Ενισχύεται 6% η Αλουμύλ μετά την οριστική αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων

Ενισχύεται 6% η Αλουμύλ μετά την οριστική αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων
Σύμφωνα με τον ισολογισμό 2018 οι τόκοι των μακροπρόθεσμων δανείων είχαν διαμορφωθεί στα 6,58 εκατ. ευρώ και των βραχυπρόθεσμων στις 320 χιλ. ευρώ
Μπορεί να κράτησε πολλούς μήνες η υπογραφή της οριστικής αναθεώρησης των δανειακών υποχρεώσεων της Αλουμύλ, αλλά τελικά έπεσαν οι υπογραφές, εξέλιξη που ενισχύει την αποτίμηση της μετοχής στο ταμπλό του ΧΑ.
Σύμφωνα με την εισηγμένη οι υποχρεώσεις ρυθμίζονται σε βάθος 12 ετών ενώ θα μειωθεί και το κόστος δανεισμού.
Η μετοχή διαπραγματεύεται στα 1,48 ευρώ με άνοδο 6% και όγκο 64 χιλ. τεμάχια.
Η αποτίμηση ανέρχεται στα 32,5 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τον ισολογισμό 2018 οι τόκοι των μακροπρόθεσμων δανείων είχαν διαμορφωθεί στα 6,58 εκατ. ευρώ και των βραχυπρόθεσμων στις 320 χιλ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται πως στο πρώτο εξάμηνο του 2019 ο όμιλος εμφάνισε έσοδα 116,9 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 390 χιλ. ευρώ.
Τα EBITDA είχαν ανέλθει στα 11,4 εκατ. ευρώ.
Η καθαρή θέση είναι 12,7 εκατ. ευρώ και οι συνολικές υποχρεώσεις στα 235,6 εκατ. ευρώ.

BREAKING NEWS