Ποιοι τομείς είναι ψηλά στο νέο παραγωγικό μοντέλο που θέλει να χτίσει η κυβέρνηση

Ποιοι τομείς είναι ψηλά στο νέο παραγωγικό μοντέλο που θέλει να χτίσει η κυβέρνηση
Στόχος του παραγωγικού μοντέλου της κυβέρνησης, είναι μια Ελλάδα της ανάπτυξης και ευημερίας για όλους τους πολίτες, μέσα από μια στρατηγική με επίκεντρο την προστασία του περιβάλλοντος
Το νέο παραγωγικό μοντέλο χτίζει η κυβέρνηση, η οποία φιλοδοξεί με το σχέδιο που επεξεργάζεται να επιτευχθεί ο στόχος για μια Ελλάδα που θα εξασφαλίζει ανάπτυξη και ευημερία για όλους τους πολίτες, μέσα από  μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική που θα τοποθετεί την προστασία του περιβάλλοντος στο κέντρο των πολιτικών της επιλογών.
Ενώ, «ψηφιακές προκλήσεις και κλιματική αλλαγή είναι δύο παγκόσμιες προκλήσεις τις οποίες πρέπει και εμείς να ενσωματώσουμε στις δικές μας πολιτικές», επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, αντικείμενο της οποίας ήταν οι βασικοί άξονες της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής για την ελληνική οικονομία.
Η παρουσίαση έγινε από τον νομπελίστα οικονομολόγο Χριστόφορο Πισσαρίδη ο οποίος έχει αναλάβει επικεφαλής της Επιτροπής για την Αναπτυξιακή Στρατηγική, τον γενικό διευθυντή του ΙΟΒΕ, καθηγητή, Νίκο Βέττα και τον καθηγητή του London School of Economics, Δημήτρη Βαγιανό.
Στη συνεδρίαση έγινε αναφορά στα χρόνια προβλήματα και τις διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας, αναλύθηκε το διεθνές περιβάλλον στο οποίο κινούμαστε και αναφέρθηκαν οι τομείς στους οποίους υπάρχουν μεγάλες αναπτυξιακές  δυνατότητες.
Στους εν λόγω τομείς περικλείονται, η ενέργεια και το φυσικό περιβάλλον, ο τουρισμός και ο αγροδιατροφικός τομέας, η μεταποίηση, οι μεταφορές και τα logistics, ο ψηφιακός μετασχηματισμός επιχειρήσεων και κράτους, η καινοτομία, καθώς επίσης, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την πεποίθηση ότι «ένα στρατηγικό πρόγραμμα για την εθνική οικονομία, συμβατό με την απαραίτητη ανάγκη να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας, μπορεί να θεραπεύσει παλιά διαρθρωτικά προβλήματα για τα οποία έχουμε μιλήσει πολλές φορές και στο παρελθόν».
Η κυβέρνηση όπως είπε, έχει μπροστά της μακροπρόθεσμες προκλήσεις τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσει όπως,« το υψηλό δημόσιο χρέος το οποίο εξακολουθεί να ταλαιπωρεί την ελληνική οικονομία, η θεσμική καχεξία, η σχετικά χαμηλή παραγωγικότητα, η περιορισμένη δυνατότητα χρηματοδότησης επενδύσεων -δημόσιων και ιδιωτικών - η αρνητική αποταμίευση αλλά και το γεγονός ότι μέχρι σήμερα είχαμε μία αναποτελεσματική κοινωνική στόχευση προς τους πραγματικά ευάλωτους».
Η κυβέρνηση πάντως, υπογράμμισε, έχει ήδη προωθήσει ένα πολύ συγκροτημένο εθνικό σχέδιο μεταρρυθμίσεων με 134 μεγάλες κεντρικές παρεμβάσεις.
Ταυτόχρονα, επιμέρους σχέδια εκπονούνται από τα υπουργεία, όπως για παράδειγμα το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα.
Σε κάθε περίπτωση, στόχος της επιτροπής είναι να κατατεθούν προτάσεις προς την κυβέρνηση για τους στρατηγικούς άξονες στους οποίους πρέπει να κινηθεί μεσοπρόθεσμα η ελληνική οικονομία.
 
www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS