Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στο Ενημερωτικό της Audiovisual

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στο Ενημερωτικό της Audiovisual
Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το ενημερωτικό δελτίο της Audiovisual
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας Audiovisual για τη δημόσια προσφορά έως 26.666.665 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων (σε αναλογία 7 νέες μετοχές για κάθε 27 παλαιές) με τιμή διάθεσης €0,30 ανά μετοχή, και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία «Χαμηλής Συναλλακτικής Δραστηριότητας» στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS