Καράτζη: Στο 41,12% το ποσοστό της ΑΝΤΚΑΡ

Καράτζη: Στο 41,12% το ποσοστό της ΑΝΤΚΑΡ
Στο 41,12% διαμορφώνεται το ποσοστό της ΑΝΤΚΑΡ στην Καράτζης
Στο 41,12% διαμορφώνεται το ποσοστό της ΑΝΤΚΑΡ στην Καράτζης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.  2(α) & (β) του Ν.3461/2006 η εταιρεία «ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» δηλώνει ότι στις 24.01.2020 απέκτησε 135.085 κοινές ονομαστικές  μετοχές της ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ έναντι 10,00 ευρώ ανά μετοχή μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών, οι οποίες θα εκκαθαριστούν την 28.01.2020.
Συνέπεια αυτών των συναλλαγών, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της «ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  Α.Ε.»  στην ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ διαμορφώθηκε σε 41,12  από 40,20%  που ήταν στις 23.01.2020.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS