Μείωση 0,4% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών έργων κατασκευής νέων κτηρίων κατοικιών το δ' τρίμηνο του 2019

Μείωση 0,4% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών έργων κατασκευής νέων κτηρίων κατοικιών το δ' τρίμηνο του 2019
Μείωση 0,4% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών έργων κατασκευής νέων κτηρίων κατοικιών το δ' τρίμηνο του 2019, ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ
Μείωση 0,4% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών κατηγοριών έργων κατασκευής νέων κτηρίων κατοικιών το δ' τρίμηνο του 2019 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δ' τριμήνου 2018, έναντι αύξησης 0,2% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων τριμήνων το 2018 με το 2017.
Ο ίδιος δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,2% το δ' τρίμηνο 2019 σε σύγκριση με τον δείκτη του γ' τριμήνου 2019, ενώ δεν σημειώθηκε μεταβολή κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2018.
Ενώ, ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2019- Δεκεμβρίου 2019 παρουσίασε μείωση 0,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2018- Δεκεμβρίου 2018, έναντι αύξησης 0,4% που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.
Παράλληλα, ο γενικός δείκτης τιμών κόστους κατασκευής νέων κτηρίων κατοικιών παρουσίασε αύξηση 0,3% το δ' τρίμηνο 2019 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δ' τριμήνου 2018, έναντι αύξησης 0,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2018 με το 2017.
Ειδικότερα, η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση του δείκτη τιμών αμοιβής εργασίας κατά 0,7% και στη μη μεταβολή του δείκτη τιμών υλικών.
Ο ίδιος δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,2% το δ' τρίμηνο 2019 σε σύγκριση με τον δείκτη του γ' τριμήνου 2019, έναντι αύξησης 0,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2018.
Ειδικότερα, η τριμηνιαία αυτή αύξηση οφείλεται στην αύξηση του δείκτη τιμών υλικών κατά 0,1% και στην αύξηση του δείκτη τιμών αμοιβής εργασίας κατά 0,4%.
Ενώ, ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2019- Δεκεμβρίου 2019 παρουσίασε αύξηση 0,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2018- Δεκεμβρίου 2018, έναντι αύξησης 0,6% που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης τιμών κατηγοριών έργων κατασκευής νέων κτηρίων κατοικιών (δείκτης εκροών), παρουσιάζει τη μεταβολή των τιμών που καταβάλλονται στους κατασκευαστές-εργολήπτες των διαφόρων επιμέρους τμημάτων κατασκευής νέων κτηρίων κατοικιών κατά την ανάθεση κατασκευής των έργων.
Ενώ, ο δείκτης συνολικού κόστους κατασκευής νέων κτηρίων κατοικιών (δείκτης εισροών), παρουσιάζει την εξέλιξη του κόστους στο οποίο υποβάλλεται ο κατασκευαστής μιας τυποποιημένης κατασκευής (πολυκατοικίας) και υπολογίζεται βάσει των τιμών των υλικών και της αμοιβής εργασίας που καταβάλλει.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS