ΕΥΑΘ: Στις 3/4 τα αποτελέσματα 2019, στις 25/6 η αποκοπή μερίσματος

ΕΥΑΘ: Στις 3/4 τα αποτελέσματα 2019, στις 25/6 η αποκοπή μερίσματος
Την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020 η αποκοπή μερίσματος
Την Παρασκευή 3 Απριλίου 2020 θα ανακοινώσει η ΕΥΑΘ τα αποτελέσματα για τη χρήση του 2019.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Εταιρείας, όσον αφορά στην ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2020.
Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Έτους 2019 : Παρασκευή 3 Απριλίου 2020
Ετήσια Ενημέρωση των Αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2019 : Τετάρτη 8 Απριλίου 2020
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων : Παρασκευή 29 Μαΐου 2020
Αποκοπή Μερίσματος : Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020 (*)
Δικαιούχοι μερίσματος (record date) : Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 (*)
Έναρξη Καταβολής Μερίσματος μέσω Τραπεζικού Ιδρύματος, το οποίο θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση : Πέμπτη 02 Ιουλίου 2020 (*)
Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 6μήνου 2020 : Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020

(*) Η απόφαση για την καταβολή μερίσματος καθώς και οι παραπάνω ημερομηνίες τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eyath.gr) μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr).
 
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS