Πάνω από 2.500 αιτήσεις Golden Visa μπλοκάρει η Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής

Πάνω από 2.500 αιτήσεις Golden Visa μπλοκάρει η Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής
του Χάρη Ντιγριντάκη
Κρούσματα κορωνοϊού φαίνεται ότι έχουν διαπιστωθεί εδώ και καιρό στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
Μόνο έτσι θα μπορούσε να δικαιολογηθεί η σπουδή της εν λόγω υπηρεσίας η οποία λέγεται ότι έχει μπλοκάρει περισσότερες από 2.000 Golden Visa Κινέζων την τελευταία περίοδο με καθυστερήσεις που φτάνουν ακόμη και τα 2 έτη.
Υπογραμμίζεται ότι η αρμόδια υπηρεσία είναι υποχρεωμένη βάσει νόμου να παραδίδει την Golden Visa σε διάστημα εντός 2 μηνών, μολονότι έχουν προσκομιστεί όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά, κλείνει ραντεβού μετά από 1 χρόνο (!!!) ζητώντας πρόσθετα δικαιολογητικά.
Και όλα αυτά σε μια περίοδο όπου η χώρα είχε ανάγκη από επενδύσεις, γεγονός που γεννά πολλά ερωτηματικά για τη συμπεριφορά της εν λόγω διεύθυνσης.
35 Κινέζοι που αιτήσεις τους εκκρεμούν έως και 2 έτη απέστειλαν πρόσφατα Εξώδικο προς τη συγκεκριμένη Διεύθυνση την οποία και κοινοποίησαν προς συναρμόδιους υπουργούς και υπηρεσιακούς παράγοντες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης επισημαίνοντας ότι : «έχουμε επενδύσει, ο καθένας από εμάς, μεγάλα ποσά για αγορά ακινήτων στην Αθήνα (συνολικά 10.000.000,00) με κίνητρο το άρθρο 20Β του Ν.4251/19, σύμφωνα με το οποίο οι αρμόδιες αρχές είναι υποχρεωμένες να χορηγήσουν μόνιμη άδεια διαμονής (μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή) σε αλλοδαπούς και στα μέλη της οικογένειάς τους, που έχουν επενδύσει άνω των 250.000 ευρώ.
Μετά τη σύναψη των σχετικών συμβολαίων αγοραπωλησίας, μεταβήκαμε στην κατά τόπο αρμόδια υπηρεσία (την Υπηρεσία σας), μέσω των πληρεξούσιων δικηγόρων μας και έχοντας όλα τα νόμιμα παραστατικά και προϋποθέσεις, καταθέσαμε τις σχετικές αιτήσεις για άδεια διαμονής κατά τις ημερομηνίες που σε πολλές περιπτώσεις οι ημερομηνίες κατάθεσης ξεπερνούν τα δύο (2) έτη!»
Και προσθέτουν : «Μετά από έντονη διαμαρτυρία και επανειλημμένες οχλήσεις των πληρεξούσιων δικηγόρων μας για την καθυστέρηση στην έκδοση των αδειών διαμονής για εμάς και τις οικογένειές μας, επικαλείστε φόρτο εργασίας, ενώ μας έχετε ενημερώσει άτυπα ότι οφείλουμε να προσκομίσουμε συμπληρωματικά πιστοποιητικά ενώ για τους υπόλοιπους ισχυρίζεστε ότι έχουν γίνει ερωτήματα στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, χωρίς περαιτέρω στοιχεία.
Τα έγγραφα που μας ζητάτε να προσκομίσουμε έχουν να κάνουν με πιστοποιητικά βαρών και αποδεικτικά συναλλαγών (τα σώματα των εμβασμάτων και επιταγών, με τα οποία καταβλήθηκε το τίμημα της αγοράς του ακινήτου)».
Δικαιολογώντας το εξώδικο τους οι 35 Κινέζοι προσθέτουν : «Επειδή σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, αλλά και τις σχετικές οδηγίες που σας έχουν χορηγηθεί από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών αλλοδαπών και μετανάστευσης ο έλεγχος του κύρους και της νομιμότητας των τραπεζικών εμβασμάτων και επιταγών, αλλά ούτε και της προέλευσης και του τρόπου απόκτησης των κεφαλαίων. Επομένως η Υπηρεσία σας καθίσταται αναρμόδια να μας ζητά, πόσο μάλλον να προβαίνει σε τέτοιο έλεγχο.
Η σχετική αρμοδιότητα εμπίπτει στους συμβολαιογράφους, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να αναγράφουν με λεπτομέρεια στα συμβόλαια αγοραπωλησίες τον τρόπο καταβολής του τιμήματος αγοράς του ακινήτου.
Επομένως, ειδικά στη περίπτωση των μόνιμων επενδυτών ακινήτων, η Υπηρεσία σας δείχνει έναν υπερβάλλοντα ζήλο να εξετάζει παρανόμως και αναρμοδίως τραπεζικά και άλλα έγγραφα, δημιουργώντας περαιτέρω καθυστέρηση στην έκδοση των ΑΔ (Αδειών Διαμονής δηλαδή Golden Visa).
Επιπλέον, ακόμη και εάν τα έγγραφα αυτά είναι διαθέσιμα από τους πληρεξούσιους δικηγόρους μας, δε μας δίνετε τη δυνατότητα να σας τα προσκομίσουμε άμεσα ως «συμπληρωματικά έγγραφα», αλλά μας υποχρεώνετε να κλείνουμε ραντεβού που μας χορηγείτε ένα (1) έτος μετά!».
Επειδή έχουμε διαπιστώσει από γνωστούς και φίλους μας που έχουν αγοράσει ακίνητα σε άλλα μέρη της Ελλάδας και έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας διαμονής σε άλλες αντίστοιχε υπηρεσίες, ότι αποτελείτε τη μόνη Υπηρεσία στην Ελλάδα η οποία εφαρμόζει αυτή την τακτική «διωγμού» των επενδυτών ακινήτων και τη σκόπιμη ή μη καθυστέρηση έκδοσης ΑΔ.

Παρέμβαση υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Εν τω μεταξύ για την αντιμετώπιση των παραπάνω και όχι μόνο προβλημάτων που εκθέτουν τη χώρα μας διεθνώς πριν λίγες ημέρες εκδόθηκε από τον υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Νότη Μηταράκη ερμηνευτική εγκύκλιος προς για τη χορήγηση ή ανανέωση της μόνιμης άδειας διανομής επενδυτή σε πολίτες τρίτων χωρών που αποκτούν ακίνητη περιουσία στη Ελλάδα.

1. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για τη μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή.
1.1 Πιστοποιητικό βαρών
Για την υπαγωγή στη υπόψη διάταξη, δε θα πρέπει να υφίστανται βάρη επί της ακίνητης περιουσίας του πολίτη τρίτης χώρας.
Ως εκ τούτου, στο προσκομιζόμενο συμβόλαιο αγοραπωλησίας θα πρέπει να μνημονεύεται ρητά ότι δεν υφίστανται βάρη.
1.2 Συμβόλαιο Αγοραπωλησίας
Από τα συμβόλαια αγοραπωλησίας που υποβάλλονται στις υπηρεσίες σας για τη χορήγηση μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή θα πρέπει να προκύπτει ότι η καταβολή του τιμήματος πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους τρόπους που αποκλειστικά προβλέπονται στη διάταξη, όπως ισχύει κατά τον κρίσιμο χρόνο υποβολής τους.
Σε διαφορετική περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώρας μπορεί οποτεδήποτε να μεταβάλλει τον τρόπο καταβολής του τιμήματος, προβαίνοντας σε αντίστοιχη διόρθωση του αρχικού συμβολαίου, κατά τρόπο ώστε να συμμορφώνεται με τα οριζόμενα στις υπόψη διατάξεις, και να ζητεί από τη Διοίκηση τη χορήγηση της άδειας διαμονής επί τη βάσει του διορθωμένου, κατά τα ανωτέρω, συμβολαίου.
1.3 Ασφάλιση
Αναφορικά με την υποχρέωση συνδρομής ασφάλισης ως προϋπόθεση που εξετάζεται κατά
την ανανέωση της υπόψη άδειας, και δεδομένου ότι οι κάτοικοι της μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή και τα μέλη της οικογένειάς τους δεν υποχρεούνται να διαμένουν στη χώρα, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο με ΑΠ 8981/25-11-2019 έγγραφό μας, σύμφωνα με το οποίο, εάν κατά την ανανέωση της εν λόγω άδειας διαμονής διαπιστωθεί ότι ο ενδιαφερόμενος δεν ήταν ασφαλισμένος καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της, τούτο δε θα αποτελέσει λόγο για την απόρριψη του σχετικού αιτήματος

2. Διαδικαστικά θέματα
Αναφορικά με το χρόνο διεκπεραίωσης αιτημάτων έκδοσης της μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή, υπενθυμίζεται ότι οι υπηρεσίες σας θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να ολοκληρώνεται εντός διμήνου η εξέταση και η έκδοση των εν λόγω αδειών, εφόσον συνοδεύονται από πλήρη δικαιολογητικά.
Τούτο είναι απολύτως αναγκαίο, καθότι ο χρόνος έκδοσης των αδειών διαμονής αποτελεί σημαντικό μέρος του συνολικού επενδυτικού προγράμματος “Golden Visa” και τυχόν υπερβάσεις της εν λόγω προθεσμίας πλήττουν το κύρος και την αξιοπιστία του.

Πηγή: www.tourismtoday.gr

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS