι στον αυτόματο πιλότο και ότι δεν θα αλλάξει τους επόμενους 12 μήνες, όταν και αναμένεται να ολοκληρηθεί η επανεξέταση της στρατηγικής της.
Σε δηλώσεις της στην τηλεόραση του Bloomberg η Lagarde υποστήριξε ότι δημοσιονομική πολιτική δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη νομισματική πολιτική ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξουν αλλαγές στην χάραξη της πολιτικής τους επόμενους 12 μήνες.
«Το να πιστεύει κανείς ότι η χάραξη πολιτικής είναι στον αυτόματο πιλότο είναι γελοίο
Το guidance που είναι ισχυρό, θέτει ένα πολύ ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα αλλά εξαρτάται από τα γεγονότα.
Ας δούμε τα γεγονότα, ας δούμε πως εξελίσσεται η οικονομία» ανέφερε η Lagarde, η οποία υποστήριξε ότι υπάρχουν αρκετές και διαφορετικές απόψεις για το πώς μπορεί να εξασφαλιστεί η σταθερότητα των τιμών.
Όπως είπε, ως πρόεδρος της ΕΚΤ είναι χρέος της να διευκολύνει μια τέτοια συζήτηση.

Η ΕΚΤ ξεκινά επανεξέταση της στρατηγικής της για τη νομισματική πολιτική

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) ξεκίνησε σήμερα την επανεξέταση της στρατηγικής του για τη νομισματική πολιτική. Η στρατηγική νομισματικής πολιτικής υιοθετήθηκε το 1998 και ορισμένα από τα στοιχεία της διευκρινίστηκαν το 2003.
Από το 2003, η οικονομία της ζώνης του ευρώ και η παγκόσμια οικονομία έχουν γνωρίσει βαθιές διαρθρωτικές αλλαγές. Η υποχώρηση του ρυθμού ανάπτυξης σύμφωνα με την τάση, υπό συνθήκες επιβράδυνσης της παραγωγικότητας και γήρανσης του πληθυσμού, καθώς και τα κληροδοτήματα της χρηματοπιστωτικής κρίσης, έχουν ωθήσει τα επιτόκια προς τα κάτω, περιορίζοντας τα περιθώρια της ΕΚΤ και άλλων κεντρικών τραπεζών να χαλαρώσουν τη νομισματική πολιτική με συμβατικά μέσα ενώπιον δυσμενών κυκλικών εξελίξεων. Επιπλέον, η αντιμετώπιση του χαμηλού πληθωρισμού είναι διαφορετική από την ιστορική πρόκληση της αντιμετώπισης του υψηλού πληθωρισμού. Η απειλή για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, η ραγδαία ψηφιοποίηση, η παγκοσμιοποίηση και η συνεχής εξέλιξη των χρηματοπιστωτικών δομών έχουν μετασχηματίσει περαιτέρω το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί η νομισματική πολιτική, συμπεριλαμβανομένης της δυναμικής του πληθωρισμού.
Υπό το φως αυτών των προκλήσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να ξεκινήσει επανεξέταση της στρατηγικής του για τη νομισματική πολιτική, με πλήρη συμμόρφωση προς την εντολή για σταθερότητα των τιμών η οποία έχει ανατεθεί στην ΕΚΤ βάσει της Συνθήκης.
«Καθώς οι οικονομίες μας υπόκεινται σε βαθιές αλλαγές, είναι η κατάλληλη στιγμή να επανεξετάσουμε τη στρατηγική ούτως ώστε να διασφαλίσουμε ότι εκπληρώνουμε την εντολή που μας έχει ανατεθεί προς το βέλτιστο συμφέρον των Ευρωπαίων», δήλωσε η Πρόεδρος της ΕΚΤ, Christine Lagarde.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα κάνει απολογισμό όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η στρατηγική νομισματικής πολιτικής έχει στηρίξει διαχρονικά την εκπλήρωση της εντολής που έχει ανατεθεί στην ΕΚΤ βάσει της Συνθήκης και θα εξετάσει κατά πόσον κάποια από τα στοιχεία της στρατηγικής χρειάζονται προσαρμογή. Η ποσοτική διατύπωση της σταθερότητας των τιμών, μαζί με τις προσεγγίσεις και τα μέσα με τα οποία επιτυγχάνεται η σταθερότητα των τιμών, θα έχει εξέχουσα θέση σε αυτήν τη διαδικασία. Στην επανεξέταση θα ληφθεί επίσης υπόψη ο τρόπος με τον οποίο άλλες παράμετροι, όπως η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η απασχόληση και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, μπορεί να είναι σημαντικές κατά την επιδίωξη της εντολής της ΕΚΤ. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα επανεξετάσει την αποτελεσματικότητα και τις πιθανές παρενέργειες των εργαλείων νομισματικής πολιτικής που αναπτύχθηκαν την τελευταία δεκαετία. Θα εξετάσει πώς θα πρέπει να επικαιροποιηθούν η οικονομική και η νομισματική ανάλυση μέσω των οποίων η ΕΚΤ αξιολογεί τους κινδύνους για τη σταθερότητα των τιμών, και ενόψει των τρεχουσών και νέων τάσεων. Τέλος, θα επανεξετάσει τις επικοινωνιακές πρακτικές του.
Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα κινηθεί με βάση δύο αρχές: ενδελεχής ανάλυση και ανοιχτό πνεύμα. Ως εκ τούτου, το Ευρωσύστημα θα συνδιαλεχθεί με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS