Καράτζη: Στο 47,16% το ποσοστό της ΑΝΤΚΑΡ

Καράτζη: Στο 47,16% το ποσοστό της ΑΝΤΚΑΡ
Στο 47,16% διαμορφώνεται το ποσοστό της ΑΝΤΚΑΡ στην Καράτζη
Στο 47,16% διαμορφώνεται το ποσοστό της ΑΝΤΚΑΡ στην Καράτζη.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2(α) & (β) του Ν.3461/2006 η εταιρεία "ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε." δηλώνει ότι στις 13.02.2020 απέκτησε 11.710 κοινές ονομαστικές μετοχές της  ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ  έναντι 10,00  ευρώ ανά  μετοχή  μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών,  οι  οποίες  θα  εκκαθαριστούν  την  17.02.2020.  Συνέπεια  αυτών  των συναλλαγών, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της "ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε." στην ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ διαμορφώθηκε σε 47,16 % από 47,08 % που ήταν στις 12.02.2020.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS