Προσωρινός μειοδότης σε δύο νέα έργα προϋπολογισμού 101 εκατ ευρώ η Intrakat

Προσωρινός μειοδότης σε δύο νέα έργα προϋπολογισμού 101 εκατ ευρώ η Intrakat
Προσωρινός μειοδότης σε δύο νέα έργα, ένα στην Ελλάδα και ένα στην Κύπρο, προϋπολογισμού περίπου 101 εκατ. ευρώ, αναδείχτηκε η Intrakat
Προσωρινός μειοδότης σε δύο νέα έργα, ένα στην Ελλάδα και ένα στην Κύπρο, προϋπολογισμού περίπου 101 εκατ. ευρώ, αναδείχτηκε η Intrakat.
Το πρώτο αφορά την εργολαβία-σκούπα ολοκλήρωσης του άξονα Θεσσαλονίκη-Πολύγυρος, με το τελευταίο τμήμα από τη Θέρμη μέχρι τη Γαλάτιστα.
Η Ιntrakat αναδείχτηκε προσωρινός μειοδότης με ποσοστό έκπτωσης 51,64%.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 29 εκατ ευρώ, ενώ η χρηματοδότηση του θα προέλθει από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους.
Το έργο αφορά την υλοποίηση επεμβάσεων βελτίωσης τού επιπέδου οδικής ασφάλειας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Πολύγυρου (ΕΟ 16) και ειδικότερα στο τμήμα Θέρμη – όρια Νομού Θεσσαλονίκης – Γαλάτιστα.
Οι επεμβάσεις αφορούν στην ολοκλήρωση των υπολειπόμενων υποτμημάτων, την αναμόρφωση 8 ισόπεδων κόμβων, την οργάνωση της κυκλοφορίας των πεζών με κατασκευή πεζοδρομίων, την παραλλαγή θιγόμενων δικτύων Ο.Κ.Ω., την κατασκευή επιφανειακών και υπόγειων έργων αποχέτευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας της οδού, και η αναβάθμιση και αντικατάσταση τού εξοπλισμού σήμανσης – ασφάλισης της οδού.
Στο έργο περιλαμβάνονται εργασίες χωματουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, φωτισμού σήμανσης – ασφάλειας οδού, Η/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισμού και εργασίες πρασίνου.
Όσον αφορά το δεύτερο έργο, είναι η κατασκευή του δρόμου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς (Τμήμα 1, Φάση Α) στην Κύπρο, συνολικού προύπολογισμού 72,9 εκατ ευρώ.
Το έργο εντάσσεται στους στρατηγικούς σχεδιασμούς του κυπριακού Υπουργείου για βελτίωση του οδικού δικτύου.
Το προτεινόμενο έργο αφορά την μελέτη και κατασκευή (Design & Build) δρόμου δύο λωρίδων από την Αγία Μαρινούδα μέχρι το Στρουμπί, μήκους 15,5 χλμ., με προοπτική αναβάθμισής του σε αυτοκινητόδρομο τεσσάρων λωρίδων.
Ο συνολικός  χρόνος μελέτης/κατασκευής θα είναι 3,5 χρόνια.
Στην περίπτωση της τελικής υπογραφής των έργων, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων συμβάσεων του Ομίλου θα ξεπεράσει τα 450 εκατ. ευρώ.

Ελένη Μπότα
www.bankingnews.gr

Ελένη Μπότα

BREAKING NEWS