Το φυσικό αέριο πρωταγωνιστής του ενεργειακού μίγματος το 2019 - Μείωση 32% της λιγνιτικής παραγωγής

Το φυσικό αέριο πρωταγωνιστής του ενεργειακού μίγματος το 2019 - Μείωση 32% της λιγνιτικής παραγωγής
Σύμφωνα με το ετήσιο δελτίο Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, καταγράφεται επίσης αύξηση των εισαγωγών ρεύματος
Το φυσικό αέριο αναδείχθηκε το 2019 σε πρωταγωνιστή του ενεργειακού μίγματος της χώρας, ως αποτέλεσμα της μείωσης των τιμών του καυσίμου, κυρίως εξαιτίας των εισαγωγών LNG αλλά και των υψηλών επιπέδων στα οποία κινήθηκαν σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς οι τιμές του CO2 επιβαρύνοντας κυρίως τη λιγνιτική παραγωγή της ΔΕΗ η οποία εξαιτίας του λόγου αυτού κατέγραψε σημαντική μείωση.
Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από το ετήσιο δελτίο Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού του Χρηματιστηρίου Ενέργειας για το 2019 στο οποίο καταγράφεται επίσης αύξηση των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας και δραστική μείωση των εξαγωγών γεγονός που ερμηνεύεται ως αποτέλεσμα των υψηλών τιμών χονδρικής που διαμορφώνονται στην ελληνική αγορά.
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν κατά 14% το 2019 καλύπτοντας το 23,48% του φορτίου. Αντίθετα οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 44%.

Από μονάδες φυσικού αερίου το 32,39% του φορτίου

Η ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο αυξήθηκε κατά 13% καλύπτοντας το 32,39% της ζήτησης ενώ η παραγωγή από λιγνιτικές μονάδες κατέρρευσε όπως επίσης και η παραγωγή της ΔΕΗ από υδροηλεκτρικά. Έτσι ενώ η συνολική ζήτηση ηλεκτρισμού μειώθηκε κατά 0,65%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος οι εισαγωγές αυξήθηκαν προκειμένου να καλυφθεί.
Αναλυτικότερα, με βάση το ετήσιο δελτίου του ΗΕΠ, το 2019 η καθαρή ζήτηση αποτέλεσε το 94,69% του συνολικού ετήσιου φορτίου, οι εξαγωγές το 5,21% και η άντληση το 0,10%. Η παραγωγή από μονάδες φυσικού αερίου κάλυψε το 32,39% του φορτίου, η έγχυση ενέργειας από εισαγωγές το 23,48%, η παραγωγή των ΑΠΕ το 19,58%, των λιγνιτικών μονάδων το 19,46% και η υδροηλεκτρική παραγωγή το 5,09%.

Μείωση 32% της λιγνιτικής παραγωγής

Σε σχέση με το προηγούμενο έτος, η παραγωγή από μονάδες φυσικού αερίου σημείωσε αύξηση 13%, οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 14%, ενώ οι εξαγωγές μειώθηκαν σχεδόν στο μισό, υποχωρώντας κατά 44%.
Η λιγνιτική παραγωγή έπεσε κατά 32% και η παραγωγή από τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς της ΔΕΗ μειώθηκε επίσης σημαντικά, κατά 40%. Τέλος, η παραγωγή των ΑΠΕ δεν κατέγραψε παρά μικρή αύξηση, της τάξης του 5%. Το υψηλότερο φορτίο για το 2019 ανήλθε στα 9.313 MW και καταγράφηκε στις 10/07/2019 στις 14:00, ενώ το χαμηλότερο ήταν τα 3.131 MW στις 29/04/2019 και ώρα 5:00 πμ

Οριακή υποχώρηση της ζήτησης

Όσον αφορά στην εγχώρια παραγωγή ηλεκτρισμού , το φυσικό αέριο κάλυψε το 2019 το 42,33%, οι ΑΠΕ 25,58%, ο λιγνίτης το 25,43% και οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί το 6,65%.
Σε επίπεδο κατανάλωσης ηλεκτρισμού, η εγχώρια ζήτηση υποχώρησε οριακά και το μέσο μηνιαίο φορτίο για το 2019 ανήλθε σε 4,2 TWh. Οι εγχύσεις από εισαγωγές για το 2019 ανήλθαν στις 12.521 GWh, ενώ οι εξαγωγές δεν ξεπέρασαν τις 2.778 GWh.
Στη διασύνδεση με την Ιταλία πραγματοποιήθηκαν αντιοικονομικές ροές για 5.480 ώρες, δηλαδή για το 63% των ωρών του έτους, ενώ στη διασύνδεση με τη Βουλγαρία για 2.715 ώρες (31% των ωρών του έτους).

Πηγή: www.worldenergynews.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS