Πατούλης: Προϋπόθεση για την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της χώρας είναι μία ισχυρή Αυτοδιοίκηση, με αποκέντρωση ρόλων

Πατούλης: Προϋπόθεση για την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της χώρας είναι μία ισχυρή Αυτοδιοίκηση, με αποκέντρωση ρόλων
Aπαιτείται μία νέα οργάνωση και ένας λειτουργικός εκσυγχρονισμός των Περιφερειών, σύμφωνα με τον Γ. Πατούλη
Την πεποίθηση πως η Περιφέρεια Αττικής μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην εθνική προσπάθεια για την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της Πατρίδας μας, με τη βασική όμως προϋπόθεση να έχουν προηγηθεί μεταρρυθμίσεις και αποκέντρωση, διατυπώνει ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλη σε άρθρο του στην εφημερίδα «Νέα Σελίδα».
Ο κ. Πατούλης επισημαίνει ότι η Ελλάδα δεν ακολούθησε το μοντέλο της αποκέντρωσης που εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη, παραμένοντας σε ένα κράτος που λειτουργεί συγκεντρωτικά και διαμηνύει πως η νέα διοίκηση είναι αποφασισμένη να διεκδικήσει για την Περιφέρεια Αττικής, από το Κεντρικό Κράτος, μια ουσιαστική μεταρρύθμιση κι ένα νέο μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας, ώστε ως θεσμός:
• Να καταστεί βασικός πυλώνας της αναπτυξιακής ανασυγκρότησης της χώρας .
•Να προωθεί την κοινωνική συνοχή κι αλληλεγγύη.
• Να διοικείται με διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα, με διαρκή λογοδοσία στους πολίτες.
• Να γνωρίζει ο πολίτης που εμπλέκεται η Περιφέρεια και πως επηρεάζει την καθημερινότητά του.
• Να διασφαλίζει την ισότιμη και ειλικρινή συνεργασία και με τους 66 Δήμους της Αττικής.
• Να έχει τους ρόλους, τις αρμοδιότητες και τους πόρους που έχουν οι Περιφέρειες σε όλη την Ευρώπη, ώστε να μπορεί να είναι αποτελεσματική και χρήσιμη στους πολίτες.
Προσδιορίζοντας τους άξονες για μία νέα Περιφερειακή Διακυβέρνηση ο κ. Πατούλης τονίζει ότι μεταξύ των προτάσεων είναι μία νέα διοικητική οργάνωση της χώρας, με βάση τις αρχές της εταιρικής σχέσης, της επικουρικότητας και της εγγύτητας στους πολίτες.
Ειδικότερα αναφέρει πως απαιτείται μία νέα οργάνωση και ένας λειτουργικός εκσυγχρονισμός των Περιφερειών, που θα πρέπει να περιλαμβάνει : την οργάνωση επιτελικών λειτουργιών, την αναδιοργάνωση διοικητικών δομών, τον εξορθολογισμό διοικητικών διαδικασιών, τη βελτιστοποίηση των ανθρώπινων πόρων και την προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Παράλληλα είναι ανάγκη να προωθεί τη Διαπεριφερειακή, διαδημοτική και διαβαθμιδική συνεργασία, με διεύρυνση του θεσμικού πλαισίου και παροχή κινήτρων.
Επιπλέον, ο κ. Πατούλης εστιάζει ιδιαίτερα στην ανάγκη να διασφαλιστεί η οικονομική αυτοτέλεια της Αυτοδιοίκησης προκειμένου ο θεσμός να είναι ισχυρός και προς αυτή την κατεύθυνση υπογραμμίζει τη σημασία της συμμετοχής των Περιφερειών στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και στο σχεδιασμό και την αξιοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων εθνικών και ευρωπαϊκών περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων.
Ακόμη, ο Περιφερειάρχης τονίζει ότι η πολιτική του βασίζεται στο μοντέλο της μητροπολιτικής διακυβέρνησης και επισημαίνει ότι προτεραιότητα του είναι η επίλυση των κρίσιμων προβλημάτων των πολιτών και της Αττικής.
Σε αυτό το πλαίσιο ανακοινώθηκε πριν λίγες μέρες το νέο σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής για τη διαχείριση των απορριμμάτων της, με έμφαση στην ανακύκλωση, ενώ όπως σημειώνει στις προτεραιότητες είναι η αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής αλλά και η υλοποίηση έργων υποδομής με αναπτυξιακό πρόσημο
Ολοκληρώνοντας ο κ. Πατούλης επισημαίνει πως δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή Αττική, χωρίς ισχυρή Περιφέρεια Αττικής και προσθέτει πως στόχος είναι να χτιστεί μία σχέση εμπιστοσύνης με τις τοπικές κοινωνίες.
«Με όραμα, σχέδιο και πρόγραμμα, αναδεικνύουμε την Αττική σε Περιφέρεια πρότυπο, για την Ελλάδα και την Ευρώπη.
Με τους πολίτες στην πρώτη γραμμή» αναφέρει χαρακτηριστικά.
 
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS