Αίμα και άμμος στον ελληνικό σιδηρόδρομο

Αίμα και άμμος στον ελληνικό σιδηρόδρομο
του Χάρη Ντιγριντάκη
Πόλεμος στις ράγες του ελληνικού σιδηροδρόμου διεξάγεται αυτή την περίοδο με λάφυρο τις εμπορευματικές μεταφορές στη Βόρειο Ελλάδα.
Πρόκειται για μάχη χαρακωμάτων με πυρά μέσω καταγγελιών της RAIL CARGO LOGISTICS GOLDAIR ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS κατά της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και της «Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Α.Ε.» (ΕΕΣΣΤΥ) η οποία ειρήσθω εν παρόδω θα συγχωνευθεί δια απορροφήσεως με την πρώτη.
Η RAIL CARGO LOGISTICS GOLDAIR (της οποίας μέτοχοi με ποσοστό 49% είναι η αυστριακή εταιρεία με την επωνυμία RAIL CARGO LOGISTICS-AUSTRIA GmBH και με 51% η Goldair Cargo A.E) σύμφωνα με το έγγραφο που αποκαλύπτει το tourismtoday έχει προβεί σε βαρύτατες καταγγελίες στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) κατά της ΕΕΣΣΤΥ υπογραμμίζοντας ότι την χρεώνει 400% φορές περισσότερο από την ιταλικών συμφερόντων πλέον ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Καταγγελίες οι οποίες προς ώρας είναι άγνωστο αν είναι αληθείς.
Κατά την άποψη της καταγγέλλουσας είναι εύλογο η ΤΡΑΙΝΟΣΕ να απολαμβάνει εκπτώσεων λόγω της μεγαλύτερης χρήσης που πραγματοποιεί.
«Δεν νοείται όμως η καταγγέλλουσα να χρεώνεται μεσοσταθμικά 400% περισσότερο από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Πολύ περισσότερο δεν νοείται να χρεώνεται η καταγγέλλουσα με πάγιο ελάχιστο μηνιαίο κόστος προληπτικής συντήρησης, από το οποίο απαλλάσσεται η ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
Ούτε να επωμίζεται επιπλέον κόστη ορόσημα για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης μηχανών σε ορόσημα συνδεόμενα με διανυθείσα απόσταση ενώ αντίστοιχες επιπλέον χρεώσεις δεν επιβάλλονται στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ» επισημαίνει η RAIL CARGO καταγγελίας της η οποία σημειωτέον εκτελεί δρομολόγια εμπορευματικών μεταφορών από την Θεσσαλονίκη στην Ειδομένη.
Και προσθέτει : «είναι προφανές πως η ΕΕΣΣΤΥ μόνη ή ενδεχομένως σε συνεργασία με τη μητρική της εταιρεία ΤΡΑΙΝΟΣΕ έχει θέσει σε βάρος της καταγγέλλουσας όρους για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης που θέτουν δυσμενείς διακρίσεις σε βάρος της και ενισχύουν την ήδη δεσπόζουσα θέση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην αγορά παροχής σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών, θέτοντας στην καταγγέλλουσα ουσιαστικά εμπόδια να εισέλθει κατ’ ουσιαστικό τρόπο στην εν λόγω αγορά και να κερδίσει οποιοδήποτε υπολογίσιμο μερίδιο σε αυτή με τελική στόχευση την αποκατάσταση του απόλυτου μονοπωλίου που απολάμβανε η ΤΡΑΙΝΟΣΕ πριν την τύποις τουλάχιστον είσοδο της καταγγέλλουσας στην σχετική αγορά. Είναι προφανές ότι τέτοιου είδους κατάσταση και άνιση μεταχείριση δεν θα επιτρέψει την επί μακρόν διατήρηση της επένδυσής της και θα οδηγήσει στη συρρίκνωση και την αδράνεια της δραστηριότητάς της, εφόσον συνεχισθεί».

Μόχλευση Αγοράς
Όπως μεταξύ άλλων προσθέτει στην πολυσέλιδη καταγγελίας της που έχει στη διάθεση του το tourismtoday : «καθίσταται προφανές ότι η ΕΕΣΣΤΥ προβαίνει στην ουσία σε «μόχλευση αγοράς», με την έννοια ότι απαγορεύει την πρόσβαση σε μια συμπληρωματική αγορά (αγορά υπηρεσιών συντήρησης) για να ενισχύσει την κύρια αγορά της πρώτης καταγγελλόμενης (ΤΡΑΙΝΟΣΕ), ήτοι την αγορά παροχής σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών (κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης)».

Στο κείμενο της καταγγελίας επισημαίνεται ότι :
«Ως Σιδηροδρομικές Επιχειρήσεις τόσο η καταγγέλλουσα όσο και η ΤΡΑΙΝΟΣΕ έχουν συνάψει συμβάσεις συντήρησης τροχαίου υλικού με την ΕΕΣΣΤΥ, δια των οποίων η τελευταία έχει αναλάβει την προληπτική όσο και έκτακτη συντήρηση (διακρινόμενη ειδικότερα κατά τη μεταξύ της καταγγέλλουσας και της ΕΕΣΣΤΥ σύμβαση σε προληπτική συντήρηση, συμπληρωματική συντήρηση, προαιρετική συντήρηση και τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη) του μισθωμένου και χρησιμοποιούμενου από έκαστη εταιρεία τροχαίου υλικού όσο και υπηρεσίες σταβλισμού και φύλαξης του εν λόγω τροχαίου υλικού.
Εντούτοις, διαπιστώνονται σημαντικές διαφορές μεταξύ των όρων των ανωτέρω δύο συμβάσεων συντήρησης, οι οποίες, αφενός, εισάγουν δυσμενή διάκριση σε βάρος της καταγγέλλουσας και, αφετέρου, νοθεύουν την ανταγωνιστική θέση αυτής ως εμπορικώς συναλλασσόμενης με την ΕΕΣΣΤΥ ως προς την έτερη εμπορικώς συναλλασσόμενη και ανταγωνίστριά της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, νοθεύοντας τον ανταγωνισμό σε αγορά επόμενου σταδίου»
Συνεχίζοντας η καταγγέλλουσα αναφέρει :
«αντιθέτως όπως διαπιστώνουμε, σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους συνεργασίας μεταξύ της ΕΕΣΣΤΥ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η χρέωση προς την τελευταία για την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών συντήρησης αντιστοιχεί με σταθερή μοναδιαία χρέωση μόλις 1,11 ευρώ ανά χλμ. και χωρίς την υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε Ελάχιστου Μηνιαίου Τιμήματος Συντήρησης (!!!!)».

Διακριτική Μεταχείριση
Σε άλλο σημείο η καταγγέλλουσα εταιρεία υποστηρίζει : «καθίσταται προφανής η διακριτική μεταχείριση σε βάρος της καταγγέλλουσας και υπέρ της ανταγωνίστριάς της ΤΡΑΙΝΟΣΕ εκ μέρους της (θυγατρικής της) ΕΕΣΣΤΥ με βάση την υπέρμετρη τιμολόγηση (εκμεταλλευτική τιμολόγηση) των παρεχόμενων υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης από την τελευταία προς την καταγγέλλουσα.
Πάντως, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές συνθήκες στην αγορά, κατά την εκτίμησή μας οποιαδήποτε διαφοροποίηση των τιμών για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών εκ μέρους της ΕΕΣΣΤΥ προς την καταγγέλλουσα πέραν του 10% σε σχέση με τις ισχύουσες έναντι της ΤΡΑΙΝΟΣΕ τιμές δεν παρίσταται δικαιολογημένη» και συνεχίζει : «διαπιστώνονται και περαιτέρω ουσιαστικές διαφοροποιήσεις στους εμπορικούς όρους συνεργασίας μεταξύ της καταγγέλλουσας και της ΕΕΣΣΤΥ σε σχέση με τους αντίστοιχους ισχύοντες όρους στην εμπορική σχέση μεταξύ ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΕΕΣΣΤΥ, οι οποίες δύνανται ομοίως να συνεπάγονται σημαντική οικονομική επιβάρυνση συνεργασίας μεταξύ της καταγγέλλουσας σχετικά με την συντήρηση του τροχαίου υλικού.
Ειδικότερα, και καταλήγοντας σημειώνεται ότι ορισμένες υπηρεσίες και μάλιστα προγραμματισμένης συντήρησης ως προς συγκεκριμένες μηχανές έλξης που στην εμπορική συνεργασία της καταγγέλλουσας με την ΕΕΣΣΤΥ έχουν εξαιρεθεί του αντικειμένου των υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης και των αντίστοιχων χρεώσεων (με αποτέλεσμα να εντάσσονται εξ επόψεως κόστους συντήρησης στις λεγόμενες συμπληρωματικές υπηρεσίες συντήρησης κατά τη σχετική σύμβαση συντήρησης με την ΕΕΣΣΤΥ και να χρεώνονται επιπλέον), εντούτοις στην αντίστοιχη εμπορική σχέση μεταξύ ΕΕΣΣΤΥ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ, οι αντίστοιχες υπηρεσίες εντάσσονται στις παρεχόμενες υπηρεσίες προληπτικής/βασικής συντήρησης παρά το γεγονός μάλιστα ότι, ως κατεδείχθη ανωτέρω, το αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης που χρεώνεται στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ είναι σαφώς χαμηλότερο».

Πηγή: www.tourismtoday.gr

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS