Η πρόταση της ΕΚ για το ΔΣ της Follie και το τεκμήριο της αθωότητας κατά Πεντάζο και Αλεξάκη

Η πρόταση της ΕΚ για το ΔΣ της Follie και το τεκμήριο της αθωότητας κατά Πεντάζο και Αλεξάκη
Εμπλεκόμενος στο σκάνδαλο διωκόταν και τα δύο τότε μέλη ΔΣ μιλούσαν για τεκμήρια και δυσμενή μεταβολή όρων εργασίας!!!
Την ώρα που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προτείνει το διορισμό νέας διοίκησης στη Folli Follie εγείροντας ζητήματα επάρκειας και αξιοπιστίας για υφιστάμενα μέλη του ΔΣ σωρεία ερωτημάτων προκύπτουν και για μέλη που έχουν θητεύσει κατά την τελευταία διετία στο ΔΣ της εταιρίας και αναμένεται να επανέλθουν εφ όσον γίνει δεκτή από το δικαστήριο η πρόταση της Κεφαλαιαγοράς.
Η Επιτροπή προτείνει (βλέπε φωτο 1 και 2) τον κ. Σάμιο Γεώργιο ως τον μόνο εκτελεστικό σύμβουλο μέχρι τώρα στο ΔΣ και για το λόγο ότι χειρίζεται όλες τις υποθέσεις της εταιρίας, γνωρίζει την περιουσιακή κατάσταση και αυτό εξασφαλίζει τη συνέχιση λειτουργίας της εταιρίας. Επίσης τους κ.κ. Βαλαχή και Ιωαννίδη που είναι τα δύο μέλη που είχε η ίδια διοριστεί με δικαστική προσφυγή στις 16 Δεκεμβρίου του 2019. Διατηρεί επίσης ως μέλος τον εκπρόσωπο της Fosun και προτείνει ουσιαστικά ως νέες προσθήκες τους κ.κ. Μαδιανό Μιχαήλ, Παρλαβάτζα Βασίλειο, Σιγανίδη Γεώργιο και και Μομφεράτο Γεώργιο ενώ επαναφέρει στο ΔΣ μέλη που είχαν θητεύσει την τελευταία διετία και συγκεκριμένα του κ.κ. Παναγιώτη Αλεξάκη, Πεντάζο Ηλία και Δοντά Περικλή.

Image

Image


Και τα τρία στελέχη που προτείνεται να επανέλθουν θεωρούνται κατά την Επιτροπή ότι γνωρίζουν καλά τη λειτουργία της εταιρίας και είναι εγνωσμένου κύρους.
Όμως σύμφωνα με απόσπασμα του πρακτικού τη συνεδρίασης ΔΣ της 30.10 2019 (φωτό) που έχει στην κατοχή του το bankingnews όταν τίθεται ζήτημα απομάκρυνσης του εσωτερικού ελεγκτή της Folli Follie κ. Δημητρακόπουλου ( στον οποίο είχαν ήδη ασκηθεί διώξεις) από τον Πρόεδρο του Nomination Committee κ. Κεφαλογιάννη οι κ.κ. Αλεξάκης και Πεντάζος αντιτάσσονται ισχυριζόμενοι ότι έχει το τεκμήριο της αθωότητας και δεν μπορεί να απομακρυνθεί από τη θέση του χωρίς αυτό να θεωρηθεί βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του !!! Δηλαδή κατά τους κ.κ Αλεξάκη και Πεντάζο ο εσωτερικός ελεγκτής της Folli Follie από το 2012 όπου έγιναν όργια με τις οικονομικές καταστάσεις είχε το … τεκμήριο της αθωότητας και έπρεπε να παραμείνει στην εταιρία.
 
Image
 
 
Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS