Η επιστολή της ΕΕΣΥΠ (Υπερταμείο) για τις Επιτροπές Ελέγχου στο bankingnews

Η επιστολή της ΕΕΣΥΠ (Υπερταμείο) για τις Επιτροπές Ελέγχου στο bankingnews
Η επιστολή της ΕΕΣΥΠ για τις Επιτροπές Ελέγχου στο bankingnews και η απάντηση
Με αφορμή το δημοσίευμα με τίτλο «Όργιο ανομίας από τις εταιρίες του δημοσίου προκαλεί παρέμβαση του Ελεγκτικού Συνδερίου λάβαμε την παρακάτω επιστολή από τη ΕΕΣΥΠ (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας) την οποία ευχαρίστως και δημοσιεύουμε.
«Σχετικά με το δημοσίευμα της ιστοσελίδας bankingnews.gr με τίτλο «Όργιο ανομίας από τις εταιρίες του δημοσίου προκαλεί παρέμβαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου» και στο οποίο αναφέρεται η ΕΕΣΥΠ (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας) και η θυγατρική της εταιρεία ΔΕΘ-HELEXPO, η διοίκηση της ΕΕΣΥΠ,  σημειώνει τα ακόλουθα:
- Αναγνωρίζοντας το σημαντικό αποτύπωμα που έχουν οι δημόσιες επιχειρήσεις σε βασικά μεγέθη της οικονομίας αλλά και τις πολλές προκλήσεις που σωρεύτηκαν είτε ως αποτέλεσμα της κρίσης, είτε ως αποτέλεσμα έλλειψης μεσοπρόθεσμου στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, αλλά και ενός ανεξάρτητου και διαφανούς πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης, η ΕΕΣΥΠ ξεκίνησε το 2018 με στοχευμένες δράσεις για τις δημόσιες επιχειρήσεις που εντάσσονται στο χαρτοφυλάκιό της.
-Για το σκοπό αυτό, και ως προς όλα τα Διοικητικά συμβούλια που συγκροτήθηκαν, με απόφαση της ΕΕΣΥΠ δόθηκε μεγάλη έμφαση στην αναβάθμιση του ρόλου των Επιτροπών Ελέγχου, με τον διορισμό Προέδρων στις επιτροπές, με εξειδίκευση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής, όπως απαιτούν οι νόμοι 4449/2017 και 3429/2005, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
-Ειδικότερα, η ΕΕΣΥΠ προέβη σε  ενέργειες για την αναβάθμιση του ρόλου των Επιτροπών Ελέγχου με επιλογή Προέδρων με κατάλληλες γνώσεις και εμπειρία που θα διασφαλίζουν ανεξαρτησία και καλύτερες διαδικασίες ελέγχου, μέσω συνεργασίας με τον Εσωτερικό Ελεγκτή, αλλά και της διασφάλισης καλύτερων εξωτερικών ελέγχων από ορκωτούς ελεγκτές που θα επιλέγονται με τα ανάλογα κριτήρια.   
-Στο πλαίσιο αυτό, και ενώ δεν υπήρχαν Επιτροπές Ελέγχου στις εταιρείες που μεταβιβάστηκαν την ΕΕΣΥΠ, πλην των εισηγμένων εταιρειών,  η ΕΕΣΥΠ ως μέτοχος έχει προχωρήσει στη συγκρότηση Επιτροπών Ελέγχου στις θυγατρικές της ΕΤΑΔ, ΕΛΤΑ, ΟΑΣΑ, ΑΕΔΙΚ, ΚΑΘ, ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ, ΓΑΙΑΟΣΕ, ΔΕΘ–HELEXPO και πρόσφατα συγκροτήθηκε Επιτροπή Ελέγχου και στο ΤΑΙΠΕΔ.
-Συγκεκριμένα για την αναφερόμενη στο δημοσίευμα ΔΕΘ–HELEXPO, η ΕΕΣΥΠ ως μοναδικός της μέτοχος, έχει διορίσει πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου ήδη από τον Νοέμβριο του 2019.
Η ΕΕΣΥΠ, θα συνεχίσει τις πρωτοβουλίες της στοχεύοντας στην ενδυνάμωση και στην καλή λειτουργία των Διοικητικών Συμβούλιων των εταιρειών του χαρτοφυλακίου της, αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει η γενικότερα καλή λειτουργία των Δημόσιων Επιχειρήσεων σε σημαντικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας. Άλλωστε, για το λόγο αυτό, συμμετέχει και στο θεσμικό διάλογο, έχοντας οργανώσει εξειδικευμένα workshops αλλά και συμμετέχοντας με παρουσιάσεις για την Εταιρική Διακυβέρνηση, τις Επιτροπές Ελέγχου και την Κανονιστική Συμμόρφωση, με πιο πρόσφατες αυτές στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών τον Σεπτέμβριο του 2019  και στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος, τον Ιανουάριο του 2020.

Η απάντηση του bankingnews

Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό το ανύστακτο ενδιαφέρον της ΕΕΣΥΠ για την λειτουργία αναβαθμισμένων επιτροπών ελέγχου στις εταιρίες που ελέγχει.
Αναγνωρίζουμε ότι είναι δύσκολο να ευρεθούν άξια στελέχη για να στελεχώσουν τις επιτροπές ελέγχου δημόσιων εταιριών ειδικά με τις απολαβές που ορισμένες εξ αυτών προσφέρουν όπως επίσης και το γεγονός ότι ασκούνται πολιτικές πιέσεις στην ΕΕΣΥΠ διαχρονικά από στελέχη διορισμένα με κομματικά κριτήρια που σε άλλες περιπτώσεις δεν θα είχαν θέση ως μέλη ΔΣ ούτε στο περίπτερο της γειτονιάς τους. Και σε ορισμένες περιπτώσεις θεωρούμε κατόρθωμα δεδομένων των συνθηκών το διορισμό Επιτροπών Ελέγχου όπως επίσης και την αξιολογική προσέγγιση στην πρόσληψη ορκωτών ελεγκτών.
Ωστόσο οφείλουμε να επισημάνουμε πρώτον ότι με βάση τα στοιχεία που μας παραθέτει η ΕΕΣΥΠ δεν έχει διοριστεί Επιτροπή Ελέγχου στην εταιρία Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας ΑΕ. Επίσης όσο και αν αναζητήσαμε δεν βρήκαμε δημοσιευμένα στοιχεία για την Επιτροπή Ελέγχου της ΔΕΘ (στην ιστοσελίδα της εταιρίας δεν υπάρχει τίποτα, ούτε στο ΓΕΜΗ) όπου είναι σαφές ότι χρειάζεται Γενική Συνέλευση για τον ορισμό Επιτροπής Ελέγχου και δε.ν ορίζει ο μέτοχος απευθείας την Επιτροπή. Σε κάθε περίπτωση είναι σαφές ότι η ΕΕΣΥΠ διόρισε με καθυστέρηση Επιτροπές Ελέγχου στις εταιρίες των οποίων έχει την ευθύνη δεδομένου ότι η νομοθεσία ισχύει από το 2017.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS